FORTUMIN OSINGONJAON VAIKUTUS OPTIO-OIKEUKSIEN NOJALLA MERKITTÄVIEN OSAKKEIDEN

Fortum Oyj      PÖRSSITIEDOTE 1.10.2004       1(2)

FORTUMIN OSINGONJAON VAIKUTUS OPTIO-OIKEUKSIEN NOJALLA MERKITTÄVIEN OSAKKEIDEN
MERKINTÄHINTAAN

Fortum Oyj on 14.9.2004 annetulla pörssitiedotteella ilmoittanut suunnittelevansa
Fortum Oil Oy:n eriyttämistä jakamalla noin 85 prosenttia sen osakkeista osinkona
Fortumin osakkeenomistajille ja myymällä loput osakkeet sijoittajille huhtikuussa
2005. Fortumin yhtiökokous päättää osingonjaosta keväällä 2005. Mikäli
yhtiökokous tekee päätöksen Fortum Oil Oy:n osakkeiden jakamisesta osinkona,
osinko jaetaan niille osakkeenomistajille, jotka ovat osingonjaon
täsmäytyspäivänä merkittynä Fortum Oyj:n osakasluetteloon.

Optio-oikeuksien täydelliset ehdot on julkaistu jo aiemmin annetuilla
pörssitiedotteilla ja ovat nähtävissä yhtiön kotisivuilla.

Osingonjako vaikuttaisi Fortumin eri optio-oikeuksiin seuraavasti:

Henkilöstön vuoden 1999 optiolaina (Fortum Corp -99 warrant FUM1VEW199)

- Optio-oikeuksilla merkittävien osakkeiden merkintähinta on tällä hetkellä 3,63
euroa. Osakkeen merkintähinnasta vähennetään ennen optio-oikeuksien perusteella
tapahtuvaa osakemerkintää maksetut osakekohtaiset osingot. Merkintähinnan
korjaus tehdään kunkin osingonjaon täsmäytyspäivänä. Merkintähinta on kuitenkin
aina vähintään Fortum Oyj:n osakkeen nimellisarvo 3,40 euroa.

- Merkintäehtojen mukaan uudet osakkeet oikeuttavat osinkoon siltä tilikaudelta,
jonka kuluessa osakkeet on merkitty. Näin ollen vuoden 2005 aikana merkityt
osakkeet eivät oikeuta saamaan osinkoa (rahana tai Fortum Oil Oy:n osakkeina)
vuodelta 2004. Mahdollisista merkinnöistä vuonna 2005 aiheutuva osakepääoman
korotus merkitään kaupparekisteriin kevään 2005 osingonjaon täsmäytyspäivän
jälkeen.

- Mahdollisuus osakkeiden merkintään optio-oikeuksilla päättyy 17.5.2005.


Johdon vuoden 1999 optio-oikeudet (Fortum Corp. 2/99 warrant FUM1VEW299)

- Optio-oikeuksilla merkittävien osakkeiden merkintähinta on 5,61 euroa. Osakkeen
merkintähinnasta ei vähennetä ennen optio-oikeuksien perusteella tapahtuvaa
osakkeiden merkintää maksettuja osinkoja.

- Merkintäehtojen mukaan uudet osakkeet oikeuttavat osinkoon siltä tilikaudelta,
jonka kuluessa osakkeet on merkitty. Näin ollen vuoden 2005 aikana merkityt
osakkeet eivät oikeuta saamaan osinkoa (rahana tai Fortum Oil Oy:n osakkeina)
vuodelta 2004. Mahdollisista merkinnöistä vuonna 2005 aiheutuva osakepääoman
korotus merkitään kaupparekisteriin kevään 2005 osingonjaon täsmäytyspäivän
jälkeen.

- Mahdollisuus osakkeiden merkintään optio-oikeuksilla päättyy 1.10.2005.


Avainhenkilöiden optio-oikeudet 2002A (Fortum Corp.-02A warrant FUM1VEW102)

- Optio-oikeudet otetaan kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Pörssin päälistalla
1.10.2004. Optio-oikeudella merkittävän osakkeen merkintähinta on listauksen
alkaessa 4,74 euroa. Optio-oikeuksilla merkittävän osakkeen merkintähintaa
alennetaan ennen osakemerkintää päätettävien osinkojen määrällä kunkin
osingonjaon täsmäytyspäivänä. Merkintähinta on kuitenkin aina vähintään Fortum
Oyj:n osakkeen nimellisarvo 3,40 euroa.
- Optio-oikeuksilla merkittyjen osakkeiden oikeus osinkoon alkaa osakepääoman
korotuksen tultua merkityksi kaupparekisteriin.
- Optio-oikeuksien perusteella 31.1.2005 mennessä tehdyistä osakemerkinnöistä
aiheutuva osakepääoman korotus on tarkoitus merkitä kaupparekisteriin ennen
kevään 2005 osingonjaon täsmäytyspäivää.
- Mahdollisuus osakkeiden merkintään optio-oikeuksilla päättyy 1.5.2007.

Kaikkien edellä mainittujen optio-ohjelmien perusteella ennen vuoden 2004 loppua
tehdyistä osakemerkinnöistä aiheutuvat osakepääoman korotukset merkitään
kaupparekisteriin vielä loppuvuoden 2004 aikana ja viimeisen kerran vuoden 2005
alussa.

Fortum Oyj
Carola Teir-Lehtinen
Viestintäjohtaja


Lisätietoja:
Jouni Huttunen, puh. 010 452 4649

Jakelu:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet

Yrityksestä

FortumFortum on johtava puhtaan energian yhtiö, joka toimittaa asiakkailleen sähköä, lämpöä ja jäähdytystä sekä älykkäitä ratkaisuja resurssitehokkuuden parantamiseen. Haluamme edistää asiakkaidemme ja yhteiskunnan kanssa muutosta kohti puhtaampaa maailmaa. Palveluksessamme on noin 8 000 ammattilaista Pohjoismaissa, Baltian maissa, Venäjällä, Puolassa ja Intiassa. Vuonna 2019 liikevaihtomme oli 5,4 miljardia euroa ja 59 % sähköntuotannostamme oli CO2-päästötöntä. Fortumin osake noteerataan Nasdaq Helsingissä. www.fortum.fi

Tilaa