Fortums 90 MW:s vindkraftsprojekt i Närpes godkänt till premiesystemet gällande förnybar energi

Fortums vindkraftsprojekt Kalax i Närpes har godkänts till Finlands nationella premiesystem gällande förnybar energi. Vindkraftsparkens effekt kommer att vara uppskattningsvis 90 megawatt (MW) och dess årsproduktion cirka 300 gigawattimmar (GWh). Stödet uppgår till 2,87 euro per megawattimme (MWh) om elektricitetens marknadspris understiger 30 euro per megawattimme. Till premiesystemet efterlystes anbud gällande en årsproduktion om 1 400 GWh. De projekt som valts till premiesystemet skall färdigställas inom tre (3) år räknat från godkännandet. Det aktuella projektet behöver ännu ett separat investeringsbeslut av Fortum.

Vindkraftskostnaderna har utvecklats positivt under de senaste åren. Avsikten är att realisera Fortums nya vindkraftsprojekt i Norden utan offentligt stöd.

”Den för Kalax-projektet beviljade premien är liten, men den ger en viss ersättning ovanpå spot-priset om marknadspriset är väldigt lågt. Det är dags för vindkraften att, utan separat stöd, bli en del av elmarknaden vid sidan om andra produktionsformer. Premiesystemet är avsett som en övergångslösning, vilket innebär att nya stödmekanismer inte behövs”, säger direktören för Fortums vindkraftsenhet Joonas Rauramo.

Fortum avser att fortsätta sin kompetensbaserade tillväxt inom segmentet utsläppsfri elproduktion. Avsikten är att öka sol- och vindkraftskapaciteten till åtskilliga gigawatt. Fortums affärsmodell inom området förnybar energi omfattar utveckling, byggande och drift av sol- och vindkraftsanläggningar. I syfte att bevara sin lätta balansstruktur tillämpar företaget kompanjonskap och olika samarbetsmodeller.

Fortum Abp

Ingela Ulfves, direktör för investerarrelationer o finansiell kommunikation

Ytterligare information:

Mikko Iso-Tryykäri, Utvecklingschef, Vindkraft, tfn 050 453 2650
Ingela Ulfves, direktör för investerarrelationer o finansiell kommunikation, tfn 040 515 1531
Rauno Tiihonen, investerarrelationer, tfn 010 453 6150
Måns Holmberg, investerarrelationer, tfn 044 518 1518

Yrityksestä

FortumFortum on eurooppalainen energiayhtiö, jolla on toimintaa yli 40 maassa. Toimitamme asiakkaillemme sähköä, kaasua, lämpöä, jäähdytystä sekä älykkäitä ratkaisuja resurssitehokkuuden parantamiseen. Haluamme edistää asiakkaidemme ja yhteiskunnan kanssa muutosta kohti puhtaampaa maailmaa. Yhdessä tytäryhtiömme Uniperin kanssa olemme Euroopan kolmanneksi suurin CO2-päästöttömän sähkön tuottaja. Noin 19 000 ammattilaistamme sekä yhteinen, noin 69 miljardin euron taseemme takaavat, että meillä on kokoa, asiantuntemusta ja voimavaroja kasvaa ja viedä energiamurrosta eteenpäin. Fortumin osake noteerataan Nasdaq Helsingissä ja Uniperin osake Frankfurtin pörssissä. www.fortum.fi

Tilaa

Multimedia

Multimedia