FORTUMILLE LÄPIMURTO NORJASSA JA VENÄJÄL

Report this content
Fortum Oyj           PÖRSSITIEDOTE 31.1.2003 klo 13.45   1(1)FORTUMILLE LÄPIMURTO NORJASSA JA VENÄJÄLLÄ
- E.ON:n ja Fortumin vaihtokaupan arvo lähes 800 miljoona euroa

Fortum Oyj ja E.ON AG ovat sopineet arvoltaan lähes 800 miljoonan
euron omaisuuserien vaihdosta. Kauppa vahvistaa olennaisesti
Fortumin asemaa sen keskeisillä toiminta-alueilla Pohjoismaissa ja
muualla Itämeren alueella.

Fortum saa omistukseensa 21,4 % Norjan toiseksi suurimman
sähköyhtiön Hafslund ASA:n osakkeista. Hafslund ASA:llä on 600 000
sähköasiakasta, 550 000 jakeluasiakasta ja noin 3 TWh:n
vesivoimatuotanto. Lisäksi Fortum saa koko osakekannan Ostfold
Energi Nett AS:ssä, Ostfold Energi Kraftsalg AS:ssä ja Ostfold
Energi Entreprenor AS:ssä, joilla on yhteensä 95 000
toimitusasiakasta ja jakeluasiakasta, sekä 49 % osakkeista
Fredrikstads Energi AS:ssä, jolla on 80 000 asiakasta. Norjan
hankintoihin sisältyy myös joitakin pienempiä osakkuuksia.

Lisäksi Fortum saa 9,3 %:n omistusosuuden AO Lenenergosta, Koillis-
Venäjän suurimmasta sähkö- ja lämpöyhtiöstä, jolla on noin 1,3
miljoonaa asiakasta ja jonka sähkön tuotantokapasiteetti on 14 TWh
ja lämmön 26,3 TWh. Kaupan jälkeen Fortumin omistusosuus
Lenenergosta kohoaa 15,7 %:iin.

Fortum myy voimalaitoksensa Burghausenissa, Saksassa ja
Edenderryssä, Irlannissa E.ON:lle. Lisäksi E.ON saa omistukseensa
noin 43 000 asiakkaalle Etelä-Ruotsissa sähköä toimittavan Fortum
Distribution Småland AB:n koko osakekannan ja liiketoiminnan.

Kaupan tasaamiseksi Fortum maksaa yhteensä 150 miljoonaa euroa
E.ON:lle. Vaihtokaupalla ei ole merkittävää vaikutusta Fortumin
tulokseen tai taseeseen.

Lisäksi Fortum ja E.ON ovat sopineet, että Fortum peruuttaa E.ON:n
ja Ruhrgasin fuusiolupaa koskevan valituksensa.

Nämä järjestelyt on tarkoitus saada päätökseen huhtikuun alkuun
mennessä viranomaishyväksynnän jälkeen.

Fortum järjestää asiasta lehdistötilaisuuden tänään klo 14.30
Keilaniemen pääkonttorissaan.

Fortum Oyj


Carola Teir-Lehtinen
viestintäjohtaja


Jakelu:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Mikael Lilius, puh. 010 452 9100
SektorijohtajaTapio Kuula, puh. 010 452 4112
Tilaa