• news.cision.com/
 • Fortum/
 • Fortum Oyj:n tilinpäätöstiedote 2018: Korkeammat markkinahinnat nostivat vuoden 2018 tulosta – uusi vaihe strategian toteutuksessa alkanut

Fortum Oyj:n tilinpäätöstiedote 2018: Korkeammat markkinahinnat nostivat vuoden 2018 tulosta – uusi vaihe strategian toteutuksessa alkanut

Report this content

FORTUM OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2018 1.2.2019 KLO 9:00

Tämä tiedote on tiivistelmä Fortumin tilinpäätöstiedotteesta 2018. Tilinpäätöstiedote kokonaisuudessaan on tämän pörssitiedotteen liitteenä ja saatavilla myös Fortumin verkkosivuilla osoitteessa www.fortum.fi/sijoittajat.

Loka–joulukuu 2018

 • Vertailukelpoinen käyttökate (EBITDA) oli 473 (424) miljoonaa euroa, +12 %
 • Vertailukelpoinen liikevoitto oli 333 (295) miljoonaa euroa, +13 %
 • Liikevoitto oli 309 (315) miljoonaa euroa, -2 %
 • Osakekohtainen tulos oli 0,22 (0,28) euroa, josta -0,02 (0,01) euroa liittyi vertailukelpoisuuteen vaikuttaviin eriin
 • Liiketoiminnan rahavirta oli 38 (295) miljoonaa euroa, lasku johtui pääasiassa futuuripositioiden selvityksen aiheuttamasta käyttöpääoman muutoksesta

Tammi–joulukuu 2018

 • Vertailukelpoinen käyttökate (EBITDA) oli 1 523 (1 275) miljoonaa euroa, +19 %, mukaan lukien 26 miljoonan euron myyntivoitto Fortumin 54 %:n osuudesta aurinkovoimayhtiössä Intiassa
 • Vertailukelpoinen liikevoitto oli 987 (811) miljoonaa euroa, +22 %, mukaan lukien 26 miljoonan euron myyntivoitto aurinkovoimayhtiöstä Intiassa
 • Liikevoitto oli 1 138 (1 158) miljoonaa euroa, -2 %  Liiketoiminnan rahavirta oli 804 (993) miljoonaa euroa
 • Osakekohtainen tulos oli 0,95 (0,98) euroa, josta 0,15 (0,38) euroa liittyi vertailukelpoisuuteen vaikuttaviin eriin, mukaan lukien 0,09 euron osakekohtainen myyntivoitto 10 prosentin Hafslund Produksjon -osuuden myynnistä Vuonna 2017 osakekohtainen myyntivoitto Hafslund-yritysjärjestelystä oli 0,36 euroa ja Ruotsin veroviranomaisen tuloverotuspäätöksen vaikutus oli -0,14 euroa
 • Fortum sai kesäkuussa päätökseen Uniper-ostotarjouksensa ja Fortumista tuli Uniperin suurin osakkeenomistaja  Fortumin hallitus esittää 1,10 (1,10) euron osinkoa osaketta kohden
 • Marraskuussa Fortum päivitti strategiansa ja vahvisti taloudelliset tavoitteensa ja osinkopolitiikkansa

Yhteenveto näkymistä

 • Generation-segmentin suojaukset pohjoismaiselle tuotannolle: vuodelle 2019 noin 75 % hintaan 31 euroa/MWh ja vuodelle 2020 noin 45 % hintaan 29 euroa/MWh.
 • Fortum arvioi investointien ilman yritysostoja olevan noin 600–650 miljoonaa euroa vuonna 2019. Arvio sisältää vuosittaiset kunnossapitoinvestoinnit. Investointien odotetaan pienenevän vuonna 2020.

Taloudelliset avainluvut

2018 2017
Sijoitetun pääoman tuotto, % 6,7 7,1
Vertailukelpoinen nettovelka/käyttökate (EBITDA) 3,6 0,8

Tunnuslukuja

Milj. euroa tai kuten merkitty IV/18 IV/17 2018 2017
Liikevaihto 1 599 1 432 5 242 4 520
Vertailukelpoinen käyttökate (EBITDA) 473 424 1 523 1 275
Vertailukelpoinen liikevoitto 333 295 987 811
Liikevoitto 309 315 1 138 1 158
Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksesta -44 34 38 148
Tulos ennen tuloveroja 261 300 1 040 1 111
Tulos/osake, euroa 0,22 0,28 0,95 0,98
Liiketoiminnan rahavirta 38 295 804 993
Oma pääoma/osake, euroa 13,33 14,69
Korollinen nettovelka (kauden lopussa) 5 509 988

Fortumin toimitusjohtaja Pekka Lundmark:

”Vuosi 2018 oli Fortumille tapahtumarikas. Jatkoimme strategiamme toteutusta Hafslundin ja Ekokemin integroinnilla ja kehittämisellä, investoimme lisää uusiutuvaan energiaan ja ennen kaikkea saatoimme päätökseen ostotarjouksemme Uniperista. Pitkäaikainen tavoitteemme edistää hiilineutraaliin yhteiskuntaan siirtymistä sai tukea EU:n päätökseltä vahvistaa päästökaupan markkinavakausvarantoa. Sitä seuranneella päästöoikeuksien hintojen kolminkertaistumisella oli myös selkeästi positiivinen vaikutus sähkönhintoihin.

Olemme tehneet viime vuosina lujasti töitä vuonna 2016 valitun strategiamme toteuttamiseksi ja ottaneet merkittäviä askeleita pääoman uudelleen sijoittamiseksi. Meillä on nyt liiketoimintaportfolio, jossa on hyvää tuottopotentiaalia tuleville vuosille. Marraskuussa 2018 päivitimme Fortumin strategian. Päivitetty strategia on luonteva jatke edelliselle ja se perustuu neljään prioriteettiin.

Ensimmäinen prioriteettimme on toiminnan tehokkuuden ja joustavuuden lisääminen. Näin varmistamme, että nykyiset liiketoimintomme tuottavat jatkuvasti arvoa ja parantavat kilpailukykyämme myös pitkällä aikavälillä. Toinen prioriteettimme on varmistaa Fortumin viimevuosina tekemien suurten investointien tuottavuus. Jatkamme myös liiketoimintojemme arviointia jatkuvasti muuttuvassa ja päästöttömyyteen pyrkivässä toimintaympäristössä. Kolmas prioriteettimme on jatkaa kasvua sähkön arvoketjussa valikoiden, sillä olemme jo uudelleensijoittaneet pääomaamme merkittävästi. Hyödynnämme vahvaa kokemustamme ja osaamistamme, ja keskitymme päästöttömään sähköntuotantoon visiomme ”For a cleaner world” mukaisesti. Markkinakehityksen ennustaminen 2020-luvun loppupuolelle asti on yhä vaikeampaa. Uskomme kuitenkin, että epävarmuus tuo myös uusia mahdollisuuksia ja siksi neljäs prioriteettimme on luoda perusta uusille sähköhinnoista riippumattomille liiketoiminnoille, joissa näemme merkittävää taloudellista potentiaalia. Olemme esimerkiksi päättäneet sijoittaa uuteen itsenäiseen Valo Ventures -kasvurahastoon, jonka vetäjänä toimii yksi Google Capitalin perustajista Scott Tierney. Valo Ventures sijoittaa digitaalisiin alku- ja kasvuvaiheen teknologiayrityksiin, jotka etsivät sijoituskohteita niistä megatrendeistä, jotka ovat keskiössä myös Fortumin strategiassa.

Nopea muutos kohti vähäpäästöistä yhteiskuntaa on aikamme suurimpia haasteita. EU-komissio julkaisi pitkänaikavälin ilmastostrategiansa marraskuussa. Fortum tukee strategian kunnianhimoisinta tavoitetta, jonka mukaan EU:n tulisi olla ilmastoneutraali vuoteen 2050 mennessä. Kustannustehokkaita toimia päästöjen vähentämiseksi tarvitaan kaikilla sektoreilla. Päästökauppajärjestelmä kattaa tällä hetkellä alle puolet EU:n hiilidioksidipäästöistä. Siksi päästökauppajärjestelmän vahvistamisen ja laajentamisen muun muassa lämmitykseen, jäähdytykseen ja liikenteeseen tulisi olla keskeisiä ohjauskeinoja.

Investointimme tuuli- ja aurinkovoimaan alkavat näkyä tuloksessamme. Yksi esimerkki näistä investoinneista on vuoden 2018 alussa käyttöön otettu 35 megawatin tuulipuisto Uljanovskissa, joka on ensimmäinen laatuaan Venäjällä. Intiassa myimme 54 prosentin osuutemme 185 megawatin aurinkovoimalaitoksista vapauttaaksemme pääomaa lisäinvestointeihin. Kesäkuussa Fortum voitti Intiassa 250 megawatin aurinkovoimaprojektin, jonka tuottamalle sähkölle taataan kiinteä takuuhinta 25 vuodeksi. Tuuli- ja aurinkovoimaportfoliomme kasvoi merkittävästi vuonna 2018. Meillä on osakkuusyhtiöidemme kanssa Pohjoismaissa, Venäjällä ja Intiassa lähes 3 gigawatin kokonaisuus, johon kuuluu aurinko- ja tuulipuistoja sekä -kehitysprojekteja.

Uniper-ostotarjouksen saattaminen päätökseen kesäkuussa 2018 oli vuoden merkittävin virstanpylväs. Meillä on selkeä näkemys siitä, miten Fortum ja Uniper voivat yhdessä rakentaa ”Tulevaisuuden energiayhtiön” ja haluamme sopia Uniperin kanssa miten voimme parhaiten toteuttaa visiomme kummankin yhtiön osakkeenomistajien ja sidosryhmien eduksi. Pettymykseksemme neuvottelut Uniperin kanssa eivät ole vielä edistyneet odotusten mukaisesti. Investointimme perusteet ovat kuitenkin ennallaan ja olemme edelleen täysin sitoutuneita sijoitukseemme. Kesäkuun lopun jälkeen olemme kasvattaneet omistustamme Uniperissa vahvistaaksemme Fortumin asemaa tulevien yhtiökokousten äänestyksissä. Vuoden 2018 lopussa Fortumin hallussa oli 49,99 prosenttia Uniperin osakkeista ja äänioikeuksista.

Fortumin neljännen neljänneksen tulos parani edellisvuoteen verrattuna pääasiassa sähkönhintojen nousun myötä. Tulosta kohensi myös ydinvoimalaitosten paremman käytettävyyden myötä kasvanut ydinvoimatuotanto. Tulosta rasitti edelleen keskivertovuotta pienempi, heikommista tulovirtauksista ja vesivaroista johtunut vesivoimatuotanto. Vesitilanne vuoden viimeisellä neljänneksellä oli kuitenkin parempi kuin kolmannella neljänneksellä, jolloin tuotantomäärät olivat ennätyksellisen matalat. Sähkönhintojen nousun vaikutus näkyy koko vuoden vertailukelpoisessa liikevoitossamme, joka kasvoi 22 prosenttia. Uniper-investoinnin vaikutus Fortumin vuoden 2018 tulokseen oli marginaalinen, sillä tulos sisältää Fortumin osuuden vain Uniperin kolmannen neljänneksen tuloksesta. Jatkossa Uniperin voitto ja osingot kartuttavat Fortumin osakekohtaista tulosta ja rahavirtaa.

Vuoden valopilkku oli Generation-divisioona, jonka tulos koheni merkittävästi korkeampien sähkönhintojen vauhdittamana. Vuoden aikana saatoimme myös päätökseen Loviisan ydinvoimalaitoksen automaatiouudistuksen, joka oli mittavin perusparannusprojekti laitoksen historiassa. Fortumin Russia-divisioonan tulos on kehittynyt voimakkaasti viime vuosina, ja myös kuluneena vuonna ruplamääräinen tulos parani hieman. City Solutions ja Consumer Solutions –divisioonat keskittyivät Hafslund-integraatioon, joka eteni suunnitellusti. Valitettavasti näiden kahden divisioonan tuloskehitys ei ole vielä tyydyttävällä tasolla. Jatkamme työtä uusien liiketoimintojen integroimiseksi ja odotamme synergiahyötyjen toteutuvan asteittain vuosien 2019 ja 2020 aikana.

Vuoden 2018 tuloksen ja tulevien vuosien näkymien perusteella Fortumin hallitus ehdottaa kalenterivuodelta 2018 maksettavaksi edellisvuosien tapaan 1,10 euron osinkoa osakkeelta.

Lopuksi haluan kiittää kaikkia työntekijöitämme sitoutumisesta ja kovasta työstä vuoden aikana sekä asiakkaitamme ja kaikkia muita sidosryhmiämme jatkuvasta luottamuksesta.”

Tiedotustilaisuus/webcast

Tiedotustilaisuus järjestetään 1.2.2019 klo 11.00 Fortumin pääkonttorilla Keilalahdentie 2-4, Espoo. Tilaisuus on tarkoitettu sekä median edustajille että sijoittajille ja analyytikoille.

Tilaisuus on katseltavissa suorana webcast-lähetyksenä Fortumin verkkosivuilla www.fortum.fi/sijoittajat. Kysymyksiä voi esittää myös puhelimitse numerossa 09 8171 0310, vahvistuskoodi: 62957186#.

Webcast-tallenne sekä transkripti ovat saatavilla tilaisuuden jälkeen Fortumin verkkosivuilla www.fortum.fi/sijoittajat.

Lisätietoja:

Sijoittajasuhteet ja talousviestintä: Ingela Ulfves, puh. 040 515 1531, Måns Holmberg, puh. 044 518 1518, Rauno Tiihonen, puh. 010 453 6150, Pirjo Lifländer, puh. 040 643 3317, ja investors@fortum.com

Media: Pauliina Vuosio, puh. 050 453 2383

Tapahtumakalenteri 2019

Fortumin tilinpäätös ja hallituksen toimintakertomus vuodelta 2018 julkaistaan viimeistään viikolla 8.

Fortum julkaisee kolme osavuosikatsausta vuonna 2019:

 • tammi–maaliskuun osavuosikatsaus 26.4.2019 noin klo 9.00
 • tammi–kesäkuun puolivuosikatsaus 19.7.2019 noin klo 9.00
 • tammi–syyskuun osavuosikatsaus 24.10.2019 noin klo 9.00

Jakelu:

Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.fortum.com/fi

Osavuosikatsaukseen liittyvää lisätietoa (mukaan lukien vuosineljännestaulukot) on Fortumin verkkosivuilla osoitteessa www.fortum.fi/sijoittajat.

Fortum

Fortum on johtava puhtaan energian yhtiö, joka toimittaa asiakkailleen sähköä, lämpöä ja jäähdytystä sekä älykkäitä ratkaisuja resurssitehokkuuden parantamiseen. Haluamme edistää asiakkaidemme ja yhteiskunnan kanssa muutosta kohti puhtaampaa maailmaa. Palveluksessamme on noin 9 000 ammattilaista Pohjoismaissa, Baltian maissa, Venäjällä, Puolassa ja Intiassa. Vuonna 2018 liikevaihtomme oli 5,2 miljardia euroa. Fortumin osake noteerataan Nasdaq Helsingissä. www.fortum.fi

Tilaa

Multimedia

Multimedia