Tuusulan kunta ja Fortum kehittävät älykkäitä, ekologisia energiaratkaisuja Rykmentinpuistoon

FORTUM OYJ LEHDISTÖTIEDOTE 31.8.2017

Tuusulaan lähivuosina nousevasta uudesta 10 000-15 000 asukkaan Rykmentinpuiston asuinalueesta ollaan rakentamassa uusiutuvaan energiaan perustuvaa lähes nollaenergia-aluetta. Alueella huomioidaan asukkaiden tarpeet ja koko elinkaaren kattavat asumisen kustannukset sekä pilotoidaan uudenlaisia energia-ratkaisuja ja älykkäitä asumisen palveluja. Tuusulan kunta on valinnut Fortumin yhteistyökumppaniksi toteuttamaan alueen energiatavoitteita ja -ratkaisuja. Yhteistyösopimuksesta kerrottiin toukokuussa 2017, ja tänään 31.8.2017 Rykmentinpuistossa järjestetyssä tilaisuudessa osapuolet kertoivat tulevista ratkaisuista lisää. 

Tuusulan kunnan ja Fortumin yhteistyön lähtökohtana on tarjota alueen tuleville  asukkaille ja muille toimijoille kestäviä energiaratkaisuja. Ensimmäisenä kunnan ja Fortumin yhteistyö Rykmentinpuistossa näkyy vuoden 2020 asuntomessualueella. 

"Haluamme Rykmentinpuistossa viedä energiaan ja kiertotalouteen liittyvää ajattelua pidemmälle, yhteisölliseen suuntaan. Yhteistyö Fortumin kanssa mahdollistaa näiden asioiden konkretisoimisen. Uskon vahvasti, että tänne rakentuu aikaa kestävä, tulevaisuuteen suuntaava asuinalue, jossa on hyvä elää, sanoo Tuomo Sipilä, Tuusulan kunnan Rykmentinpuisto-ohjelman päällikkö. 

Rykmentinpuiston pilottihankkeen energiatehokkuustavoitteita ovat mm. rakennusten energiankulutuksen reaaliaikainen mittaaminen ja kulutustiedon tarkastelu aluetasolla, sekä sähköisen liikkumisen tukeminen. Alueelle odotetaan älykkäitä rakennuksia, joissa on esimerkiksi valmius tehon kysyntäjoustoon. 

"Tehokas ja ympäristöystävällinen energiajärjestelmä jakaantuu Rykmentinpuistossa toisiinsa kiinteästi liittyviin osa-alueisiin: ekologiseen energian loppukäyttöön, ekologiseen energiantuotantoon, kaukolämmön tukemaan sähköjärjestelmään ja uusiutuvaan tuotantoon sekä avoimeen kaukolämpöverkkoon, kertoo talousjohtaja Markus Rauramo Fortumilta.

Asuntomessualueesta kiertotalouden esimerkki: energia tuotetaan paikallisesti uusiutuvista energialähteistä 

Tuusulassa vuonna 2020 järjestettävien Asuntomessujen energiaratkaisun ytimessä on lähiseudulta saatavista uusiutuvista energialähteistä paikallisesti tuotettu energia, joka pienentää huomattavasti asumisen hiilijalanjälkeä. Energian lähteitä ovat esimerkiksi tuusulalaisten hevostilojen lanta ja metsähakkuiden perkuujätteet, sekä aurinkoenergia. Tulevalle asuntomessualueelle tavoitellaankin erityisesti aurinkosähkön hyödyntämiseen erikoistunutta korttelia. 

"Energiantuotannossa nähtävä kehityskulku näkyy uudenlaisina ratkaisuina myös asumisessa. Asuntomessut on ollut vuosikymmenten saatossa mukana kehittämässä uudenlaisia asuinympäristöjä, joissa kehitetään suomalaista asumista. Tulevaisuuden energiaratkaisuja, kuten Tuusulaan rakentuvaa nollaenergia-aluetta, on luontaista pilotoida asuntomessualueella", sanoo Suomen Asuntomessujen toimitusjohtaja Harri Tuomaala

Hyrylän keskustaan, entiselle varuskunta-alueelle Rykmentinpuistoon syntyvästä uudesta asuinalueesta kehitetään vetovoimaista kyläkaupunkia jopa 15 000 asukkaalle. Ensimmäiset heistä muuttavat vuonna 2020 asuntomessualueelle, jonka pientalotonttien hakuaika alkaa lokakuussa 2017.

Fortum Oyj
Viestintä

Lisätietoja:
Fortum, Suomen kaukolämpöliiketoiminnan johtaja Ilkka Toijala, p. 040 820 2336
Tuusulan kunta, ohjelmapäällikkö Tuomo Sipilä, p. 040 314 3017
Tuusulan kunta, Asuntomessut Tuusulassa 2020 projektipäällikkö Kirsi Joensuu, p. 040 8400 642
Osuuskunta Suomen Asuntomessut, toimitusjohtaja Harri Tuomaala, p. 0400 322 602

Lisää aiheesta:
www.rykmentinpuisto.fi
Lehdistötiedote 9.5.2017: Tuusulan kunta ja Fortum kehittävät yhdessä Rykmentinpuistoon energiajärjestelmää ja älykkäitä asumisratkaisuja
https://www.fortum.com/fi/media/Pages/tuusulan-kunta-ja-fortum-kehittavat-yhdessa-rykmentinpuistoon-energiajarjestelmaa-ja-alykkaita-asumisratkaisuja.aspx

Fortum
Fortum on johtava puhtaan energian yhtiö, joka toimittaa asiakkailleen sähköä, lämpöä ja jäähdytystä sekä älykkäitä ratkaisuja resurssitehokkuuden parantamiseen. Haluamme edistää asiakkaidemme ja yhteiskunnan kanssa muutosta kohti puhtaampaa maailmaa. Palveluksessamme on noin 9 000 ammattilaista Pohjoismaissa, Baltian maissa, Venäjällä, Puolassa ja Intiassa. Sähköntuotannostamme 62 % on CO2-päästötöntä. Vuonna 2016 liikevaihtomme oli 3,6 miljardia euroa. Fortumin osake noteerataan Nasdaq Helsingissä. www.fortum.com/fi 

Kuvassa vasemmalta: Fortumin talousjohtaja Markus Rauramo ja Tuusulan pormestari Arto Lindberg


Kuvassa vasemmalta: Suomen Asuntomessujen toimitusjohtaja Harri Tuomaala, Fortumin talousjohtaja Markus Rauramo ja Tuusulan pormestari Arto Lindberg

Yrityksestä

FortumFortum on eurooppalainen energiayhtiö, jolla on toimintaa yli 40 maassa. Toimitamme asiakkaillemme sähköä, kaasua, lämpöä, jäähdytystä sekä älykkäitä ratkaisuja resurssitehokkuuden parantamiseen. Haluamme edistää asiakkaidemme ja yhteiskunnan kanssa muutosta kohti puhtaampaa maailmaa. Yhdessä tytäryhtiömme Uniperin kanssa olemme Euroopan kolmanneksi suurin CO2-päästöttömän sähkön tuottaja. Noin 19 000 ammattilaistamme sekä yhteinen, noin 69 miljardin euron taseemme takaavat, että meillä on kokoa, asiantuntemusta ja voimavaroja kasvaa ja viedä energiamurrosta eteenpäin. Fortumin osake noteerataan Nasdaq Helsingissä ja Uniperin osake Frankfurtin pörssissä. www.fortum.fi

Tilaa