• news.cision.com/
  • Fortum/
  • Fortum laajentaa akkujen kierrätyskapasiteettiaan ja investoi uuteen kierrätyslaitokseen Harjavallassa

Fortum laajentaa akkujen kierrätyskapasiteettiaan ja investoi uuteen kierrätyslaitokseen Harjavallassa

Report this content

FORTUM OYJ LEHDISTÖTIEDOTE 17.6.2021 KLO 8.00
 

Fortum rakentaa Harjavaltaan uuden, viimeisintä teknologiaa hyödyntävän hydrometallurgisen kierrätyslaitoksen. Investointi, arvoltaan noin 24 miljoonaa euroa, kasvattaa merkittävästi Fortumin hydrometallurgista kierrätyskapasiteettia ja mahdollistaa kestävien akkukemikaalien tuotannon. Uudella laitoksella voidaan tehokkaasti kierrättää sähköautojen litiumakuissa käytettyjä arvokkaita metalleja sekä erilaisia akkujen valmistusketjussa syntyviä jätejakeita.

Litiumakut mahdollistavat sähköisen liikkumisen kasvun ja  siirtymisen puhtaaseen energiaan. Akkujen kysynnän odotetaan kasvavan yli kymmenkertaisesti vuoteen 2030 mennessä, mikä lisää merkittävästi niiden tuotannossa käytettävien kriittisten metallien tarvetta. Fortumin uusi kierrätyslaitos Harjavallassa vastaa tähän kysyntään ja tuottaa kestävästi sähköauton akkujen valmistuksessa tarvittavia raaka-aineita kuten litiumia, nikkeliä, kobolttia ja mangaania kierrätetyistä materiaaleista.

“Fortum sijoittaa puhtaampaan tulevaisuuteen laajentamalla sähköautoakkujen kierrätystoimintaansa. Harjavallan uusi laitos tulee luomaan alueelle noin 30 työpaikkaa lähivuosina, mutta sen toiminta voi kasvaa Euroopan-laajuiseksi: valmistuttuaan se on markkinoiden suurin akkumetallien kierrätyslaitos”, sanoo Fortumin jäte- ja kierrätysliiketoiminnan johtaja Kalle Saarimaa.

”Palvelumme kattavat pääosin koko akkuarvoketjun ja odotamme innolla yhteistyötä alan toimijoiden kanssa. Liikenteen sähköistymisen kiihtyessä autoteollisuuden raaka-ainevajeesta tulee yhä suurempi haaste. Uusi laitoksemme tukee vahvasti jo olemassa olevaa suomalaista ja eurooppalaista akkutuotannon ekosysteemiä, ja auttaa koko teollisuudenalaa tuottamaan akkuja yhä vastuullisemmin Euroopassa”, Saarimaa jatkaa.

Fortum kierrättää litiumakut tehokkaasti ja turvallisesti menetelmällä, joka koostuu sekä mekaanisesta että hydrometallurgisesta prosessista, ja jonka hiilijalanjälki on mahdollisimman matala. Käytöstä poistuneet litiumakut puretaan ja käsitellään ensin mekaanisesti Fortumin tuotantolaitoksella Ikaalisissa, missä akut murskataan ja erotetaan jakeiksi kuten metalleihin, muoveihin ja mustaksi massaksi. Musta massa toimitetaan Fortumin Harjavallan kierrätyslaitokseen, jonka hydrometallurgisessa prosessissa tuotetaan uusia kierrätettyjä raaka-aineita käytettäväksi uusissa akuissa.

Fortumilla on tällä hetkellä Harjavallassa teollisessa mittakaavassa toimiva hydrometallurgisen kierrätyksen pilottilaitos. Uusi, vuonna 2023 valmistuva laitos kasvattaa Fortumin prosessointi- ja kierrätyskapasiteettia merkittävästi. Uuden laitoksen myötä Fortum pystyy käsittelemään valtaosan käytöstä poistuvista poistuvien sähköajoneuvojen akuista Euroopassa.

EU:n vähähiilisten teknologioiden edistämiseksi perustettu innovaatiorahasto (Innovation Fund) hyväksyi maaliskuussa hydrometallurgisen akkukierrätyslaitoksen yhdeksi neljästä Fortumin jatkoon päässeestä hankkeesta. Arvioitavana on yhteensä 70 hanketta, joille jaetaan rahoitusta ensimmäisessä vaiheessa yhteensä 1 miljardi euroa. Lisäksi Business Finland on myöntänyt Fortumille apurahan kahdelle IPCEI-projektille (Important Project of Common European Interest eli Euroopan yhteistä etua koskeva tärkeä hanke) osana EU:n komission Euroopan akkuinnovaatioprojektia. Apurahat on myönnetty sekä Fortumin Ikaalisten mekaanisen kierrätyslaitoksen että Harjavallan hydrometallurgisen kierrätyslaitoksen kehittämiseen.

Fortum Oyj
Viestintä

Lisätietoja:
 

Simon Barrette, viestintä- ja markkinointipäällikkö, Fortum Recycling & Waste, puh. +358 40 728 9477, simon.barrette@fortum.com

Kalle Saarimaa, johtaja, Fortum Recycling & Waste, puh. +358 41 503 1337, kalle.saarimaa@fortum.com

Tero Holländer, akkuliiketoiminnan johtaja, Fortum Recycling & Waste, puh. +358 40 861 5071, tero.hollander@fortum.com

Lue aiempia akkuihin ja akkujen kierrätykseen liittyviä uutisia täältä (englanniksi).

Fortum
Fortum on eurooppalainen energiayhtiö, jolla on toimintaa yli 40 maassa. Toimitamme asiakkaillemme sähköä, kaasua, lämpöä, jäähdytystä sekä älykkäitä ratkaisuja resurssitehokkuuden parantamiseen. Yhdessä tytäryhtiömme Uniperin kanssa olemme Euroopan kolmanneksi suurin CO2-päästöttömän sähkön tuottaja. Noin 20 000 ammattilaistamme sekä yhteinen, noin 60 miljardin euron taseemme takaavat, että meillä on kokoa, asiantuntemusta ja voimavaroja kasvaa ja viedä energiamurrosta eteenpäin. Fortumin osake noteerataan Nasdaq Helsingissä ja Uniperin osake Frankfurtin pörssissä. www.fortum.fi

Avainsanat:

Tilaa

Multimedia

Multimedia