Fortumin 90 MW:n tuulivoimahanke Närpiössä hyväksytty uusiutuvan energian preemiojärjestelmään

FORTUM OYJ SIJOITTAJAUUTINEN 25.3.2019 KLO 15.50

Fortumin Kalaxin tuulivoimahanke Närpiössä on hyväksytty Suomen uusiutuvan energian kansalliseen preemiojärjestelmään. Kalaxin tuulivoimapuiston teho tulee olemaan arviolta 90 megawattia (MW) ja vuosituotanto noin 300 gigawattituntia (GWh) ja saa tukea 2,87 euroa megawattitunnilta, mikäli sähkön markkinahinta alittaa 30 euron megawattituntihinnan. Preemiojärjestelmään pyydettiin tarjouksia vuosittaisesta 1 400 GWh:n tuotannosta. Preemiojärjestelmään valittujen hankkeiden tulee valmistua kolmen vuoden kuluessa hyväksymispäätöksen antamisesta ja tämä projekti vaatii vielä erillisen investointipäätöksen Fortumilta.

Tuulivoiman kustannukset ovat kehittyneet suotuisasti viime vuosina. Fortum kehittää Pohjoismaissa uusia tuulivoimahankkeita, joita on tarkoitus toteuttaa ilman julkista tukea.

”Hankkeelle myönnetty preemio on varsin alhainen, mutta se tarjoaa spot-hinnan päälle pientä korvausta mikäli sähkön markkinahinta painuu hyvin matalalle. Tuulivoiman on aika siirtyä osaksi sähkömarkkinoita muiden tuotantomuotojen rinnalle ilman erillisiä tukia. Preemiojärjestelmä on tarkoitettu siirtymävaiheen ratkaisuksi, eikä uusia tukimekanismeja enää tarvita”, kommentoi Fortumin tuulivoimayksikön johtaja Joonas Rauramo.

Fortum aikoo jatkaa kasvua päästöttömässä sähköntuotannossa pohjautuen vahvaan osaamiseensa ja tavoittelee aurinko- ja tuulivoimakapasiteettinsa kasvattamista usean gigawatin kokoluokkaan. Fortumin liiketoimintamalli uusiutuvassa energiantuotannossa kattaa aurinko- ja tuulivoiman kehittämisen ja rakentamisen sekä laitosten käytön. Kevyen taserakenteen säilyttämiseksi yhtiö hyödyntää kumppanuuksia ja erilaisia yhteistyömuotoja.

Fortum Oyj

Ingela Ulfves, sijoittajasuhde ja talousviestintäjohtaja

Lisätietoja:

Mikko Iso-Tryykari, Kehityspäällikkö, Wind, puh. 050 453 2650

Ingela Ulfves, sijoittajasuhde ja talousviestintäjohtaja, puh. 040 515 1531

Rauno Tiihonen, IR-päällikkö, puh. 010 453 6150

Måns Holmberg, IR-päällikkö, puh. 044 518 1518

Fortum

Fortum on johtava puhtaan energian yhtiö, joka toimittaa asiakkailleen sähköä, lämpöä ja jäähdytystä sekä älykkäitä ratkaisuja resurssitehokkuuden parantamiseen. Haluamme edistää asiakkaidemme ja yhteiskunnan kanssa muutosta kohti puhtaampaa maailmaa. Palveluksessamme on noin 8 000 ammattilaista Pohjoismaissa, Baltian maissa, Venäjällä, Puolassa ja Intiassa. Vuonna 2018 liikevaihtomme oli 5,2 miljardia euroa ja 57 % sähköntuotannostamme oli CO2-päästötöntä. Fortumin osake noteerataan Nasdaq Helsingissä.www.fortum.fi

Yrityksestä

FortumFortum on eurooppalainen energiayhtiö, jolla on toimintaa yli 40 maassa. Toimitamme asiakkaillemme sähköä, kaasua, lämpöä, jäähdytystä sekä älykkäitä ratkaisuja resurssitehokkuuden parantamiseen. Haluamme edistää asiakkaidemme ja yhteiskunnan kanssa muutosta kohti puhtaampaa maailmaa. Yhdessä tytäryhtiömme Uniperin kanssa olemme Euroopan kolmanneksi suurin CO2-päästöttömän sähkön tuottaja. Noin 19 000 ammattilaistamme sekä yhteinen, noin 69 miljardin euron taseemme takaavat, että meillä on kokoa, asiantuntemusta ja voimavaroja kasvaa ja viedä energiamurrosta eteenpäin. Fortumin osake noteerataan Nasdaq Helsingissä ja Uniperin osake Frankfurtin pörssissä. www.fortum.fi

Tilaa

Multimedia

Multimedia