• news.cision.com/
  • Fortum/
  • Fortum käynnistää 2022–2024 ansaintajakson osana pitkän aikavälin kannustinohjelmaa

Fortum käynnistää 2022–2024 ansaintajakson osana pitkän aikavälin kannustinohjelmaa

Report this content

FORTUM OYJ SIJOITTAJAUUTINEN 17.12.2021 KLO 14.50

Fortum Oyj:n hallitus on päättänyt yhtiön avainhenkilöstön ja ylimmän johdon pitkän aikavälin kannustinohjelman (Long-term Incentive -ohjelma, LTI) vuosien 20222024 ansaintajaksosta (LTI-jakso). LTI-jakso on osa yhtiön käynnissä olevaa LTI-ohjelmaa ja noudattaa samoja periaatteita kuin edellinen LTI-jakso.

20222024 LTI-jakson suorituskriteerit ovat Fortumin osakkeen kokonaistuoton kehitys suhteessa valittuihin eurooppalaisiin sähkö- ja kaasuyhtiöverrokkeihin sekä sähköntuotannon absoluuttisten hiilidioksidipäästöjen vähentäminen yhtiön fossiilisia polttoaineita käyttävissä voimalaitoksissa Euroopassa. 20222024 LTI-jakson suoritettavat palkkiot maksetaan keväällä 2025, jos suoritustavoitteet saavutetaan.

20222024 LTI-jakso koskee enimmillään noin 140 henkilöä, mukaan lukien Fortumin johtoryhmän jäsenet.

Hallitus päätti myös käynnistää rajoitetun osakeohjelman 20222024 (Restricted Share -ohjelma, RS) täydentämään LTI-ohjelmaa, sekä varata osakkeita keväällä 2025 mahdollisesti maksettavia palkkioita varten.

Osakeohjelmassa palkkiona luovutettavien osakkeiden enimmäismäärän odotetaan olevan 20222024 LTI-jakson osalta noin 620 000 osaketta ja 20222043 RS-jakson osalta korkeintaan 60 000 osaketta.

LTI-ohjelmien tavoitteena on tukea yhtiön strategian toteuttamista ja arvon kestävää kasvattamista pitkällä aikavälillä sekä varmistaa johdon, avainhenkilöiden ja osakkeenomistajien yhdenmukaiset tavoitteet. Yhtiön kannustinohjelmat noudattavat valtioneuvoston omistajapolitiikkaa koskevaa periaatepäätöstä.

Lisätietoja Fortumin kannustinohjelmista on luettavissa yhtiön palkitsemispolitiikasta ja palkitsemisraporttista, jotka on julkaistu yhtiön verkkosivuilla www.fortum.fi/hallinnointi.

Fortum Oyj

Ingela Ulfves, sijoittajasuhde- ja talousviestintäjohtaja

Lisätietoja:

Nora Hallberg, IR-päällikkö, sijoittajasuhteet ja talousviestintä, puh. 040 720 1775
Jari Laitinen, Johtaja, palkitseminen, puh. 040 660 2506

Fortum

Fortum on eurooppalainen energiayhtiö, jolla on toimintaa yli 40 maassa. Toimitamme asiakkaillemme sähköä, kaasua, lämpöä, jäähdytystä sekä älykkäitä ratkaisuja resurssitehokkuuden parantamiseen. Yhdessä tytäryhtiömme Uniperin kanssa olemme Euroopan kolmanneksi suurin CO2-päästöttömän sähkön tuottaja. Noin 20 000 ammattilaistamme sekä yhteinen, noin 60 miljardin euron taseemme takaavat, että meillä on kokoa, asiantuntemusta ja voimavaroja kasvaa ja viedä energiamurrosta eteenpäin. Fortumin osake noteerataan Nasdaq Helsingissä ja Uniperin osake Frankfurtin pörssissä. www.fortum.fi

Tilaa

Multimedia

Multimedia

Liitteet & linkit