Fortum on saanut ympäristöluvan Porin tuhkajalostamolle

Report this content

FORTUM OYJ VERKKOTIEDOTE 18.4.2019

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt Fortumin Porin tuhkajalostamolle ympäristöluvan 18.4.2019.

Porin tuhkajalostamossa käsitellään jätteenpolttolaitoksissa syntyvät tuhkat lain vaatimalla tavalla.

Tuhkajalostamon prosessissa tuhkasta poistetaan suolaa. Raskasmetallit sidotaan tuhkaan, minkä jälkeen tuhka kaatopaikataan. Tuhkajalostamon ansiosta tuhkien kaatopaikkauksen hiilidioksidipäästöt vähenevät 94,3 % ja kaatopaikattavat kuutiot vähenevät 27 % eikä kaatopaikkaukseen enää tarvita sementtiä aiempaan tapaan.

"Toiminnan aloittaminen on tärkeä askel koko Suomen jätehuollon kannalta. Jos käyttöönotto olisi viivästynyt vielä merkittävästi, se olisi aiheuttanut haasteita Suomen jätteenpolttolaitosten käytölle, koska laitosten tuhkien käsittelyyn ei olisi ollut ratkaisua", sanoo Kalle Saarimaa, Fortumin kierrätys- ja jäteliiketoiminnan johtaja.

Koetoiminta suolan talteenotosta jatkuu

Fortumilla on käynnissä tuhkajalostamolla koetoiminta, jossa testataan niin kutsuttua suljetun kierron menetelmää. Menetelmän avulla tuhkasta liukeneva suola otetaan talteen sen sijaan, että se johdettaisiin vesienkäsittelyprosessin jälkeen mereen. Koetoiminta jatkuu kesäkuun loppuun.

"Koetoiminnassa valittu menetelmä on toiminut odotetusti ja testaus on edennyt hyvin. Analysoimme tulokset huolellisesti koetoiminnan päätyttyä ja arvioimme minkälaisella tutkimus- ja kehityshankkeella työtä on paras jatkaa", Saarimaa kertoo.

Kerromme koetoiminnan tuloksista kun tulokset on analysoitu.

Suljetun kierron menetelmän kehittämiseksi Fortum tarvitsee dataa ja käyttökokemusta myös laajamittaisesta tuhkan käsittelystä tuhkajalostamossa pidemmältä aikaväliltä.

Koetoiminnan päättymisen jälkeen tuhkasta erotettu suola on aluksi tarkoitus johtaa poistoveden mukana avomerelle purkuputkea pitkin. Purkuputken rakennustyöt aloitetaan huhtikuun aikana.

Porin edustalla meriveden suolapitoisuus on tällä hetkellä 4000-5500 mg/l. Tuhkajalostamon poistovesi nostaa suolapitoisuutta vain purkuputken välittömässä läheisyydessä ja vähäisessä määrin, noin 1-50 mg/l. Poistoveden laatu tunnetaan tarkkaan ja ulkopuolisten asiantuntijoiden laatimien mallinnusten perusteella pystymme arvioimaan vaikutukset meriveteen tarkasti. Valvontaviranomaiset seuraavat jatkuvasti toteutuneita vaikutuksia. Porin merialueilla kuten Yyterissä voi jatkossakin uida ja kalastaa turvallisin mielin.

Parhaaseen käytettävissä olevaan teknologiaan perustuva ratkaisu

Fortumin moderni jalostamo on monivuotisen tutkimus- ja kehitystyön tulos. Kyseessä olevaa prosessia on testattu isossa mittakaavassa, ja sama menetelmä on ollut vuosien ajan käytössä Keski-Euroopassa sekä mm. Ruotsin Sundsvallissa.

Fortum seuraa tiiviisti teknologian kehittymistä ja tekee myös omaa tutkimustyötä.

Suomessa on merkittävää cleantech-osaamista ja Porin tuhkajalostamon teknologia kiinnostaa kansainvälisesti.

Lisätietoa:
Kalle Saarimaa, Kierrätys- ja jäteratkaisut liiketoiminnan johtaja, tel. 041 503 1337

Avainsanat:

Tilaa

Multimedia

Multimedia