Fortumin yhtiökokous päätti jakaa 85 % Neste Oilin osakkeista osinkona - Neste

Fortum Oyj      PÖRSSITIEDOTE 31.3.2005         1(2)


Fortumin yhtiökokous päätti jakaa 85 % Neste Oilin osakkeista osinkona - Neste
Oilin osakkeet hyväksytty listattavaksi Helsingin Pörssissä

Helsingin Pörssi on 31.3.2005 hyväksynyt Neste Oil Oyj:n osakkeet listattavaksi
Helsingin Pörssissä edellyttäen, että Fortum Oyj:n yhtiökokous hyväksyy Neste Oil
Oyj:n osakkeiden jakamisen osinkona Fortum Oyj:n hallituksen ehdotuksen
mukaisesti.

Fortum Oyj:n yhtiökokous on tänään päättänyt 0,58 euron osakekohtaisesta
käteisosingosta ja yhteensä 217 963 549 Neste Oil Oyj:n osakkeen (noin
85 prosenttia koko osakemäärästä) jakamisesta osinkona Fortum Oyj:n
osakkeenomistajille siten, että kukin osakkeenomistaja on oikeutettu saamaan
neljää omistamaansa Fortum Oyj:n osaketta kohden yhden Neste Oil Oyj:n osakkeen.
Edellä mainittu listautumisen edellytys on siis täyttynyt.

Kaupankäynti Neste Oil Oyj:n osakkeilla alkaa Helsingin Pörssin prelistalla
arviolta 18.4.2005 ja päälistalla arviolta 21.4.2005.

Osingonjaon jälkeen Fortum Oyj omistaa 38 440 137 Neste Oil Oyj:n osaketta (noin
15 prosenttia osakekannasta) ja Suomen valtio 128 458 247 osaketta (noin 50
prosenttia osakekannasta).

Kuten Fortum Oyj 29.3.2005 ilmoitti, sen tarkoituksena on aloittaa loppujen
omistamiensa Neste Oil Oyj:n osakkeiden (noin 15 prosenttia osakekannasta) myynti
suomalaisille ja kansainvälisille institutionaalisille sijoittajille 1.4.2005 ja
yksityishenkilöille ja yhteisöille Suomessa 4.4.2005.

Osakeosinko maksetaan Fortum Oyj:n osakkeenomistajille, jotka ovat osingonmaksun
täsmäytyspäivänä 5.4.2005 merkittyinä Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään
yhtiön osakasluetteloon. Osakeosingon maksupäivä on 15.4.2005, kuitenkin siten,
että osinkona jaettavat osakkeet ovat osakkeenomistajien arvo-osuustileillä
arviolta 18.4.2005.

Siinä tapauksessa, että Fortum Oyj:n osakkeenomistaja olisi arvo-
osuustilikohtaisesti edellä mainitun osingonjakosuhteen seurauksena oikeutettu
saamaan osinkona murto-osan Neste Oil Oyj:n osakkeesta, maksetaan tätä murto-osaa
vastaava osuus käteisenä rahana arviolta 18.4.2005 perustuen osakemyynnin
hinnoittelussa arviolta 15.4.2005 muodostuvaan osakkeen arvoon. Osakkeiden murto-
osat yhdistetään kokonaisiksi osakkeiksi ja ne myydään osakemyynnin osana tai
välittömästi sen jälkeen, kun Neste Oil Oyj:n osakkeet on otettu kaupankäynnin
kohteeksi Helsingin Pörssissä.

Neste Oil Oyj:n osakkeet, jotka Fortum Oyj jakaa osakkeenomistajilleen osinkona,
katsotaan verotuksessa veronalaiseksi osinkotuloksi. Fortum Oyj:n on pidätettävä
lähdevero rajoitetusti verovelvollisille jakamistaan Neste Oil Oyj:n osakkeista
ja toimitettava ennakonpidätys yleisesti verovelvollisille jakamistaan Neste Oil
Oyj:n osakkeista. Fortum Oyj pidättää nämä lähdeverot ja ennakonpidätykset
maksamastaan käteisosingosta osakeosingon jakamisen ajankohtana. Mikäli
käteisosinko ei riitä kattamaan osinkona jaetuista Neste Oil Oyj:n osakkeista
perittävää lähdeveroa tai ennakonpidätystä, osakkeenomistaja on veroviranomaisen
maksupäätöksen jälkeen velvollinen maksamaan lähdeveron tai ennakonpidätyksen
puuttuvan määrän.

Fortum Oyj maksaa osingonjaosta mahdollisesti aiheutuvan varainsiirtoveron.

Fortum Oyj
Carola Teir-Lehtinen

Viestintäjohtaja

Lisätietoja:
Juha Laaksonen, talousjohtaja, Fortum Oyj, puh. +358 10 452 4519

Yrityksestä

FortumFortum on johtava puhtaan energian yhtiö, joka toimittaa asiakkailleen sähköä, lämpöä ja jäähdytystä sekä älykkäitä ratkaisuja resurssitehokkuuden parantamiseen. Haluamme edistää asiakkaidemme ja yhteiskunnan kanssa muutosta kohti puhtaampaa maailmaa. Palveluksessamme on noin 8 000 ammattilaista Pohjoismaissa, Baltian maissa, Venäjällä, Puolassa ja Intiassa. Vuonna 2019 liikevaihtomme oli 5,4 miljardia euroa ja 59 % sähköntuotannostamme oli CO2-päästötöntä. Fortumin osake noteerataan Nasdaq Helsingissä. www.fortum.fi

Tilaa