FORTUMIN YHTIÖKOKOUS VAHVISTI OSINGOKSI

Fortum Oyj           Pörssitiedote 27.3.2003 klo 18.30   1(1)

FORTUMIN YHTIÖKOKOUS VAHVISTI OSINGOKSI 0,31 EUROA OSAKKEELTA

Fortum Oyj:n Helsingissä 27.3.2003 pidetty varsinainen yhtiökokous
vahvisti emoyhtiön ja konsernin vuoden 2002 tuloslaskelman ja
taseen, myönsi vastuuvapauden hallintoneuvostolle, hallitukselle
ja toimitusjohtajalle vuodelta 2002 ja hyväksyi, että vuodelta
2002 maksetaan osinkoa 0,31 euroa osaketta kohti eli yhteensä
262,2 miljoonaa euroa. Loppuosa jakokelpoisista varoista jätetään
voittovaroihin. Osingonjaon täsmäytyspäivä on 1. huhtikuuta 2003
ja osinko maksetaan 8. huhtikuuta 2003.

Yhtiön hallintoneuvoston jäsenmääräksi vahvistettiin 13. Jäseniksi
valittiin uudelleen Klaus Hellberg, Rakel Hiltunen, Harri Holkeri,
Jorma Huuhtanen, Mikko Immonen, Kimmo Kalela, Tanja Karpela, Leena
Luhtanen, Matti Vanhanen ja Ben Zyskowicz. Uusina jäseninä
valittiin Satu Hassi, Kalevi Lamminen ja Juha Mikkilä.
Hallintoneuvoston puheenjohtajaksi valittiin Leena Luhtanen ja
varapuheenjohtajaksi Ben Zyskowicz.

Tilintarkastajaksi valittiin uudelleen KHT-yhteisö
PricewaterhouseCoopers Oy.


Fortum Oyj

Carola Teir-Lehtinen
viestintäjohtaja


Jakelu:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet


Yrityksestä

FortumFortum on johtava puhtaan energian yhtiö, joka toimittaa asiakkailleen sähköä, lämpöä ja jäähdytystä sekä älykkäitä ratkaisuja resurssitehokkuuden parantamiseen. Haluamme edistää asiakkaidemme ja yhteiskunnan kanssa muutosta kohti puhtaampaa maailmaa. Palveluksessamme on noin 8 000 ammattilaista Pohjoismaissa, Baltian maissa, Venäjällä, Puolassa ja Intiassa. Vuonna 2019 liikevaihtomme oli 5,4 miljardia euroa ja 59 % sähköntuotannostamme oli CO2-päästötöntä. Fortumin osake noteerataan Nasdaq Helsingissä. www.fortum.fi

Tilaa