• news.cision.com/
  • Fortum/
  • Montan ylisiirtolaitteen pyyntiteho parantunut huomattavasti – paras pyyntitulos laitteen käyttöhistorian aikana

Montan ylisiirtolaitteen pyyntiteho parantunut huomattavasti – paras pyyntitulos laitteen käyttöhistorian aikana

Report this content

FORTUM OYJ LIIKETOIMINTATIEDOTE 21.12.2022
 

Montan kalojen ylisiirtolaitteella saatiin tänä vuonna kiinni 86 merilohta ja 41 taimenta, mikä on paras pyyntitulos laitteen käyttöhistorian aikana. Ylisiirtoja tehtiin kaksi, joissa ylisiirrettiin Utosjokeen yhteensä neljä lohinaarasta ja 9 koirasta sekä kuusi meritaimennaarasta ja kahdeksan koirasta.

Kameraseurannan mukaan pyyntikauden aikana laitteeseen ui sisään 168 lohta ja 163 taimenta, joista vain yksi lohi ja 14 taimenta ui nielun kautta ulos. Lohen osalta kamerahavaintojen määrä on varsin pieni verrattuna edellisvuoden yli 600 havaittuun loheen, mikä kertoo huonosta lohivuodesta. Merikosken kalatiestä nousi tänä vuonna vain noin 1000 lohta edellisvuoden vajaaseen 2000 loheen verrattuna.

Montan kalojen ylisiirtolaitteen kehittämistä jatkettiin tänä vuonna asentamalla kaikkiin neljään nostoaltaaseen kiinteät nosturit. Niiden avulla pystytään lyhentämään viivettä, jonka kalat viettävät keräilyaltaassa ennen kuin kalat siirretään säilytysaltaaseen. Samalla lyhennetään myös aikaa, jolloin kalat voivat karata laitteesta.

”Kiinniottolaitteen pyyntiteho on parantunut huomattavasti. Vuoden 2021 kameroilla havaituista yli 600 lohesta saatiin kiinni noin 10 prosenttia, kun taas tänä vuonna kiinni saatujen osuus on runsaat 50 prosenttia. Karkaamisongelmaa on saatu pienennettyä tehdyillä muutostöillä. Karanneet kalat olivat pääasiassa pieniä kaloja, jotka eivät vielä olleet sukukypsiä”, kertoo Fortumin ympäristöpäällikkö Katri Hämäläinen.

Ylisiirtolaite oli vuonna 2022 käytössä lyhyemmän ajan kuin tavallisesti johtuen Montan vesivoimalaitoksen kuukauden mittaisesta tuotannonkeskeytyksestä. Lisäksi laite oli poissa käytöstä pyyntikaudella yhden viikonlopun ajan, jotta ylisiirtolaitteen sisällä toistuvasti vieraillut saukko saatiin häädettyä pois.

Ennen ylisiirtoja Fortum toimitti Ruokavirastolle näytekaloja tutkittavaksi. Kuten kahtena edellisvuonna, myös tänä vuonna Oulujoen kaloilla on havaittu vesihometta, mikä on rajoittanut siirrettäväksi soveltuvien kalojen lukumäärää.

Luonnonvarakeskus (Luke) otti osan Montan ylisiirtolaitteelta kiinni otetuista kaloista täydentääkseen Oulujoen lohen emokalaston geneettistä otantaa. Luke toimittaa emokalastostaan mätiä ja maitia kalanviljelylaitoksille, jotka tuottavat poikasia velvoiteistutuksissa käytettäväksi. Riittävän geneettisen vaihtelun varmistamiseksi tarvitaan säännöllisesti uusia, tutkitusti terveitä emokaloja.

”Montan ylisiirtolaitteelta otettiin lokakuussa 16 koiraslohta ja 10 naarasta. Ne lypsettiin eli mäti ja maiti otettiin talteen heti, jonka jälkeen lohet toimitettiin Ruokavirastolle tutkittavaksi mahdollisten kalatautien varalta. Mätijyviä kerättiin yhteensä noin 80 000, joista 4000 päätyy Luken emokalatuotantoon ja loput palautetaan Fortumin Montan kalanviljelylaitokseen velvoiteistutuksia varten”, kertoo Luken asiantuntija Esa-Pekka Juntunen.

Montan ylisiirtolaitteen tavoitteena on käynnistää vaelluskalojen osittainen luonnonlisääntyminen Oulujoen pääuomassa. Kalojen ylisiirtolaitteen käyttö toteutetaan yhteistyössä Muhoksen, Utajärven ja Vaalan kuntien sekä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen kanssa. Se on yksi OUMO-hankkeista eli Oulunjoen moninaiskäytön puitesopimukseen perustuvista vapaaehtoisista toimenpiteistä, joilla pyritään parantamaan Oulujoen voimakkaasti säännöstellyn vesistön tilaa ja lisäämään sen virkistyskäyttömahdollisuuksia.

 

Fortum Oyj
Viestintä


 

Lisätietoja:
Katri Hämäläinen, Fortum, ympäristöpäällikkö, puh. 040 162 3901

Esa-Pekka Juntunen, Luonnonvarakeskus, puh. 029 532 7841


 

www.fortum.fi/kalojen-kiinniottolaite
www.fortum.fi/mukana-kalan-vaelluksella

 

Fortum
Fortum on energiayhtiö, joka edistää muutosta kohti puhtaampaa maailmaa. Tehtävämme on huolehtia energian toimitusvarmuudesta ja edesauttaa nopeaa ja luotettavaa siirtymää hiilineutraaliin talouteen tarjoamalla asiakkaillemme ja yhteiskunnalle puhdasta energiaa ja kestäviä ratkaisuja. Fortumin ydinliiketoiminta on Pohjoismaissa ja se koostuu päästöttömästä ja tehokkaasta sähkön tuotannosta, sähkön myynnistä, kaukolämmöstä sekä kierrätys- ja jäteliiketoiminnasta. Fortum Oyj:n osake noteerataan Nasdaq Helsingissä. www.fortum.fi

Avainsanat:

Tilaa

Multimedia

Multimedia

Liitteet & linkit