Fortum käynnistää 2019-2021 kannustinohjelman osana pitkän aikavälin kannustinjärjestelmää

FORTUM OYJ SIJOITTAJAUUTINEN 17.12.2017 KLO 18.55

Fortum Oyj:n hallitus on päättänyt yhtiön avainhenkilöstölle ja ylimmälle johdolle suunnatusta 2019-2021 kannustinohjelmasta. Ohjelma on osa yhtiön käynnissä olevaa pitkän aikavälin kannustinjärjestelmää ja noudattaa samoja periaatteita kuin edellinen kannustinohjelma.

Kannustinjärjestelmän tavoitteena on tukea yhtiön strategian toteuttamista ja arvon kestävää kasvattamista pitkällä aikavälillä sekä varmistaa johdon, avainhenkilöiden ja osakkeenomistajien yhdenmukaiset tavoitteet.

2019-2021 kannustinohjelman suorituskriteeri perustuu Fortumin osakkeen kokonaistuoton kehitykseen verrattuna ryhmään eurooppalaisia verrokkeja. 2019-2021 kannustinohjelmasta mahdollisesti suoritettavat palkkiot maksetaan keväällä 2022, jos yhtiön hallituksen asettama suoritustavoite saavutetaan.

Kannustinohjelma koskee noin 130 henkilöä, mukaan lukien Fortumin johtoryhmän jäsenet.

Ohjelmasta mahdollisesti suoritettavan enimmäispalkkion ei odoteta ylittävän 700 000 osaketta Fortumin tämänhetkisen osakkeen arvolla laskettuna.

Fortum tiedotti pitkän aikavälin kannustinjärjestelmänsä päivittämisestä joulukuussa 2016. Yhtiön kannustinjärjestelmä noudattaa valtioneuvoston omistajapolitiikkaa koskevaa periaatepäätöstä. Pitkän ja lyhyen aikavälin kannustinohjelmista maksettavien palkkioiden yhteisarvo ei saa minään vuonna ylittää 120 prosenttia osallistujan bruttomääräisestä vuosipalkasta.

Lisätietoja Fortumin kannustinjärjestelmistä on luettavissa yhtiön palkka- ja palkkioselvityksestä, joka on julkaistu yhtiön verkkosivuilla www.fortum.fi/hallinnointi.

Fortum Oyj

Ingela Ulfves, sijoittajasuhde- ja talousviestintäjohtaja

Lisätietoja:

Måns Holmberg, IR-päällikkö, sijoittajasuhteet ja talousviestintä, puh. 044 518 1518
Jari Laitinen, Vice President, Compensation and Benefits, puh. 040 660 2506

Jakelu:

Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.fortum.com

Fortum

Fortum on johtava puhtaan energian yhtiö, joka toimittaa asiakkailleen sähköä, lämpöä ja jäähdytystä sekä älykkäitä ratkaisuja resurssitehokkuuden parantamiseen. Haluamme edistää asiakkaidemme ja yhteiskunnan kanssa muutosta kohti puhtaampaa maailmaa. Palveluksessamme on noin 9 000 ammattilaista Pohjoismaissa, Baltian maissa, Venäjällä, Puolassa ja Intiassa. Vuonna 2017 liikevaihtomme oli 4,5 miljardia euroa ja 61 % sähköntuotannostamme oli CO2-päästötöntä. Fortumin osake noteerataan Nasdaq Helsingissä. www.fortum.fi

Yrityksestä

FortumFortum on johtava puhtaan energian yhtiö, joka toimittaa asiakkailleen sähköä, lämpöä ja jäähdytystä sekä älykkäitä ratkaisuja resurssitehokkuuden parantamiseen. Haluamme edistää asiakkaidemme ja yhteiskunnan kanssa muutosta kohti puhtaampaa maailmaa. Palveluksessamme on noin 8 000 ammattilaista Pohjoismaissa, Baltian maissa, Venäjällä, Puolassa ja Intiassa. Vuonna 2018 liikevaihtomme oli 5,2 miljardia euroa ja 57 % sähköntuotannostamme oli CO2-päästötöntä. Fortumin osake noteerataan Nasdaq Helsingissä. www.fortum.fi

Tilaa

Multimedia

Multimedia

Liitteet & linkit