NESTE OIL OYJ:N ERIYTTÄMINEN JA PÖRSSILISTAUS

Fortum Oyj      PÖRSSITIEDOTE    10.3.2005    1 (2)

NESTE OIL OYJ:N ERIYTTÄMINEN JA PÖRSSILISTAUS

Fortum Oyj:n hallitus ehdottaa 31.3.2005 pidettävälle varsinaiselle
yhtiökokoukselle, että osakkeenomistajille jaetaan osinkoina 217 963 549 Neste
Oil Oyj:n osaketta (noin 85 % koko osakemäärästä) siten, että kukin
osakkeenomistaja on oikeutettu saamaan jokaista neljää (4) omistamaansa Fortum
Oyj:n osaketta vastaan yhden (1) Neste Oil Oyj:n osakkeen.

Lisäksi Fortum Oyj suunnittelee markkinatilanteesta riippuen jäljelle jäävien 38
440 137 Neste Oil Oyj:n osakkeen (noin 15 % koko osakemäärästä) myymistä
suomalaisille yksityissijoittajille sekä suomalaisille ja ulkomaisille
instituutiosijoittajille samassa yhteydessä, kun Neste Oil Oyj:n osakkeet otetaan
kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Pörssissä.

Neste Oil Oyj:n koko osakemäärä on listaushetkellä 256 403 686.

Edellä kuvattujen kauppojen jälkeen Suomen valtio omistaa noin 50,1 % Neste Oil
Oyj:n osakkeista.

Osingonjaon edellytys on, että Neste Oil Oyj:n osakkeet hyväksytään kaupankäynnin
kohteeksi Helsingin Pörssin päälistalle.

Osingonjaosta johtuvasta varainsiirtoverosta vastaa Fortum Oyj.

Fortum Oyj:n osake noteerataan ensimmäisen kerran ilman osinkoa 1.4.2005.
Osakeosinko maksetaan Fortum Oyj:n osakkeenomistajille, jotka ovat osingonmaksun
täsmäytyspäivänä 5.4.2005 merkittyinä Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään
yhtiön osakasluetteloon. Osakeosingon maksupäivä on 15.4.2005, kuitenkin siten,
että osinkona jaettavat osakkeet ovat osakkeenomistajien arvo-osuustileillä
arviolta 18.4.2005.

Tämän lisäksi ja ehdotettuun osingonjakoon liittyen Fortum Oyj:n hallitus
ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle 31.3.2005 muutoksia yhtiöjärjestyksen
pykäliin 2 ja 9. Muutosten keskeinen sisältö on seuraava:

- Yhtiön toimialaa koskevasta pykälästä (2 §) ehdotetaan poistettavaksi seuraava:
öljyn tuotanto, hankinta, siirto, jakelu ja myynti, öljy- ja kemianteollisuus ja
kauppa, kauppamerenkulku.

- Yhtiön hallituksen tehtäviä koskevasta pykälästä (9 §) ehdotetaan
poistettavaksi määräys, jonka mukaan hallitus voi päättää Fortum Oil and Gas Oy:n
jakautumisessa syntyvän öljyliiketoimintaa harjoittavan yhtiön osakkeiden
myymisestä vain yhtiökokouksen etukäteen antaman valtuutuksen perusteella.

Yhtiöjärjestyksen pykälien 2 ja 9 muutos tulee voimaan ja toteutetaan vain, jos
Neste Oil Oyj:n osakkeiden jakaminen osinkona toteutuu edellä kuvatulla tavalla
hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Lisäksi Fortum Oyj:n hallitus ehdottaa yhtiöjärjestykseen eräitä muutoksia, jotka
eivät liity osingonjakoon ja jotka kuvataan 11.3.2005 julkaistavassa
yhtiökokouskutsussa.

Fortum Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään maaliskuun 31. päivänä 2005 klo
11.00 Finlandia-talossa (Mannerheimintie 13e, Helsinki).

Fortum Oyj
Carola Teir-Lehtinen
viestintäjohtaja

Jakelu:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet

Lisätietoja:
Juha Laaksonen, talousjohtaja, puh. 010 452 4519

Yrityksestä

FortumFortum on johtava puhtaan energian yhtiö, joka toimittaa asiakkailleen sähköä, lämpöä ja jäähdytystä sekä älykkäitä ratkaisuja resurssitehokkuuden parantamiseen. Haluamme edistää asiakkaidemme ja yhteiskunnan kanssa muutosta kohti puhtaampaa maailmaa. Palveluksessamme on noin 8 000 ammattilaista Pohjoismaissa, Baltian maissa, Venäjällä, Puolassa ja Intiassa. Vuonna 2019 liikevaihtomme oli 5,4 miljardia euroa ja 59 % sähköntuotannostamme oli CO2-päästötöntä. Fortumin osake noteerataan Nasdaq Helsingissä. www.fortum.fi

Tilaa