Fortumin osakkeenomistajien nimitysvaliokunta

Fortum Oyj
Pörssitiedote
4.11.2010 klo 16.45 EET
Fortumin osakkeenomistajien nimitysvaliokunta

Fortumin osakkeenomistajien nimitysvaliokuntaan on valittu seuraavat henkilöt:
Pekka Timonen, ylijohtaja, valtioneuvoston kanslia, omistajaohjausosasto; Harri
Sailas, toimitusjohtaja, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen ja Mikko
Koivusalo, sijoitusjohtaja, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma. Fortumin
hallituksen puheenjohtaja Matti Lehti toimii valiokunnan asiantuntijajäsenenä. 

25.3.2010 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti
osakkeenomistajien nimitysvaliokuntaan valitaan kolmen suurimman
osakkeenomistajan edustajat, ja valiokuntaan kuuluu lisäksi
asiantuntijajäsenenä hallituksen puheenjohtaja. Osakkeenomistajia edustavien
jäsenten nimeämisoikeus on niillä kolmella osakkeenomistajalla, joiden osuus
yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä on suurin varsinaista
yhtiökokousta edeltävän marraskuun 1. päivänä. Osakkeenomistajien 
nimitysvaliokunta valmistelee hallituksen jäseniä ja hallituspalkkioita
koskevat ehdotukset seuraavalle varsinaiselle yhtiökokoukselle. 

Nimitysvaliokunnan tulee antaa ehdotuksensa yhtiön hallitukselle viimeistään
varsinaista yhtiökokousta edeltävän helmikuun 1. päivänä. 

Fortum Oyj
Anne Brunila
Konsernin yhteiskuntasuhteiden ja kestävän kehityksen johtaja
Puh. 010 45 20970

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.fortum.fi

Yrityksestä

FortumFortum on eurooppalainen energiayhtiö, jolla on toimintaa yli 40 maassa. Toimitamme asiakkaillemme sähköä, kaasua, lämpöä, jäähdytystä sekä älykkäitä ratkaisuja resurssitehokkuuden parantamiseen. Haluamme edistää asiakkaidemme ja yhteiskunnan kanssa muutosta kohti puhtaampaa maailmaa. Yhdessä tytäryhtiömme Uniperin kanssa olemme Euroopan kolmanneksi suurin CO2-päästöttömän sähkön tuottaja. Noin 19 000 ammattilaistamme sekä yhteinen, noin 69 miljardin euron taseemme takaavat, että meillä on kokoa, asiantuntemusta ja voimavaroja kasvaa ja viedä energiamurrosta eteenpäin. Fortumin osake noteerataan Nasdaq Helsingissä ja Uniperin osake Frankfurtin pörssissä. www.fortum.fi

Tilaa