Fortumille toinen sija pohjoismaisessa Ecogain-biodiversiteetti-indeksissä

Report this content

FORTUM OYJ VERKKOUUTINEN 1.6.2021

Ecogain Biodiversity Index, joka arvioi suurimpien pohjoismaisten yritysten luonnon monimuotoisuuteen liittyvää raportointia, on arvioinut Fortumin toiselle sijalle - ja ensimmäiseksi suomalaisten yritysten joukossa. Tarkasteluun osallistui 240 pohjoismaista yritystä.

Ecogain-indeksin mukaan Fortum on, selkeämmin kuin aikaisempina vuosina, tunnistanut luonnon monimuotoisuuden yhdeksi vastuullisuuden olennaisista teemoista. Luonnon monimuotoisuuden toimintaohjelmassa Fortum kuvaa biodiversiteettihankkeiden tavoitteet, vastuut, aikataulut ja yhteistyötä muiden osapuolten kanssa. Biodiversiteettimanuaalissa Fortum puolestaan kuvaa luonnon monimuotoisuuteen liittyvät periaatteet. Manuaalin tavoitteena on lisätä tietämystä ja parantaa entisestään luonnon monimuotoisuuden huomioimista liiketoiminnassa.

"On ilahduttavaa, että Fortumin raportointi toimistamme luonnon monimuotoisuuden hyväksi on saanut huomiota", sanoo Fortumin vesivoimasta vastaava johtaja Toni Kekkinen. "Fortumin tavoitteena on olla liikkeellepaneva voima siirryttäessä nopeasti ja luotettavasti kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa. Ilmastonmuutoksen torjunta onkin yksi tehokkaimmista keinoista pysäyttää luonnon köyhtyminen."

Vesivoima on tärkein uusiu­tuvan energian tuotan­to­muoto Pohjois­maissa. Se on ennus­tettava, luotettava ja joustava energian­lähde, joka ei tuota hiili­diok­si­di­päästöjä pohjoi­silla levey­sas­teil­lamme. Vesistöihin, joissa padot ja voimalaitokset sijaitsevat, liittyy kuitenkin paikallisia ympäristövaikutuksia. Tätä taustaa vasten Fortum on määritellyt luonnon monimuotoisuuden olennaiseksi teemaksi ja asettanut vuodelle 2021 tavoitteen toteuttaa merkittäviä toimia luonnon monimuotoisuuden lisäämiseksi, minkä myös Ecogain huomioi arvioinnissaan.

Esimerkkeinä luonnon monimuotoisuutta vahvistavista toimenpiteistä Suomessa vuonna 2020 jatkoimme virtavesikalojen elinympäristökunnostuksia Vuoksella yhteistyössä Imatran kaupungin ja Kaakkois- ja Varsinais-Suomen ELY-keskusten kanssa. Oulujoella siirsimme lohen ja taimenen kutupareja kunnostettuun sivujokeen. Näiden ylisiirtojen avulla haluamme vahvistaa Oulujokeen leimautunutta lohikalakantaa. Tänä vuonna otamme käyttöön Leppikosken voimalaitoksella kalasydämen, hydraulisen padon ohitusratkaisun, joka mahdollistaa Oulujärven järvitaimenelle pääsyn padon yläpuolisille kutualueille.

Lisää tietoa luonnon monimuotoisuudesta: https://www.fortum.fi/tietoa-meista/kestava-kehitys/ilmasto-ja-resurssit/luonnon-monimuotoisuus

Fortum
Fortum on eurooppalainen energiayhtiö, jolla on toimintaa yli 40 maassa. Toimitamme asiakkaillemme sähköä, kaasua, lämpöä, jäähdytystä sekä älykkäitä ratkaisuja resurssitehokkuuden parantamiseen. Yhdessä tytäryhtiömme Uniperin kanssa olemme Euroopan kolmanneksi suurin CO2-päästöttömän sähkön tuottaja. Noin 20 000 ammattilaistamme sekä yhteinen, noin 60 miljardin euron taseemme takaavat, että meillä on kokoa, asiantuntemusta ja voimavaroja kasvaa ja viedä energiamurrosta eteenpäin. Fortumin osake noteerataan Nasdaq Helsingissä ja Uniperin osake Frankfurtin pörssissä. www.fortum.fi

Tilaa

Multimedia

Multimedia