• news.cision.com/
  • Fortum/
  • Fortum suunnittelee uutta kiertotaloushanketta palvelemaan koko Pohjois-Suomea

Fortum suunnittelee uutta kiertotaloushanketta palvelemaan koko Pohjois-Suomea

Report this content

FORTUM OYJ LEHDISTÖTIEDOTE 18.5.2017

Fortum suunnittelee uuden materiaalien käsittelykeskuksen perustamista Oulun
seudulle. Hanke on askel kohti kiertotaloutta, jossa lisätään teollisuuden
sivutuotteiden hyötykäyttöä, vähennetään kaatopaikkaamista ja kehitetään
materiaalikierrätystä. Toteutuessaan keskus palvelisi koko Pohjois-Suomea.

Käsittelykeskus vastaa alueen teollisuusyritysten tarpeeseen etsiä uusia
ratkaisuja jätteiden ja sivutuotteiden jalostamiselle sekä uusiokäytölle.
Keskuksessa käsiteltäisiin lämpövoimalaitosten tuhkaa, metsäteollisuuden
jätelietteitä sekä rakennus- ja maa-ainesjätteitä. Fortum on kehittänyt
menetelmiä, joilla näitä jätteitä voidaan jalostaa raaka-aineiksi ja
hyödynnettäväksi materiaalina.

Esimerkiksi Oulun seudun voimalaitoksista syntyy vuodessa merkittävä määrä
tuhkaa, josta Fortum voi jalostaa betoniteollisuuden raaka-aineita ja
lannoitteita. Osa tuhkasta voidaan hyödyntää myös maanrakennuksessa. Lietteistä
voidaan jalostaa maanparannusaineita, rakennusjätteestä kierrätyspolttoaineita
sekä maanrakennusmateriaaleja ja maa-ainesjätteestä korkea arvoisempia
maa-aineksia.

Fortum aloittaa kesän aikana ympäristövaikutusten arviointiohjelman, jonka
aikana selvitetään käsittelykeskuksen perustamista joko Tyrnävälle tai yhtiön
omalle alueelle Muhoksella. YVA-ohjelman aikana päätetään, kummalle alueelle
haetaan ympäristölupaa. Investointipäätös tehdään ympäristöluvan myöntämisen
jälkeen vuoden 2019 aikana.

Käsittelykeskus olisi laajuudeltaan 15 hehtaarin suuruinen. Toteutuessaan se
työllistäisi 5–8 omaa työntekijää sekä 15–30 alihankkijaa.

Fortumilla on ennestään seitsemän teollisuusjätteen käsittelykeskusta Etelä- ja
Itä-Suomessa.


Fortum Oyj
Viestintä

Lisätietoja:
Tuomas Vuolle, yksikön päällikkö, Kuopion ja Kouvolan käsittelykeskukset, 050
3594940. Vastaa kyselyihin torstaina 18.5. ja perjantaina 19.5. Tämän jälkeen
kyselyihin vastaa Mikko Saarinen, käsittelykeskusliiketoiminnan
tuotelinjapäällikkö, 050 3833498.


Fortum
Fortum on johtava puhtaan energian yhtiö, joka toimittaa asiakkailleen sähköä,
lämpöä ja jäähdytystä sekä älykkäitä ratkaisuja resurssitehokkuuden
parantamiseen. Haluamme edistää asiakkaidemme ja yhteiskunnan kanssa muutosta
kohti puhtaampaa maailmaa. Palveluksessamme on noin 8 000 ammattilaista
Pohjoismaissa, Baltian maissa, Venäjällä, Puolassa ja Intiassa.
Sähköntuotannostamme 62 % on CO2-päästötöntä. Vuonna 2016 liikevaihtomme oli
3,6 miljardia euroa. Fortumin osake noteerataan Nasdaq Helsingissä.
www.fortum.com/fi

Tilaa