• news.cision.com/
  • Fortum/
  • Fortumin ratkaisu vähentää sähköautoilun ympäristövaikutuksia – innovaatio nostaa akkujen kierrätysasteen yli 80 prosenttiin

Fortumin ratkaisu vähentää sähköautoilun ympäristövaikutuksia – innovaatio nostaa akkujen kierrätysasteen yli 80 prosenttiin

Report this content

FORTUM OYJ:N LEHDISTÖTIEDOTE 25.3.2019

Yhteiskunnan sähköistyminen lisää tulevaisuudessa merkittävästi tarvetta akuille. Fortumin uuden ratkaisun myötä yli 80 % sähköauton akusta pystytään jatkossa kierrättämään. Ratkaisu palauttaa akussa olevat arvokkaat metallit kiertoon ja pienentää sähköauton akkujen ympäristörasitusta vähentämällä koboltin, nikkelin sekä muiden harvinaisten metallien louhinnan tarvetta.

”Litiumioniakkujen kierrättämiseen ei ole aikaisemmin ollut teollisen mittakaavan kierrätysteknologiaa, jolla suurin osa akun materiaaleista olisi saatu kiertoon. Lähdimme etsimään ratkaisua tähän yhteiskunnan sähköistymistä hidastavaan haasteeseen, ja kehitimme skaalautuvan kierrätysratkaisun, joka sopii kaikille akkuja käyttäville teollisuudenaloille”, kertoo Fortumin kierrätys- ja jäteliiketoiminnan johtaja Kalle Saarimaa.

Uudenlaisen prosessin avulla akuille yli 80 % kierrätysaste

Uudella vähäpäästöisellä hydrometallurgisella kierrätysprosessilla saavutetaan yli 80 prosentin kierrätysaste verrattuna nykyiseen noin 50 % kierrätysasteeseen. Akut tehdään ensin turvallisiksi mekaanista käsittelyä varten. Mekaanisen käsittelyn jälkeen muovit, alumiini sekä kupari erotetaan ja ohjataan omiin kierrätysprosesseihinsa.

Hydrometallurgisessa prosessissa koboltti, mangaani ja nikkeli otetaan talteen, ja toimitetaan akkuvalmistajille hyödynnettäväksi uusien akkujen tuotannossa.

Hydrometallurgisen teknologian on kehittänyt suomalainen kasvuyritys Crisolteq, jolla on Harjavallassa teollisen mittakaavan hydrometallurginen kierrätyslaitos. Fortum aloittaa yhteistyön Crisolteqin kanssa akkujen kierrättämisessä.

Sähköautojen akuilla monia kierrätysmahdollisuuksia

”Kiertotalous tarkoittaa käytöstä poistuneen materiaalin kierrätystä takaisin sen alkuperäiseen käyttötarkoitukseensa. Litiumioniakkujen kierrätyksessä Fortumin tavoitteena on, että suurin osa akun materiaaleista voitaisiin käyttää uusien akkujen raaka-aineena”, Saarimaa toteaa.

Fortumilla on myös useita pilottihankkeita käytöstä poistettujen akkujen uudelleenkäyttöön. Esimerkiksi käytettyjä sähköautojen akkuja voitaisiin hyödyntää kiinteinä energiavarastoina aurinko- tai tuulivoimalaloissa.

Kansainvälisen energiajärjestön IEA:n ennusteen mukaan sähköautojen määrä tulee kasvamaan nykyisestä kolmesta miljoonasta 125 miljoonaan vuoteen 2030 mennessä. Litiumioniakkujen kierrätysmarkkinan arvo globaalisti oli noin 1,7 miljoonaa euroa vuonna 2015, mutta sen odotetaan nousevan yli 20 miljardiin euroon tulevina vuosina.

Puhtaamman maailman puolesta

Akkujen kiertotalouden toteutumiseksi tarvitaan hyvää yhteistyötä arvoketjun eri toimijoiden välillä akkuvalmistajista, autoteollisuuteen, kierrätystoimijoihin ja kasvuyrityksiin. Fortum kutsuu kaikkia toimijoita mukaan ratkaisemaan akkujen käyttöön, valmistukseen ja kierrätykseen liittyviä kiertotalouden haasteita.

Fortum Oyj
Viestintä

Lisätietoja:
Kalle Saarimaa, johtaja, Fortumin kierrätys- ja jäteliiketoiminta, puh. 041 503 1337

Lue lisää: www.fortum.com/batteryrecycling

Fortum
Fortum on johtava puhtaan energian yhtiö, joka toimittaa asiakkailleen sähköä, lämpöä ja jäähdytystä sekä älykkäitä ratkaisuja resurssitehokkuuden parantamiseen. Haluamme edistää asiakkaidemme ja yhteiskunnan kanssa muutosta kohti puhtaampaa maailmaa. Palveluksessamme on noin 8 000 ammattilaista Pohjoismaissa, Baltian maissa, Venäjällä, Puolassa ja Intiassa. Vuonna 2018 liikevaihtomme oli 5,2 miljardia euroa ja 57 % sähköntuotannostamme oli CO2-päästötöntä. Fortumin osake noteerataan Nasdaq Helsingissä.
www.fortum.fi

Avainsanat:

Tilaa

Multimedia

Multimedia