Pekka Lundmarkista Ruotsin kuninkaallisen insinööritieteiden akatemian kansainvälinen jäsen

Ruotsin kuninkaallinen insinööritieteiden akatemia (Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA) on nimittänyt viimeisimmässä kokouksessaan uudeksi jäsenekseen Fortumin toimitusjohtajan Pekka Lundmarkin. Samalla nimitettiin viisi muuta kansainvälistä jäsentä. Akatemian jäsenyys on kunnianosoitus ja tunnustus erinomaisista saavutuksista.

IVA on itsenäinen akatemia, johon kuuluu noin 1 300 ruotsalaista ja kansainvälistä jäsentä. He ovat päättäjiä, asiantuntijoita ja tutkijoita yksityiseltä sektorilta, tiedemaailmasta ja julkishallinnosta.  IVA:n suojelijana toimii Ruotsin kuningas Carl XVI Gustaf, joka myös osallistuu aktiivisesti akatemian toimintaan. 

Akatemian noin 1 000 ruotsalaista jäsentä on jaettu kahteentoista eri aloille keskittyvään divisioonaan. Kansainväliset jäsenet ovat toisen maan pysyviä asukkaita, jotka ovat antaneet merkittävän panoksen akatemian edustaman alan toimintaan. He ovat myös osoittaneet olevansa erityisen kiinnostuneita luomaan yhteyksiä Ruotsiin tutkimuksen ja teollisuuden alalla.

Yrityksestä

FortumFortum on eurooppalainen energiayhtiö, jolla on toimintaa yli 40 maassa. Toimitamme asiakkaillemme sähköä, kaasua, lämpöä, jäähdytystä sekä älykkäitä ratkaisuja resurssitehokkuuden parantamiseen. Haluamme edistää asiakkaidemme ja yhteiskunnan kanssa muutosta kohti puhtaampaa maailmaa. Yhdessä tytäryhtiömme Uniperin kanssa olemme Euroopan kolmanneksi suurin CO2-päästöttömän sähkön tuottaja. Noin 19 000 ammattilaistamme sekä yhteinen, noin 69 miljardin euron taseemme takaavat, että meillä on kokoa, asiantuntemusta ja voimavaroja kasvaa ja viedä energiamurrosta eteenpäin. Fortumin osake noteerataan Nasdaq Helsingissä ja Uniperin osake Frankfurtin pörssissä. www.fortum.fi

Tilaa