Digiruletti pyörii: Fujitsun tuoreen selvityksen mukaan kaksi kolmasosaa digitaalisista muutoshankkeista on ”uhkapeliä”

Helsinki 20.1.2016 – Eurooppalaiset yritysjohtajat pitävät digitaalisia muutoshankkeita erittäin tärkeinä yrityksensä tulevaisuudelle. Fujitsun selvitykseen haastateltujen päättäjien mukaan useimmilta yrityksiltä puuttuu selkeä strategia tavoitteeseen pääsemiseksi. Valtaosa vastaajista pitää digitalisointiprosessia uhkapelinä.

Vuotta 2016 pidetään digitaalisen muutoksen vuotena. Tutkimusyhtiö Gartnerin analyytikko Michael Burkett sanoo: ”Digitaalinen liiketoiminta on siirtymässä it- ja digijohtajien tulevaisuuden visioista oikeaksi kilpailueduksi.”

Selvityksen mukaan kolme neljäsosaa haastatelluista pitää digitaalista muutosta tärkeänä liiketoiminnalleen. Sama määrä vastaajista on kuitenkin epävarmoja päätöksistään, jotka liittyvät digitaalisuuteen.

Päättäjät uskovat digitaaliseen muutokseen, ja he luottavat oman organisaationsa kykyyn edistää muutoshankkeita. Valtaosa olisi jopa valmiita edistämään muutoshankkeita nykytahtia nopeammin. Useimpien vastaajien mielestä liian hidas muutostahti johtaa tuottavuuden laskuun, hidastaa liiketoiminnan reagointia markkinamuutoksiin ja vaikeuttaa korkean asiakasuskollisuuden ylläpitämistä.

”Kun mennään vähän pintaa syvemmälle, optimistinen suhtautuminen digitaalisiin muutoshankkeisiin näyttää enemmänkin uhmakkuudelta. Selvitys paljastaa, että vain yksi neljästä vastaajasta luottaa aidosti tekemiinsä digipäätöksiin. Kaksi kolmesta myöntää digitaalisten muutoshankkeidensa olevan uhkapeliä”, Fujitsun johtaja Duncan Tait sanoo.

Vaikka digitaalisten muutoshankkeiden tiedetään vaikuttavan myyntiin ja asiakkaalle tuotettavaan arvoon, hankkeiden strategiset painotukset eivät heijasta tätä. Selvityksen mukaan vain yksi kolmesta vastaajasta sanoo digitaalisten prioriteettien olevan täysin linjassa omassa organisaatiossaan. Puolet haastatelluista haluaa jättää digitalisaation it-osaston hoidettavaksi. Yksi kolmesta johtajasta arvioi organisaationsa investoivan jo nyt liikaa digitaalisiin hankkeisiin. Vain joka neljäs vastaaja luotti omiin kykyihinsä neuvoa päätöksenteossa.

”Digitaalinen muutos on yhä vahvemmin yhteiskunnallisen ja taloudellisen vakauden ytimessä. Jotta yritys voisi menestyä, sen on tuotava uusia ideoita ja teknologioita yhteen kiihtyvää vauhtia. Esteenä ovat ristiriitaiset prioriteetit ja selkeiden vastuunkantajien puute”, Tait toteaa.

Fujitsun mukaan digitaalinen muutos tarkoittaa sitä, että uudet käyttökokemukset yhdistetään yritysten ydinprosesseihin ja -tietoon. Tämä prosessi on keskeinen tulevaisuuden liiketoiminnan kannalta, mutta monet yritykset eivät ymmärrä heikosti suunniteltujen toteuttamishankkeiden riskejä. Oikean tasapainon löytäminen riippuu aina asiakkaasta, eikä siihen ole yhtä suoraviivaista prosessia tai tapaa.

Yritysten täytyy rakentaa täysin digitaalinen käyttökokemus ja yhdistää se saumattomasti taustajärjestelmiin, jotta aito digitaalisuus toteutuu.

Selvityksen määrälliseen osaan haastateltiin 643 it-päättäjää ja laadulliseen osaan 16 toimitusjohtajaa Britanniassa, Espanjassa, Ruotsissa ja Saksassa. Fujitsu teetti selvityksen tutkimusyhtiö Censuswidella.

Lehdistöyhteydet
Viestintäjohtaja Satu Pelttari
p. 045 7880 9624, satu.pelttari@fi.fujitsu.com

Fujitsusta
Fujitsu on johtava japanilainen ict-yritys, joka tarjoaa laajan valikoiman teknologiatuotteita sekä ict-ratkaisuja ja -palveluja. Noin 159 000 fujitsulaista palvelee asiakkaita 100 maassa. Hyödynnämme kokemustamme ja ict:n mahdollisuuksia muokataksemme tulevaisuutta yhdessä asiakkaidemme kanssa. Fujitsun liikevaihto oli 4,8 triljoonaa jeniä (40 miljardia USD) 31.3.2015 päättyneellä tilikaudella. Suomen-Fujitsun palveluksessa työskentelee 2 600 ihmistä. Lisää tietoa: www.fujitsu.com/fi

Avainsanat: