Fortumin Loviisan voimalaitoksen vuosihuolto 2022 päätökseen

Report this content

FORTUM OYJ LIIKETOIMINTATIEDOTE 17.10.2022

Fortumin Loviisan ydinvoimalaitoksen molemmat yksiköt ovat jälleen tuotannossa vuosihuoltojen päätyttyä. Kakkosyksikön laaja 4-vuotisvuosihuolto kesti reilut 36 vuorokautta ja se saatettiin päätökseen 12.9.2022. Ykkösyksikön lyhyt 29 vuorokautta kestänyt vuosihuolto päättyi 16.10.2022. 

Kakkosyksikön vuosihuolto viivästyi noin viisi vuorokautta alkuperäisestä suunnitelmasta. Syynä oli käynnistysvaiheessa vikaantuneen primääripiirin pääkiertopumpun vaihto huollettuun pumppuun. Ykkösyksikön vuosihuolto viivästyi noin viikon verran. Viivästyksen aiheutti pääkiertopumpun tiivistevesilinjassa tiiveyskokeessa havaittu vuoto.

”Kyseessä oli normaali vuosihuoltoon liittyvä testausmenettely. Tiiveyskokeen tarkoituksena on varmistaa huoltotoimenpiteiden jälkeen primääripiiriin kuuluvien järjestelmien tiiveys ennen laitoksen käynnistämistä”, kertoo Loviisan voimalaitoksen johtaja Sasu Valkamo.
 

Normaalien määräaikaishuoltotöiden ja polttoaineen vaihdon lisäksi vuosihuolloissa toteutettiin molemmilla laitoksilla kunnossapitoon ja jatkuvaan parantamiseen liittyviä töitä. 

”Esimerkiksi Loviisa 1:llä jatkettiin edellisissä vuosihuolloissa aloitettua hätädieseleiden automaatiomodernisointia. Modernisointihankkeessa alkuperäisiä automaatiojärjestelmiä korvataan digitalisilla järjestelmillä”, Valkamo sanoo.

Vuosihuoltojen yhteydessä molempien laitosyksiköiden polttoaineesta vaihdettiin noin neljäsosa. Vuosihuoltoon osallistui voimalaitoksen 530 työntekijän lisäksi noin 750 ulkopuolista työntekijää.

Fortum Oyj
Viestintä

Mediayhteydenotot:
Mia Willberg, viestintäpäällikkö, Fortum, 040 777 5989, mia.willberg@fortum.com


Loviisan voimalaitos

Fortumin kokonaan omistaman Loviisan voimalaitoksen käyttökerroin vuonna 2021 oli 92,9 %. Voimalaitoksen jatkuva kehittäminen ja modernisoinnit mahdollistavat kansainvälisessä mittakaavassa painevesireaktorien parhaimmistoon sijoittuvat käyttökertoimet. Fortum on investoinut Loviisan voimalaitokseen viimeisen viiden vuoden aikana yhteensä noin 325 miljoonaa euroa. Vuonna 2021, voimalaitoksella tuotettiin sähköä yhteensä 8,2 terawattituntia (netto), mikä on yli 10 % Suomen sähköntuotannosta. Fortumissa työskentelee noin 700 ydinvoima-alan ammattilaista, joista noin 530 Loviisan voimalaitoksella. Tämän lisäksi voimalaitosalueella työskentelee päivittäin lähes 100 muiden yritysten vakinaista työntekijää. Lisätietoja: www.fortum.fi/loviisa
 

Fortum
Fortum on energiayhtiö, joka edistää muutosta kohti puhtaampaa maailmaa. Tehtävämme on huolehtia energian toimitusvarmuudesta ja edesauttaa nopeaa ja luotettavaa siirtymää hiilineutraaliin talouteen tarjoamalla asiakkaillemme ja yhteiskunnalle puhdasta energiaa ja kestäviä ratkaisuja.  Fortumin ydinliiketoiminta on Pohjoismaissa ja se koostuu päästöttömästä ja tehokkaasta sähkön tuotannosta, sähkön myynnistä, kaukolämmöstä sekä kierrätys- ja jäteliiketoiminnasta. Fortum Oyj:n osake noteerataan Nasdaq Helsingissä. www.fortum.fi

Avainsanat:

Tilaa

Multimedia

Multimedia

Liitteet & linkit