Fortum perustaa luonnonsuojelualueen Muhoksen Kivisuolle lahjana 100-vuotiaalle Suomelle

PAIKALLISTIEDOTE POHJOIS-SUOMEN MEDIOILLE 5.12.2017

Fortum hakee omistamaansa yli 28 hehtaarin maa-aluetta Muhoksen Kivisuolta
yksityiseksi luonnonsuojelualueeksi. Yhtiö on jättänyt hankkeeseen liittyvän
hakemuksen Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselle 4.12.2017.

Muhoksen kunnan Kivisuolla sijaitseva Ristiniemen tila -niminen alue jää
Fortumin omistukseen ja sen nimeksi tulee "Fortumin luonnonsuojelualue
100-vuotiaalle Suomelle".

"Fortum omistaa Oulujoen vesivoimalaitosten vaikutusalueella huomattavan määrän
maa- ja vesialueita. Muhoksen Kiviniemessä omistamamme pääosin suota ja vanhaa
luonnontilaista metsää oleva maa-alue on ollut vuosikymmeniä lähes
koskemattomana ja sellaiseksi sen haluamme nyt myös jäävän", toteaa
kiinteistöpäällikkö Mikko Tavastila Fortumilta.

Ristiniemen tilan muuttaminen luonnonsuojelualueeksi tarkoittaa käytännössä
sitä, että metsänhakkuu, ojitus, rakennelmien, polkujen tai muu maisemaan tai
luonnonoloihin vaikuttava toiminta on kielletty. Marjastus, sienestys sekä
metsästys maanomistajan päättämällä tavalla on jatkossakin sallittua.

Fortumin hanke on osa ympäristöministeriön ja maa- ja metsätalousministeriön
"Luontolahjani satavuotiaalle" -kampanjaa. Ministeriöt ovat sen tiimoilta
kutsuneet maanomistajia perustamaan yksityisiä luonnonsuojelualueita. Valtio
osallistuu kampanjaan suojelemalla valtion maista yksityisten osallistujien
suojelualueita vastaavan pinta-alan.

Muhoksen Kivisuolla on kampanjaan liittyen vireillä muitakin yksityisten
maanomistajien suojeluhankkeita. Tavoitteena on suojella useamman sadan
hehtaarin suuruinen, biodiversiteetiltään monimuotoinen alue.

Fortum Oyj
Viestintä


Lisätietoja:
Mikko Tavastila, kiinteistöpäällikkö, Fortum, p. 050 452 5796

Lisää aiheesta:
www.luontolahjani.fi
Suomen luonnonsuojeluliiton tiedote 5.12.2017
Kuvia Fortumin maa-alueelta


Fortum
Fortum on johtava puhtaan energian yhtiö, joka toimittaa asiakkailleen sähköä,
lämpöä ja jäähdytystä sekä älykkäitä ratkaisuja resurssitehokkuuden
parantamiseen. Haluamme edistää asiakkaidemme ja yhteiskunnan kanssa muutosta
kohti puhtaampaa maailmaa. Palveluksessamme on noin 9 000 ammattilaista
Pohjoismaissa, Baltian maissa, Venäjällä, Puolassa ja Intiassa.
Sähköntuotannostamme 62 % on CO2-päästötöntä. Vuonna 2016 liikevaihtomme oli
3,6 miljardia euroa. Fortumin osake noteerataan Nasdaq Helsingissä..
www.fortum.com/fi

Tilaa