• news.cision.com/
  • Fortum/
  • Suomen hallitus on julkaissut esityksensä sähköalan voittoveroa koskevaksi lainsäädännöksi (windfall-vero) – Fortum arvioi esitystä

Suomen hallitus on julkaissut esityksensä sähköalan voittoveroa koskevaksi lainsäädännöksi (windfall-vero) – Fortum arvioi esitystä

Report this content

FORTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 29.12.2022 KLO 15.30

Tiedoteluokka: Muut pörssin sääntöjen nojalla julkaistavat tiedot

Suomen hallitus on tänään julkaissut lakiesityksensä (HE 320/2022 vp) sähköalan väliaikaisesta voittoverosta (windfall-vero). Ehdotuksella on tarkoitus panna täytäntöön EU:n neuvoston asetus N:o 2022/1854 tuottokatosta (revenue cap) ja solidaarisuusmaksusta hätätoimenpiteinä korkeisiin energiahintoihin liittyen. Tämä malli poikkeaa muissa Euroopan maissa ehdotetuista malleista. Verovelvollisia olisivat Suomessa sähköä tuottavat ja myyvät yritykset sekä osa sähkön vähittäismyyjistä. Ehdotuksen mukaan 30 prosentin verotuksen kohteena olisi yhtiöiden edellä mainittu sähköliiketoiminnan Suomessa kertynyt tulos, joka ylittää 10 prosentin suuruisen tuoton laskettuna sähköliiketoimintaan sitoutuneen oman pääoman määrälle verovuonna 2023. Suomen yhteisövero on 20 prosenttia, jolloin nimellinen kokonaisverokanta olisi 50 prosenttia määritellyn windfall-veron piirissä syntyneistä nettovoitoista. Hallitus on arvioinut, että tietyillä oletuksilla sähköalan voittoverosta kertyvät kokonaisverotulot olisivat noin 0,5-1,3 miljardia euroa vuoden 2023 aikana. 

Väliaikaisen lain odotetaan tulevan voimaan vuoden 2023 alussa ja vero tulisi maksettavaksi vuoden 2024 alussa. 

Fortumin sähköntuotanto Suomessa vastaa noin kolmasosaa koko Suomen sähköntuotannosta. Fortumin pohjoismaisesta sähköntuotannosta on Suomessa noin 40 prosenttia ja sähkösopimusasiakkaista noin 30 prosenttia.  

Fortum tarkastelee ja arvioi ehdotuksen taloudellisia vaikutuksia, jotka tulevat riippumaan markkinoiden kehityksestä ja verotuksen piiriin kuuluvien liiketoimintojen tuloksista. Fortum julkistaa tarkempia tietoja veron taloudellisista vaikutuksista esimerkiksi vertailukelpoiseen efektiiviseen veroasteeseen (sisältäen tämän väliaikaisen windfall-veron) viimeistään 2.3.2023 koko vuoden 2022 tulosjulkistuksen yhteydessä. Fortum julkistaa vuosittain verojalanjälkiraportissaan maksamansa verot.  

Fortum Oyj 
Ingela Ulfves 
sijoittajasuhde- ja talousviestintäjohtaja 

Lisätietoja: 
Analyytikot ja sijoittajat 
Ingela Ulfves, sijoittajasuhde- ja talousviestintäjohtaja, puh. 040 515 1531 
Rauno Tiihonen, IR-päällikkö, puh. 010 453 6150 

Media
Fortum News Desk, puh. 040 198 2843 (arkisin kello 9-16), newsdesk@fortum.com 

Jakelu: 
Nasdaq Helsinki 
Keskeiset tiedotusvälineet 
www.fortum.fi

Fortum
Fortum on energiayhtiö, joka edistää muutosta kohti puhtaampaa maailmaa. Tehtävämme on huolehtia energian toimitusvarmuudesta ja edesauttaa nopeaa ja luotettavaa siirtymää hiilineutraaliin talouteen
tarjoamalla asiakkaillemme ja yhteiskunnalle puhdasta energiaa ja kestäviä ratkaisuja. Fortumin ydinliiketoiminta on Pohjoismaissa ja se koostuu päästöttömästä ja tehokkaasta sähkön tuotannosta, sähkön myynnistä, kaukolämmöstä sekä kierrätys- ja jäteliiketoiminnasta. Fortum Oyj:n osake noteerataan Nasdaq Helsingissä. fortum.fi

Tilaa

Multimedia

Multimedia

Liitteet & linkit