• news.cision.com/
  • Fortum/
  • Pällin vesivoimalaitoksen tulvaluukun peruskorjaus valmistuu – vedenpinta Pällin yläpuolisella jokialueella palautuu normaalille tasolle

Pällin vesivoimalaitoksen tulvaluukun peruskorjaus valmistuu – vedenpinta Pällin yläpuolisella jokialueella palautuu normaalille tasolle

Report this content

FORTUM OYJ LIIKETOIMINTATIEDOTE 14.12.2022

Pällin vesivoimalaitoksen tulvaluukun peruskorjaus on edennyt aikataulussa ja lähestyy loppuaan. Tulvaluukun korjaustöiden viimeisenä toimenpiteenä on ohijuoksutuskokeet, jotka suoritetaan ensi viikon alussa. Ohijuoksutuskokeilla varmistamme tulvaluukun turvallisen toiminnan. Huoltotöiden jälkeen Pällin yläpuolisen jokialueen pinnankorkeus palautuu normaalille tasolle.

”Oulujoen jäädytykset ovat edenneet, mutta jatkuvat vielä toistaiseksi. Jäädytysajojen päättymisen jälkeenkin jäät voivat olla vielä heikot ja niiden kestävyys voi vaihdella riippuen joen virtaamasta ja pinnanvaihtelusta”, kertoo Oulujoen ja Hyrynsalmen reitin säännöstelystä vastaava Mikael Heikkilä Fortumilta.

Oulujärven pinnankorkeus on nyt NN+ 122,53 m, joka on viimeisen kymmenen vuoden keskiarvoa 3 senttimetriä matalammalla. Oulujärvi on saanut jääpeitteen 7.12.2022. Hyrynsalmen reitillä Vuokkijärven pinnankorkeus on nyt NN+ 188,20 m ja Kiantajärven NN+ 198,38 m. Vuokkijärven pinnankorkeus on viimeisen kymmenen vuoden keskiarvoa 49 senttimetriä ja Kiantajärven 45 senttimetriä matalammalla.  

Vesivoimatuotannon suurin tarve ajoittuu talviajalle, jolloin vesistön luontainen virtaama on alhaisimmillaan. Sähkön tarpeen vaihtelusta johtuen Oulujoen vesistön vesivoimalaitosten yläaltaiden vedenpinnan vaihtelu voi olla tulevana talvena tavanomaista suurempaa.


 

Fortum Oyj
Viestintä


 

Lisätietoja: 
Mikael Heikkilä, Oulujoen ja Hyrynsalmen reitin säännöstely, Fortum, puh. 050 453 2857

Fortum
Fortum on energiayhtiö, joka edistää muutosta kohti puhtaampaa maailmaa. Tehtävämme on huolehtia energian toimitusvarmuudesta ja edesauttaa nopeaa ja luotettavaa siirtymää hiilineutraaliin talouteen tarjoamalla asiakkaillemme ja yhteiskunnalle puhdasta energiaa ja kestäviä ratkaisuja. Fortumin ydinliiketoiminta on Pohjoismaissa ja se koostuu päästöttömästä ja tehokkaasta sähkön tuotannosta, sähkön myynnistä, kaukolämmöstä sekä kierrätys- ja jäteliiketoiminnasta. Fortum Oyj:n osake noteerataan Nasdaq Helsingissä. www.fortum.fi

Avainsanat:

Tilaa

Multimedia

Multimedia

Liitteet & linkit