• news.cision.com/
  • Fortum/
  • Fortumin tytäryhtiö Uniper nostaa tulosennustettaan vuodelle 2021 ja raportoi merkittävän negatiivisen kirjanpidollisen erän markkinahintojen voimakkaan nousun vuoksi

Fortumin tytäryhtiö Uniper nostaa tulosennustettaan vuodelle 2021 ja raportoi merkittävän negatiivisen kirjanpidollisen erän markkinahintojen voimakkaan nousun vuoksi

Report this content

FORTUM OYJ SISÄPIIRITIETO 21.10.2021 KLO 15.53

Fortumin tytäryhtiö Uniper on tänään julkaissut pörssitiedotteen (’ad hoc’), jossa yhtiö päivittää näkymiään positiivisella tulosvaroituksella vuodelle 2021. Uniperin mukaan positiivisen tuloskehityksen taustalla on pääasiassa hyödykehintojen jatkuva ja voimakas nousu – erityisesti Euroopan kaasu- ja sähkömarkkinoilla, joilla Uniperin Global Commodities -liiketoiminnalla on merkittävää kaasun välitykseen ja varastointiin liittyvää liiketoimintaa (gas mid-stream business). Yhtiö on myös kirjannut merkittävän negatiivisen erän suojauslaskennan ulkopuolisten johdannaisten käyvän arvon muutoksista. Erä on kirjanpidollinen ja kumoutuu tulevaisuudessa, kun sopimukset erääntyvät. Uniper on Fortumin suurin liiketoimintasegmentti ja sillä on merkittävä vaikutus Fortumin tulokseen. Uniperin julkaisema tiedote löytyy Uniperin verkkosivuilta.Ennakkotietojen perusteella Uniper nosti tulosennustettaan vuodelle 2021 ja arvioi vuoden 2021

  • oikaistun liikevoiton (adjusted EBIT) olevan 1 0501 300 miljoonaa euroa (aiemmin 8001 050 miljoonaa euroa)
  • oikaistun nettotuloksen (adjusted net income) olevan 8501 050 miljoonaa euroa (aiemmin 650850 miljoonaa euroa).

Uniper kertoo pörssitiedotteessaan, että yhtiön alustava oikaistu liikevoitto tammisyyskuulta 2021 on noin 600 miljoonaa euroa (405 miljoonaa euroa edellisenä vuonna).

Lisäksi hintojen noususta johtuen suojauslaskennan ulkopuolisten johdannaisten käyvän arvon muutos oli negatiivinen. Näin ollen Uniper kirjaa noin 7 miljardin euron negatiivisen erän suojauslaskennan ulkopuolisten johdannaisten käyvän arvon muutoksista ei-operatiivisiin eriin tammi-syyskuulta 2021.

Uniper suojaa suurelta osin varoihinsa liittyviä positioitaan mm. myyntitermiineillä. Useimmiten johdannaisten suojaussopimuksiin sovelletaan IFRS-standardien mukaista käypiin arvoihin arvostamista, kun taas kohde-etuutena oleviin omaisuuseriin, kuten voimalaitoksiin, tätä ei vastaavasti sovelleta. Tämän johdosta hyödykehintojen noustessa Uniperin IFRS nettotulos heijastaa vain suojauksista syntyneitä realisoitumattomia tappioita, kun taas niitä kompensoivat johdannaisten kohde-etuutena olevien omaisuuserien voittoja ei kirjata ennen niiden toimitusta. Edellä kuvattu kirjanpitovaikutus kumoutuu, kun sopimukset erääntyvät. Fortum ja Uniper oikaisevat vaikutuksen vaihtoehtoisissa tunnusluvuissaan (APM), kuten vertailukelpoinen liikevoitto/oikaistu liikevoitto ja vertailukelpoinen kauden voitto/oikaistu nettotulos, kuvastamaan paremmin liiketoiminnan kehitystä.

Uniperin tulos Fortumin kolmannen neljänneksen tuloksessa

Uniper konsolidoidaan tytäryhtiönä Fortumin tuloslaskelmaan. Osana Fortum-konsernia ja erillisenä raportointisegmenttinä Uniper-segmentin alustavan vertailukelpoisen liikevoiton odotetaan olevan noin 10 miljoonaa euroa vuoden 2021 kolmannella neljänneksellä ja vastaavasti noin 540 miljoonaa euroa tammi-syyskuussa 2021. Uniperin vaikutus suojauslaskennan ulkopuolisten johdannaisten käyvän arvon muutoksiin arvioidaan olevan noin -6 miljardia euroa vuoden kolmannella neljänneksellä ja noin -7 miljardia euroa tammi-syyskuussa 2021. Nämä vaikutukset esitetään Fortumin tuloslaskelmassa vertailukelpoisuuteen vaikuttavina erinä.

Kaikki luvut ovat alustavia ja tilintarkastamattomia.

Uniper julkaisee osavuosikatsauksen tammi–syyskuulta 5.11.2021.

Fortum julkaisee osavuosikatsauksen tammi–syyskuulta 12.11.2021.

Fortum Oyj
Ingela Ulfves, sijoittajasuhde- ja talousviestintäjohtaja

Lisätietoja:

Ingela Ulfves, sijoittajasuhde- ja talousviestintäjohtaja, puh. 040 515 1531
Rauno Tiihonen, IR-manager, puh. 010 453 6150
Nora Hallberg, IR-manager, puh. 040 720 177

Jakelu:

Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.fortum.fi

Fortum

Fortum on eurooppalainen energiayhtiö, jolla on toimintaa yli 40 maassa. Toimitamme asiakkaillemme sähköä, kaasua, lämpöä, jäähdytystä sekä älykkäitä ratkaisuja resurssitehokkuuden parantamiseen. Yhdessä tytäryhtiömme Uniperin kanssa olemme Euroopan kolmanneksi suurin CO2-päästöttömän sähkön tuottaja. Noin 20 000 ammattilaistamme sekä yhteinen, noin 60 miljardin euron taseemme takaavat, että meillä on kokoa, asiantuntemusta ja voimavaroja kasvaa ja viedä energiamurrosta eteenpäin. Fortumin osake noteerataan Nasdaq Helsingissä ja Uniperin osake Frankfurtin pörssissä. www.fortum.fi

Tilaa

Multimedia

Multimedia

Liitteet & linkit