Fujitsu modernisoi Valtiokonttorin korvausjärjestelmän sotainvalideille

Fujitsu Finland Oy ja Valtiokonttori ovat allekirjoittaneet sopimuksen Valtiokonttorin Sovako-maksujärjestelmän modernisoinnista. Sopimus kattaa sekä sovellusmodernisoinnin että järjestelmän ylläpidon seuraavaksi kymmeneksi vuodeksi.

Valtio maksaa Sovako-järjestelmän kautta sotilasvammalain mukaisia korvauksia sotainvalideille, heidän omaisilleen sekä kuntoutus- ja hoitolaitoksille. Korvauksen saajia on Suomessa noin 15 000. Valtiokonttori on arvioinut, että järjestelmällä on käyttöaikaa vielä kymmenen vuotta.

Modernisointisopimus turvaa kriittisen järjestelmän toimintaa, ja mahdollistaa asianmukaisten maksujen turvallisen perillemenon sotainvalideille.

”Vanha Sovako-järjestelmä toimii keskuskoneympäristössä. Järjestelmän ohjelmointi on toteutettu Cobol-ohjelmointikielellä ja CSP-sovelluskehittimellä. Modernisointihankkeella haluamme turvata järjestelmän toimivuuden ja päivittää sen taustateknologian nykypäivään sekä saada kustannussäästöjä”, kertoo kehityspäällikkö Ilkka Maijala Valtiokonttorista.

Fujitsun kehittämän globaalin modernisointiratkaisun avulla järjestelmä siirretään Microsoftin .NET- ja SQLServer-arkkitehtuuriin.

”Modernisointiratkaisu erottaa Fujitsun kilpailijoistaan. Käytössä ovat huippuluokan välineet, joilla on toteutettu useita modernisointeja sekä Suomessa että kansainvälisesti. Työ hoituu pääosin automaattisesti, joten olennaiset toiminnallisuudet saadaan siirrettyä uuteen ympäristöön tehokkaasti. Uskomme, että teemme tulevaisuudessa vielä paljon Legacy Modernization -sopimuksia", sanoo Fujitsun myyntijohtaja Jari Vuori.

Kaksivaiheinen modernisointihanke on parhaillaan käynnissä. Vanha järjestelmä siirtyy uudelle alustalle tietoturvaparannuksilla kohennettuna ensi vuoden alussa. Toisessa vaiheessa järjestelmään rakennetaan uusia ominaisuuksia, jotka valmistuvat maaliskuun 2016 loppuun mennessä.

Lisää tietoa:

Valtiokonttori
Kehityspäällikkö Ilkka Maijala
p. 0295 50 2000, ilkka.maijala@valtiokonttori.fi

Lehdistöyhteydet
Viestintäjohtaja Satu Pelttari
p. 045 7880 9624, satu.pelttari@fi.fujitsu.com

Valtiokonttori on 350 henkilön monialainen palveluvirasto. Se tuottaa valtion sisäisiä talouteen ja henkilöstöön liittyviä konsernipalveluja, hoitaa valtion varoja, lainoja, kirjanpitoa ja tapaturmakorvauksia sekä myöntää kansalaisille sotilasvamma- ja rikosvahinkokorvauksia ja hallinnoi asuntolainojen takauksia ja korkotukia. Lisäksi Valtiokonttori hoitaa valtion virastojen ja laitosten lakisääteiset tapaturma- ja vahinkovakuutukset sekä vakuuttamiseen liittyvät työnantajapalvelut ja tukee henkilöstön työkykyä ylläpitävää toimintaa. Valtiokonttori myös kehittää ja tuottaa tietopalveluja kansalaisille ja auttaa heitä julkisten palvelujen käytössä. Lisää tietoa: www.valtiokonttori.fi

Fujitsu on johtava japanilainen ict-yritys, joka tarjoaa laajan valikoiman teknologiatuotteita sekä ict-ratkaisuja ja -palveluja. Noin 159 000 fujitsulaista palvelee asiakkaita 100 maassa. Hyödynnämme kokemustamme ja ict:n mahdollisuuksia muokataksemme tulevaisuutta yhdessä asiakkaidemme kanssa. Fujitsun liikevaihto oli 4,8 triljoonaa jeniä (40 miljardia USD) 31.3.2015 päättyneellä tilikaudella. Suomen-Fujitsun palveluksessa työskentelee 2 300 ihmistä. Lisää tietoa: www.fujitsu.com/fi

Avainsanat: