Fortumin Säätiöltä apurahoja sähkön ja lämmön varastoinnin ja kysyntäjouston tutkimiseen

FORTUM OYJ LEHDISTÖTIEDOTE 24.8.2016 

​Fortumin Säätiö on myöntänyt apurahaa 49 tutkimusprojektille yhteensä 674 855 euron arvosta. Säätiön vuoden 2016 apurahojen jakotilaisuus pidettiin maanantaina 22.8.2016.

Apurahaa myönnettiin muun muassa seuraavan sukupolven akkujen, lämmön kausivarastoinnin ja kysyntäjouston tutkimiseen. Yksi apurahaa saaneista tutkimusprojekteista käsittelee puolestaan energia- ja ilmastopolitiikan päällekkäisten ohjauskeinojen vaikutusta sähköntuotannon dekarbonisaatioon.

“Tutkimus energia-alalla on tänään kenties ajankohtaisempaa ja tärkeämpää kuin koskaan aikaisemmin. Globaalit megatrendit kuten ilmastonmuutos, kaupungistuminen ja digitalisaatio muuttavat maailmaa kiihtyvällä tahdilla. Haluamme Fortumin Säätiön kautta tukea tutkijoita, joilla on keskeinen rooli tulevaisuuden ratkaisuiden löytämisessä”, totesi Fortumin Säätiön hallituksen puheenjohtaja ja Fortumin toimitusjohtaja Pekka Lundmark.

Tilaisuudessa kuultiin professori Jarmo Partasen (LUT) esitys muutoksesta kohti aurinkotaloutta, Nils-Olof Nylundin (VTT) esitys biopolttoaineista kiertotaloudessa ja Sharan Dharmeshin (Finpro) esitys Intiassa meneillään olevasta uusiutuvan energian vallankumouksesta.

Tiedot apurahojen saajista Fortumin Säätiön internetsivuilla: www.fortum.fi/saatio

Fortumin Säätiö
 

Lisätietoja: Jouni Keronen, Fortumin Säätiön asiamies, puh. 050 453 4881, fortumsaatio@fortum.com  

Kuvia tilaisuudesta: http://mediabank.fortum.com:80/public/7e1dab13e166.aspx


Fortumin Säätiö
Fortumin Säätiön tarkoituksena on tukea luonnontieteellistä, teknillistieteellistä sekä taloustieteellistä tutkimus-, opetus- ja kehitystyötä energia-alalla. Säätiön tarkoituksen painopistealueet energia-alalla ovat energian tuotanto ja käyttö sekä liikenteeseen liittyvät energiaratkaisut.

Yrityksestä

FortumFortum on eurooppalainen energiayhtiö, jolla on toimintaa yli 40 maassa. Toimitamme asiakkaillemme sähköä, kaasua, lämpöä, jäähdytystä sekä älykkäitä ratkaisuja resurssitehokkuuden parantamiseen. Haluamme edistää asiakkaidemme ja yhteiskunnan kanssa muutosta kohti puhtaampaa maailmaa. Yhdessä tytäryhtiömme Uniperin kanssa olemme Euroopan kolmanneksi suurin CO2-päästöttömän sähkön tuottaja. Noin 19 000 ammattilaistamme sekä yhteinen, noin 69 miljardin euron taseemme takaavat, että meillä on kokoa, asiantuntemusta ja voimavaroja kasvaa ja viedä energiamurrosta eteenpäin. Fortumin osake noteerataan Nasdaq Helsingissä ja Uniperin osake Frankfurtin pörssissä. www.fortum.fi

Tilaa