Fortumille uusi lämpöpumppuyksikkö Suomenojalle - hiilineutraalin kaukolämmöntuotannon osuus nousee yli 50 prosenttiin vuonna 2022

FORTUM OYJ LEHDISTÖTIEDOTE 27.5.2019

Fortum suunnittelee uuden 20 megawatin lämpöpumppuyksikön rakentamista Espoon Suomenojan voimalaitokselle. Uusi yksikkö tuottaa hiilineutraalia kaukolämpöä ja korvaa fossiilisilla polttoaineilla tuotettua lämmöntuotantoa. Yksikkö otetaan käyttöön suunnitelman mukaan keväällä 2021, ja vuonna 2022 se nostaa Espoon kaukolämmöntuotannon hiilineutraalin osuuden yli 50 prosenttiin. Lisäksi uusi yksikkö mahdollistaa yhä pidemmän hiilineutraalin kaukolämmön tuotantojakson vuoden lämpiminä kuukausina.

Uusi lämpöpumppuyksikkö hyödyntää HSY:n vuonna 2022 valmistuvalta Blominmäen jätevedenpuhdistamolta tulevan puhdistetun jäteveden hukkalämpöjä. Lisäksi sen suunnitellaan käyttävän kesäisin lämmintä merivettä lämmönlähteenään. 

Lämpöpumppulaitoksen sisään sijoittuvan uuden yksikön myötä laitoksen kapasiteetti nousee 40 megawatista 60 megawattiin, ja osuus Espoon kaukolämpöverkon lämmöntuotannosta nousee 15 prosentista 20 prosenttiin. Lämpöpumppulaitoksen käyttämä sähkö on alkuperävarmennettua hiilidioksidivapaata sähköä. Lopullinen investointipäätös yksikön rakentamisesta tehdään vuoden 2019 aikana. Investoinnin arvo on noin 8 miljoonaa euroa.

"Espoon kaukolämmön muuttaminen hiilineutraaliksi 2020-luvun aikana on merkittävä ilmastoteko. Otamme tällä uudella yksiköllä merkittävän askelen kohti hiilineutraalia kaukolämpöä. Valmistuessaan yksikkö tulee tuottaa lämpöä ympäri vuorokauden vuoden jokaisena päivänä, joten se korvaa fossiilisilla polttoaineilla tuotettua lämmöntuotantoa”, Fortumin toimitusjohtaja Pekka Lundmark sanoo.

HSY:n uuden Blominmäen jätevedenpuhdistamon käyttöönoton myötä puhdistetut jätevedet kulkevat Blominmäestä maanalaisessa viemäritunnelissa Finnoon alueelle, jonne rakennettavalla maanalaisella pumppaamolla vesi siirretään Fortumin lämpöpumppulaitokselle. Laitoksella tapahtuvan hukkalämmön talteenoton jälkeen vedet johdetaan meripurkutunneliin, joka vie puhdistetut vedet 8 kilometrin päähän avomerelle - kuten tähänkin asti.

"Blominmäen jätevedenpuhdistamon valmistumisen myötä asukaskohtainen ravinnekuormitus Itämereen vähenee nykyisestä. Uusi puhdistamo poistaa yli 96 prosenttia jäteveden sisältämästä fosforista ja orgaanisesta aineesta sekä yli 90 prosenttia typestä. Puhdistamo tuottaa suurimman osan energiastaan itse muun muassa lietteestä saatavasta biokaasusta", HSY:n toimitusjohtaja Raimo Inkinen sanoo.

HSY ja Fortum toteuttavat yhteistyössä osan Finnoon alueen maanalaisista järjestelmistä, ja tähän liittyvät muutostyöt alkoivat tammikuussa 2019. Muutostöillä ei ole vaikutuksia läheiseen lintukosteikkoon. 

Kunnallisteknisen infran vienti maanalaisiin tiloihin ja jätevedenpuhdistamon siirtyminen Blominmäkeen mahdollistavat Finnoon alueen hyödyntämisen.

”Espoo kasvaa kovaa vauhtia länsimetron kehitysvyöhykkeellä. On hienoa nähdä kuinka kestävää ja ekologista energiajärjestelmää rakennetaan Espooseen yhdessä eri toimijoiden kesken. Hukkalämpöjen hyödyntäminen on kaupunkikehittämisen kannalta erinomainen vaihtoehto”, Espoon kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä sanoo.  

Kuvateksti: ”Espoon kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä (vas.), Fortumin toimitusjohtaja Pekka Lundmark ja HSY:n toimitusjohtaja Raimo Inkinen tapasivat Suomenojan voimalaitoksella juhlistaen tulevaa lämpöpumppuinvestointia, joka on merkittävä askel kohti Espoon hiilineutraalia kaukolämpöä. Samalla allekirjoitettiin HSY:n ja Fortumin välinen sopimus jätevesien hukkalämpöjen laajemmasta hyödyntämisestä.”         

Fortum Oyj
Viestintä

Lisätietoja:
Timo Piispa, johtaja, Forumin kaukolämpöliiketoiminta Suomessa, puh. 050 453 2758

 

Fortum
Fortum on johtava puhtaan energian yhtiö, joka toimittaa asiakkailleen sähköä, lämpöä ja jäähdytystä sekä älykkäitä ratkaisuja resurssitehokkuuden parantamiseen. Haluamme edistää asiakkaidemme ja yhteiskunnan kanssa muutosta kohti puhtaampaa maailmaa. Palveluksessamme on noin 8 000 ammattilaista Pohjoismaissa, Baltian maissa, Venäjällä, Puolassa ja Intiassa. Vuonna 2018 liikevaihtomme oli 5,2 miljardia euroa ja 57 % sähköntuotannostamme oli CO2-päästötöntä. Fortumin osake noteerataan Nasdaq Helsingissä.
www.fortum.fi

Avainsanat:

Yrityksestä

FortumFortum on eurooppalainen energiayhtiö, jolla on toimintaa yli 40 maassa. Toimitamme asiakkaillemme sähköä, kaasua, lämpöä, jäähdytystä sekä älykkäitä ratkaisuja resurssitehokkuuden parantamiseen. Haluamme edistää asiakkaidemme ja yhteiskunnan kanssa muutosta kohti puhtaampaa maailmaa. Yhdessä tytäryhtiömme Uniperin kanssa olemme Euroopan kolmanneksi suurin CO2-päästöttömän sähkön tuottaja. Noin 19 000 ammattilaistamme sekä yhteinen, noin 69 miljardin euron taseemme takaavat, että meillä on kokoa, asiantuntemusta ja voimavaroja kasvaa ja viedä energiamurrosta eteenpäin. Fortumin osake noteerataan Nasdaq Helsingissä ja Uniperin osake Frankfurtin pörssissä. www.fortum.fi

Tilaa

Multimedia

Multimedia