• news.cision.com/
  • Fortum/
  • Fortum selvittää kalojen ylösvaelluksen mahdollistavaa ohitusratkaisua Seitenoikean vesivoimalaitokselle

Fortum selvittää kalojen ylösvaelluksen mahdollistavaa ohitusratkaisua Seitenoikean vesivoimalaitokselle

Report this content

FORTUM OYJ LIIKETOIMINTATIEDOTE 13.10.2022
 

Fortum selvittää vaelluskalojen ylösvaelluksen mahdollistavan ohitusratkaisun toteuttamista Ristijärven ja Hyrynsalmen kuntien rajalla sijaitsevalla Seitenoikean vesivoimalaitoksella. Ohitusratkaisun tavoitteena on vahvistaa uhanalaisen järvitaimenen luonnonkiertoa Hyrynsalmen reitillä, joka on osa Oulujoen vesistöä.

”Hankkeen alustava suunnittelu käynnistyy syksyn aikana. Vuoden 2023 aikana toteutamme ohitusratkaisun toteutettavuusselvityksen, jossa huomioimme kaikki ohitusratkaisuvaihtoehdot ja arvioimme, mikä niistä parhaiten soveltuisi Seitenoikean voimalaitoksen olosuhteisiin. Hankkeessa keskeisenä tekijänä on myös paikallisten sidosryhmien osallistaminen”, Fortumin ympäristöpäällikkö Katri Hämäläinen kertoo.

Toteutettavuusselvityksen perusteella aloitetaan ohitusratkaisun yleissuunnittelu, jonka jälkeen ratkaisulle haetaan sen rakentamiseen tarvittavat luvat. Hankkeen toteutusaikataulu tarkentuu suunnittelun edetessä.
 

Luonnonkiertoa Kalasydämellä, ohitusratkaisulla ja elinympäristökunnostuksilla

Ohitusratkaisu on osa Fortumin toteuttamaa toimenpidekokonaisuutta Hyrynsalmen reitillä, jossa sijaitsee kansallisen kalatiestrategian Oulujoen vesistön ainoat kärkikohteet. Kokonaisuuteen kuuluu esimerkiksi vuonna 2021 Seitenoikean alapuolisella Leppikosken voimalaitoksella käyttöön otettu hydraulinen Kalasydän-kalatie.

”Ohitusratkaisu mahdollistaa järvitaimenen nousun Oulujärveltä Leppikosken voimalaitoksen yläpuolisen alueen lisäksi Seitenoikean voimalaitoksen yläpuolelle. Seitenoikean yläpuolella sijaitsee 40 hehtaaria taimenen elinkierrolle tärkeitä potentiaalisia elin- ja lisääntymisympäristöjä”, Hämäläinen kertoo.

Järvitaimenen elinkierron vahvistamiseen tähtääviin toimenpiteisiin kuuluu myös Seitenoikean yläpuolisille sivujoille suunnitellut elinympäristökunnostukset ja järvitaimenen pienpoikasistutukset. Istutuksilla ja kunnostuksilla pyritään vahvistamaan jokeen leimautuvaa kalakantaa.

Fortum on sitoutunut luonnon monimuotoisuuden edistämiseen vapaaehtoisin toimenpitein. Hyrynsalmen reitillä pitkän aikavälin tavoitteena on järvitaimenen luontainen lisääntyminen. 

Fortum Oyj
Viestintä 

Lisätietoja:
Katri Hämäläinen, Fortum, ympäristöpäällikkö, puh. 040 162 3901


 

Fortum
Fortum on energiayhtiö, joka edistää muutosta kohti puhtaampaa maailmaa. Tehtävämme on huolehtia energian toimitusvarmuudesta ja edesauttaa nopeaa ja luotettavaa siirtymää hiilineutraaliin talouteen tarjoamalla asiakkaillemme ja yhteiskunnalle puhdasta energiaa ja kestäviä ratkaisuja.  Fortumin ydinliiketoiminta on Pohjoismaissa ja se koostuu päästöttömästä ja tehokkaasta sähkön tuotannosta, sähkön myynnistä, kaukolämmöstä sekä kierrätys- ja jäteliiketoiminnasta. Fortum Oyj:n osake noteerataan Nasdaq Helsingissä. www.fortum.fi

Avainsanat:

Tilaa

Multimedia

Multimedia

Liitteet & linkit