Fujitsun CaseM vie Opetushallitusta kohti paperitonta toimintaympäristöä

Helsinki 30.6.2015 - Fujitsu Finland Oy ja Opetushallitus ovat sopineet sähköisen CaseM-asianhallintajärjestelmän toimituksesta sekä tuki- ja ylläpitopalveluista. Opetushallitus aikoo siirtyä lähivuosina kokonaan sähköiseen toimintaympäristöön.

Opetushallitus halusi asianhallintajärjestelmän, joka palvelee viraston tietojärjestelmiä mahdollisimman automaattisesti ja tukee samalla viraston saattamista sähköiseen toimintaympäristöön. Paperimuotoisesta tiedon käsittelystä ja säilyttämisestä on valtion tietohallintostrategian mukaan tarkoitus luopua kokonaan tulevina vuosina.

”Tavoittelemme sähköisellä tiedonhallinnalla toiminnan tehostamista eli laadukkaita ja keskitetysti ohjattuja asiakirjahallinnan sähköisiä prosesseja. Sujuva asioiden käsittely mahdollistaa myös kustannussäästöt”, toteaa projektipäällikkö Maarit Kivelä Opetushallituksesta.

Järjestelmäkokonaisuus sisältää asianhallinnan, asiakirjallisen tiedon ja työnkulkujen hallinnan, useiden tietojärjestelmien keskitetyn tiedonohjausjärjestelmän sekä sähköisen arkiston.

Opetushallitus saa valmiin tuotteen, joka vaatii vain pientä räätälöintiä. Käytettävyys priorisoitiin kilpailutuksen valintakriteereissä korkealle, mikä ratkaisi sopimuksen Fujitsulle.

”Halusimme järjestelmän, jota laajan virkamiesjoukon on helppo käyttää. Fujitsu onnistui käytettävyydessä parhaiten. CaseM:n käyttöliittymä on selkeä ja riisuttu kaikesta tarpeettomasta”, Kivelä sanoo.

”Mielestämme työnsä osaavan ammattilaisen pitää pystyä käyttämään myös työhön liittyvää järjestelmää vaivatta. Aiemmin asianhallinta on koettu monessa organisaatioissa monimutkaiseksi, mutta CaseM-ratkaisussa se on saatu niin käyttäjäystävälliseksi kuin mahdollista. Ei tarvitse olla asianhallinnan asiantuntija pärjätäkseen tämän järjestelmän kanssa”, sanoo Fujitsun myyntijohtaja Jari Vuori.

CaseM on modulaarinen valmistuote, jonka käyttöönotto on helppoa. Asiakas valitsee tarvitsemansa toiminnalliset kokonaisuudet, minkä jälkeen käyttöönottoprojekti voidaan viedä nopeasti läpi. Myös integrointi muihin järjestelmiin on tehty helpoksi, sillä järjestelmäkehitys on toteutettu avoimilla rajapinnoilla.

Lehdistöyhteydet
Fujitsu Finland Oy
Viestintäjohtaja Satu Pelttari
p. 045 7880 9624, satu.pelttari@fi.fujitsu.com

Opetushallitus on opetuksen kehittämisvirasto. Se vastaa esi- ja perusopetuksen, aamu- ja iltapäivätoiminnan, lukiokoulutuksen, ammatillisen peruskoulutuksen, aikuiskoulutuksen, vapaan sivistystyön (mm. kansanopistot, opintokeskukset, kesäyliopistot) sekä taiteen perusopetuksen kehittämisestä. Opetushallitus on myös koulutuksen järjestäjä. Sen vastuulla on kaikkiaan 11 valtion oppilaitosta. Opetushallituksessa työskentelee noin 250 asiantuntijaa. Lisää tietoa: www.opetushallitus.fi

Fujitsu on johtava japanilainen ict-yritys, joka tarjoaa laajan valikoiman teknologiatuotteita sekä ict-ratkaisuja ja -palveluja. Noin 159 000 fujitsulaista palvelee asiakkaita 100 maassa. Hyödynnämme kokemustamme ja ict:n mahdollisuuksia muokataksemme tulevaisuutta yhdessä asiakkaidemme kanssa. Fujitsun liikevaihto oli 4,8 triljoonaa jeniä (40 miljardia USD) 31.3.2015 päättyneellä tilikaudella. Suomen-Fujitsun palveluksessa työskentelee 2 300 ihmistä. Lisää tietoa: www.fujitsu.com/fi

Avainsanat: