• news.cision.com/
  • Fortum/
  • Oulujoen vesistöalueen vesivoimalaitoksilla meneillään olevat korjaustyöt vaikuttavat säännösteltyjen järvien vedenpintoihin

Oulujoen vesistöalueen vesivoimalaitoksilla meneillään olevat korjaustyöt vaikuttavat säännösteltyjen järvien vedenpintoihin

Report this content


FORTUM OYJ PAIKALLISTIEDOTE 16.02.2022

Vesitilanne Oulujoen vesistöalueella noudattaa tavanomaisen keskitalven tilannetta. Lumen vesiarvo, joka tarkoittaa lumikerroksesta sulatettuna muodostuvan vesikerroksen paksuutta, oli tammikuun lopussa 104 millimetriä, mikä on pitkäaikaisen keskiarvon tasolla.

”Tällä hetkellä kevättulvaennusteet ovat keskimääräisiä koko valuma-alueella. Mikäli kevät ja sulaminen tulevat keskimääräistä aikaisemmin tai voimakkaampana, on todennäköistä, että virtaamat Oulujoessa voivat olla suuria. Sulamiskauden ja koko loppukevään sateet vaikuttavat suuresti tulvan suuruuteen”, kertoo Oulujoen ja Hyrynsalmen reitin säännöstelystä vastaava Mikael Heikkilä Fortumilta.

Oulujoella jääkansi on heikentynyt voimaloiden yläpuolisilla jokiosuuksilla ja paikoitellen on myös täysin sulia kohtia. Jääkansi voi olla heikentynyt myös kaukana voimalaitoksilta.

 

Vedenpinnat ovat pääosin keskimääräisellä tasolla Oulujoen vesistöalueella

Oulujoen vesistöalueen säännösteltyjen järvien pinnat ovat Oulujärveä, Vuokkijärveä ja Ontojärveä lukuun ottamatta lähellä viimeisen kymmenen vuoden keskimääräistä tasoa. Oulujärven pinnankorkeus on nyt NN+ 121,94 m, joka on viimeisen kymmenen vuoden keskiarvoa 22 senttimetriä matalammalla. Oulujärvellä tullaan toteuttamaan Oulujärven säännöstelyluvassa määrättyjä ruoppaustöitä, joiden takia keväistä pinnan alennusta aikaistetaan noin kuukaudella. Tavoitteena on saada Oulujärven pinta laskemaan tasolle NN+ 121,50  maaliskuun puoleen väliin mennessä. Vedenpinnan laskulla varmistetaan ruoppaustöiden toteuttaminen turvallisesti ja maan ollessa vielä jäässä aiheutuu työstä mahdollisimman vähän haittaa ympäröivään maastoon.

Hyrynsalmen reitillä Kiantajärven pinnankorkeus on NN+ 197,75 m, joka on neljä senttimetriä viimeisen kymmenen vuoden keskiarvoa korkeammalla. Vuokkijärven pinnankorkeus on NN+ 187,62 m, joka on 45 senttimetriä keskimääräistä korkeammalla. Vuokkijärven pintaan on vaikuttanut tarve laskea Oulujärveä ruoppaustöiden takia aikaisemmin matalammalle. Vuokkijärven pintaa aletaan laskemaan kevättä vasten maaliskuun aikana voimakkaammin.

Sotkamon reitillä Ontojärven pinnankorkeus on nyt NN+ 156,87 m, joka on 81 senttimetriä keskimääräistä matalammalla. Ontojärven pintaa on laskettu viime vuosia nopeammin Katerman voimalaitoksen tulokanavalla keväällä tehtävien korjausten takia. Kiimasjärven pinnankorkeus on NN+ 137,30 m, joka on 18 senttimetriä keskimääräisen yläpuolellla ja Nuasjärven pinnankorkeus on NN+ 137,16 m, joka on 35 senttimetriä keskimääräisen yläpuolella. Nuas- ja Kiimasjärvissä ollaan menossa kevään keskimääräistä tasoa kohti ja virtaamat voivat aiheuttaa yllättäviä jäänheikkenemisiä, koska lähtötilanne jäätymisen suhteen oli jo hyvin epätasainen.
 

Montan voimalaitoksella tulossa päivän kestävä keskeytys maaliskuussa

Montan voimalaitoksella on suunnitteilla Carunan ja Fingridin sähkönsiirtoverkkojen muutostöitä alkuvuoden aikana. Työt aiheuttavat keskeytyksen Montan voimalaitoksen käyttöön, jonka vuoksi kaikki vedet ohjataan ohijuoksutuksina tulvaluukuista. Ohijuoksutukset aiheuttavat jäiden heikkenemistä ja veden nousua jään päälle Muhoslammella. Keskeytyksen on arvioitu kestävän yhden työpäivän ajan.
 

Fortumin Utasen vesivoimalaitoksen koneaseman vesikatteiden uusimisen rakennusurakka alkaa maaliskuussa

Utasen vesivoimalaitoksen koneaseman vesikatteet uusitaan maalis–kesäkuussa. Rakennustyöt voivat aiheuttaa lyhyitä rajoituksia tai katkoja patosillan liikenteelle. Urakoitsija ohjaa liikennettä tarpeen mukaan ja vaikutukset liikenteeseen pyritään pitämään mahdollisimman pieninä. Pääurakoitsijana hankkeessa toimii Kattotutka Oy.
 

Pällissä on keväällä alkamassa tulvaluukun numero 1 peruskorjaus

Fortum suunnittelee korjaavansa Pällin vesivoimalaitoksen tulvaluukun numero 1. Kunnostustyön toteutuessa työstä aiheutuu rajoituksia liikenteelle. Toukokuun aikana työ tulee aiheuttamaan ajoittaisia liikennekeskeytyksiä työpadon rakentamisen aikana. Tarkempi ajankohta tiedotetaan lähempänä.


UPM:n Katerman voimalaitoksella Ontojoella tehdään tulokanavan puuverhoilujen uusintaa

Viikoilla 15–17 Verhoilujen uusinnan ajaksi Ontojärven pinta lasketaan lähelle luparajan alarajaa. Tulokanavan puuverhoilun uusinnan takia Ontojärven pintaa on laskettu viime vuosia nopeammin. Verhoilujen uusinta on neljän vuoden projekti ja toteutetaan osissa laitoksen keväthuoltojen yhteydessä. Työt aloitettiin vuonna 2021.


 

Fortum Oyj
Viestintä


 

Lisätietoja:

Mikael Heikkilä, Oulujoen ja Hyrynsalmen reitin säännöstely, Fortum, mikael.heikkila@fortum.com, puh. 050 453 2857

Kimmo Keinänen, Kajaaninjoen ja Sotkamon järvien säännöstely, Kainuun Voima Oy, kimmo.keinanen@loiste.fi, puh. 040 068 9280

Teemu Kerttula, Ontojoen- ja järven säännöstely, UPM, teemu.kerttula@upm.com, puh. 040 180 1348
 

Fortum
Fortum on eurooppalainen energiayhtiö, jolla on toimintaa yli 40 maassa. Toimitamme asiakkaillemme sähköä, kaasua, lämpöä, jäähdytystä sekä älykkäitä ratkaisuja resurssitehokkuuden parantamiseen. Yhdessä tytäryhtiömme Uniperin kanssa olemme Euroopan kolmanneksi suurin CO2-päästöttömän sähkön tuottaja. Noin 20 000 ammattilaistamme sekä yhteinen, noin 60 miljardin euron taseemme takaavat, että meillä on kokoa, asiantuntemusta ja voimavaroja kasvaa ja viedä energiamurrosta eteenpäin. Fortumin osake noteerataan Nasdaq Helsingissä ja Uniperin osake Frankfurtin pörssissä. www.fortum.fi

Avainsanat:

Tilaa

Multimedia

Multimedia