Fortumin Meri-Porin voimalaitoksella aloitetaan lentotuhkan jalostaminen betoniteollisuuden tuotteiksi

PAIKALLISTIEDOTE PORIN ALUEEN MEDIOILLE 25.3.2014

Fortumin ja Teollisuuden Voiman omistamalla Meri-Porin voimalaitoksella on otettu käyttöön Fatec Oy:n rakentama koelaitos, joka jalostaa lentotuhkasta uudenlaisia tuotteita betoniteollisuuden käyttöön. Meri-Porin voimalaitokselle yhteistyö Fatec Oy:n kanssa on mahdollisuus lisätä sivutuotteiden kehittyneempää hyötykäyttöä.

Kehityshankkeen ensimmäisessä vaiheessa on rakennettu ja käyttöönotettu koelaitos voimalaitoksen yhteyteen. Koelaitoksen käytöstä saadut alustavat tulokset ovat lupaavia. Pidemmällä aikavälillä tähdätään yhteistyöhön, jossa jopa kaikki voimalaitoksella syntyvä lentotuhka voitaisiin jatkojalostaa korkealuokkaisiksi betoniteollisuuden tuotteiksi. Näitä uusia tuotteita voidaan käyttää betonin tehoaineena lisäämään sen työstettävyyttä ja lujuutta sekä vähentämään sementin tarvetta. Lentotuhkan kehittyneemmällä hyötykäytöllä voidaan myös välillisesti vähentää betoni- ja sementtiteollisuuden hiilidioksidipäästöjä.

Meri-Porin lauhdevoimalaitoksen sähköntuotantokapasiteetti on 565 megawattia. Kivihiilen poltossa sivutuotteena syntyvän lentotuhkan määrä vaihtelee vuosittain voimalaitoksen käyttötarpeen mukaan. Jo tähän asti kaikki voimalaitoksen lentotuhka on saatu hyötykäytettyä maanrakennuksessa sekä betoni- ja asfalttiteollisuudessa.

Fortum Oyj
Konserniviestintä

Lisätietoja:
Sampsa Holmberg, voimalaitospäällikkö, Fortum, Meri-Porin voimalaitos, puh. 040 709 5711
Aino Heikkinen-Mustonen, toimitusjohtaja, Fatec Oy, puh. 040 869 0762

Fortum

Fortumin toiminnan tarkoitus on tuottaa energiaa, joka edesauttaa nykyisten ja tulevien sukupolvien elämää. Vastaamme asiakkaidemme tarpeisiin tuottamalla, myymällä ja jakelemalla sähköä ja lämpöä sekä tarjoamalla energia-alan asiantuntijapalveluja. Yhtiön toiminta on keskittynyt Pohjoismaihin, Baltiaan, Venäjälle ja Puolaan. Vuonna 2013 Fortumin liikevaihto oli 6,1 miljardia euroa ja vertailukelpoinen liikevoitto 1,6 miljardia euroa. Konsernissa työskentelee noin 9 500 henkilöä. Fortum Oyj:n osake noteerataan NASDAQ OMX Helsingissä. www.fortum.com/fi

Fatec Oy

Fatec Oy on cleantech-alan yhtiö, joka rakentaa kansainvälistä liiketoimintaa teollisuuden sivuvirtojen ympärille. Fatec Oy valmistaa ja markkinoi Ecofax-tuotteita, jotka valmistetaan innovatiivisin menetelmin teollisuuden sivutuotteesta, A-luokan CE-merkitystä lentotuhkasta.  Fatecin asiakaskuntaan kuuluvat betonin ja laastin valmistajat. Yhtiö toimii tällä hetkellä Suomessa ja Ruotsissa.  Asiakkaille tarjotaan uudenlainen mahdollisuus valmistaa tarkkaan määriteltyä betonia taloudellisilla ja ympäristöystävällisillä Ecofax-tuotteilla.

Yrityksestä

FortumFortum on johtava puhtaan energian yhtiö, joka toimittaa asiakkailleen sähköä, lämpöä ja jäähdytystä sekä älykkäitä ratkaisuja resurssitehokkuuden parantamiseen. Haluamme edistää asiakkaidemme ja yhteiskunnan kanssa muutosta kohti puhtaampaa maailmaa. Palveluksessamme on noin 8 000 ammattilaista Pohjoismaissa, Baltian maissa, Venäjällä, Puolassa ja Intiassa. Vuonna 2018 liikevaihtomme oli 5,2 miljardia euroa ja 57 % sähköntuotannostamme oli CO2-päästötöntä. Fortumin osake noteerataan Nasdaq Helsingissä. www.fortum.fi

Tilaa