Fortum on asettanut konsernille biodiversiteettitavoitteen vuodelle 2021

Report this content

FORTUM OYJ LEHDISTÖTIEDOTE 18.12.2020

Fortum esitteli uuden koko konsernin, Uniper mukaan lukien, biodiversiteettitavoitteen. Fortum on sitoutunut useisiin ilmasto- ja ympäristötavoitteisiin, jotka sisältävät tavoitteen toteuttaa vähintään 12 luonnon monimuotoisuutta edistävää merkittävää vapaaehtoista toimenpidettä vuonna 2021. Biodiversiteettitavoite esiteltiin konsernin uusien ilmastotavoitteiden yhteydessä. 

”Ilmastonmuutos on yksi suurimmista luonnon monimuotoisuuden heikentymisen syistä ja niiden välillä on tiivis yhteys. Siksi tavoitteemme muuttaa toimintamme hiilineutraaliksi  tukee vahvasti uutta biodiversiteettitavoitettamme. Eliölajien ja ekosysteemien paikallisen ja globaalin vaihtelun köyhtyminen – biodiversiteettikriisi – vaatii parempaa yhteistyötä ja vapaaehtoisia toimia kaikilta”, sanoo Fortumin kestävän kehityksen johtaja Ulla Rehell

Fortumin vaikutus luonnon monimuotoisuuteen liittyy suurelta osin yhtiön vesivoiman tuotantoon Suomessa, Saksassa ja Ruotsissa. Myös muut maa- ja vesialueiden energiantuotantoon liittyvät käyttötavat, esimerkiksi tuulivoiman tuotanto, vaikuttavat luonnon monimuotoisuuteen. Fortum jatkaa näiden vaikutusten arviointia. 

Tavoite: Luonnon monimuotoisuutta edistävien merkittävien vapaaehtoisten toimenpiteiden määrä ≥12 vuonna 2021 

Fortumin ehdoton vähimmäisvaatimus kaikessa toiminnassa on säännösten noudattaminen. Sitoudumme lisäksi toteuttamaan vuonna 2021 vähintään 12 luonnon monimuotoisuutta edistävää merkittävää vapaaehtoista hanketta, jotka parantavat lajien elinoloja ja vahvistavat populaatioita. Hankkeet kohdistuvat erityisesti uhanalaisiin lajeihin tai elinympäristöihin. 

Fortum on jo pitkään toteuttanut vapaaehtoisia ympäristöhankkeita läheisessä yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa. Luonnon monimuotoisuutta tukeviin vapaaehtoisiin hankkeisiin on aiemmin sisältynyt vesivoimaan liittyviä toimia, kuten elinympäristöjen kunnostus, erityyppiset kalatiet, vaelluskalojen ylisiirrot kutualueille, IUCN:n (International Union for Conservation of Nature) punaisen listan lajien suojelu, vieraslajien torjunta sekä sellaisten pienten patojen purkaminen, joilla ei ole merkitystä sähköntuotannossa. 

Vuodelle 2021 suunnitellut toimenpiteet liittyvät vesivoiman tuotantoon. Suunniteltuja toimenpiteitä ovat esimerkiksi vedenalaisten ja maanpäällisten elinympäristöjen sekä kalojen kulun parantaminen ja vieraslajien torjunta. 

Yksi vuoden 2021 ensimmäisistä biodiversiteettiä merkittävästi edistävistä vapaaehtoisista toimenpiteistä on Untran alue Ruotsissa. Fortumilla on isoja voimalaitoksia Dalälven-joella lähellä Båtforsin luonnonsuojelualuetta, jossa elää yli 200 uhanalaista lajia. Raivaamme tilaa tammille, harvennamme kuusia jotta saamme lehtipuille lisää kasvutilaa ja luomme tikoille elinympäristöjä. Nämä toimenpiteet tukevat myös monia muita lajeja. Toimet toteutetaan yhteistyössä paikallisen Uppland Foundationin kanssa. 

Vuodelle 2021 suunniteltujen merkittävien vapaaehtoisten toimenpiteiden lisäksi Fortum osallistuu myös useisiin kalakantoja ja ympäristöä koskeviin tutkimushankkeisiin. Kaiken kaikkiaan tavoitteemme on huomioida luonnon monimuotoisuus entistäkin järjestelmällisemmin päätöksenteossa sekä kehittää pitkällä aikavälillä biodiversiteettitavoitteitamme paikallisten ja kansainvälisten kestävän kehityksen prioriteettien mukaisesti. 

Fortum-konsernin, Uniper mukaan lukien, uusi biodiversiteettitavoite arvioidaan ja raportoidaan vuosittain Fortumin kestävän kehityksen raportissa. 

Fortum Oyj  
Viestintä 

 

Lisätietoja:   

Minna Torsner, projektipäällikkö, kestävä kehitys, Fortum, +358 50 453 4776, minna.torsner@fortum.com 

Fortum
Fortum on eurooppalainen energiayhtiö, jolla on toimintaa yli 40 maassa. Toimitamme asiakkaillemme sähköä, kaasua, lämpöä, jäähdytystä sekä älykkäitä ratkaisuja resurssitehokkuuden parantamiseen. Haluamme edistää asiakkaidemme ja yhteiskunnan kanssa muutosta kohti puhtaampaa maailmaa. Yhdessä tytäryhtiömme Uniperin kanssa olemme Euroopan kolmanneksi suurin CO2-päästöttömän sähkön tuottaja. Noin 19 000 ammattilaistamme sekä yhteinen, noin 69 miljardin euron taseemme takaavat, että meillä on kokoa, asiantuntemusta ja voimavaroja kasvaa ja viedä energiamurrosta eteenpäin. Fortumin osake noteerataan Nasdaq Helsingissä ja Uniperin osake Frankfurtin pörssissä. www.fortum.fi

Avainsanat:

Tilaa

Multimedia

Multimedia