Pohjarakentamisen innovaatioita edistämässä

Report this content

Geobear on hyödyntänyt innovatiivisia ja kustannustehokkaita ratkaisuja maaperän stabiloimiseksi ja painumien korjaamiseksi eri puolilla Eurooppaa jo vuodesta 1983 lähtien. Jatkaakseen kasvuaan Geobear on alkanut kartoittaa teknologiansa laaja-alaisen käytön sosioekonomisia vaikutuksia.

Geobear geopolymerinjektering

Kesällä 2018 vallinneiden sääolosuhteiden seurauksena painumavaurioista tehtyjen ilmoitusten määrä nousi ennätyslukemiin. Tällaisen kesän jälkeen on vaikea muistaa aikoja, jolloin ainoa ratkaisu painumaongelmiin oli jättää koti siksi aikaa, kun urakoitsijat repivät sitä auki stabiloidakseen perustukset, tai, vielä pahempaa, jäädä odottamaan ja toivoa, ettei ongelma pahenisi.

Useimmille ihmisille ajatus viikkojen evakosta, hotellilaskuista ja suuren rakennusprojektin jälkimaininkien selvittelystä voi tuntua isolta riesalta. Toisten, kuten vanhusten, liikuntarajoitteisten tai lapsiperheiden, on puolestaan hankala jättää kotiaan pitkäksi aikaa. Monissa tapauksissa injektointiratkaisut mahdollistavat kotona asumisen myös korjaustöiden aikana. Yrityksille ja infrastruktuurihankkeille rakennuksesta lähteminen tai liiketoiminnan keskeyttäminen painumaongelmien paljastuttua voi olla taloudellisesti haastavaa.

Mitä on geopolymeeri-injektointi?

Geopolymeeri-injektoinnissa monikomponenttista, nestemäistä polymeerimateriaalia injektoidaan strategisesti porattujen reikien kautta maahan, jossa se vahvistaa maaperää. Lyhyessä ajassa tämä neste laajenee ja kovettuu muodostaen geopolymeeriä, joka stabiloi löyhää maaperää, täyttää tyhjätilat ja oikaisee rakenteet.

Geopolymeeri-injektointitekniikka kehitettiin alun perin Pohjois-Euroopassa nosto- ja oikaisuratkaisuksi huonosti kantavan maaperän aiheuttamiin painumaongelmiin, ja sittemmin useat erilaiset hankkeet ovat hyötyneet menetelmän käytöstä. Tällä hetkellä Geobearin geopolymeerimenetelmällä on sovelluskohteita kotitalous-, teollisuus-, infrastruktuuri- ja kaupallisella sektorilla, ja menetelmää on hyödynnetty eri puolilla maailmaa aina tärkeistä ajoväylistä asuintaloihin, tuotantolaitoksiin, satamiin ja jopa rautateihin ja kiitoratoihin.

Geopolymeeri-injektoinnin kustannushyödyt

Geopolymeeri-injektoinnissa vaadittavien laitteiden ja varusteiden määrä on pieni, mikä tarkoittaa sitä, että töiden aloitus ja lopetus tapahtuu huomaamattomasti ja nopeasti. Nestemäinen polymeerisekoitus voi kovettua sekunneissa ja saavuttaa 90 prosenttia mekaanisista ominaisuuksistaan vain 15 minuutissa, mikä tarkoittaa sitä, että työt voidaan toteuttaa usein yhdessä päivässä asiakkaan normaalia toimintaa häiritsemättä. Pienemmät häiriöt ja nopeus tarkoittavat puolestaan sitä, että kodinomistajat ja yritysten omistajat voivat pienentää projektien kokonaisinvestointeja, koska odottelua, kustannusten ylityksiä ja ulkopuolisia kuluja (kuten muutosta tai liiketoiminnan keskeyttämisestä aiheutuvia kuluja) on vähemmän.

Johtavan kuljetustalouden asiantuntijan Volterran vuonna 2018 toteuttamassa riippumattomassa raportissa analysoitiin menetelmän mahdollisia taloudellisia hyötyjä tie-, rautatie-, ja lentokenttäinfrastruktuurissa. Koska menetelmän aiheuttamat häiriöt ovat pienempiä ja maaperä voidaan stabiloida kymmenen kertaa nopeammin kuin perinteisillä menetelmillä, Volterra arvioi, että Geobear voi säästää veronmaksajien varoja vuosittain aina 800 miljoonasta eurosta yli 4,6 miljardiin euroon kaikissa G7-maissa.

Golvlyft med geopolymerer

Geopolymeeri-injektointi ja ympäristö

Taloudelliset hyödyt voivat siis olla merkittäviä sekä yksityisellä että julkisella sektorilla, mutta Geobear on sitoutunut työskentelemään ratkaisunsa ja liiketoimintamallinsa avulla myös pienempien ympäristövaikutusten puolesta. Geobearin menetelmillä on pienempi hiilijalanjälki kuin vaihtoehtoisilla menetelmillä, mikä johtuu työn nopeudesta, vähäisemmästä kuorma-autoliikenteestä, pienemmästä materiaalinkulutuksesta ja parantuneesta tehokkuudesta.

Tulevaisuutta silmällä pitäen yhtiö teki riippumattomien tahojen verifioimaa tutkimus- ja kehitystyötä kehittääkseen geopolymeerejä, jotka eivät vaikuta pohjaveteen. Tämä lisää heidän ratkaisunsa sovelluskohteita, mutta myös vähentää geopolymeerin ympäristövaikutuksia.

Vastuullinen suunnittelu

Eri toimialojen konsultti-insinöörit, tekniset asiantuntijat ja projektinhallinnan asiantuntijat luottavat Geobearin suunnittelutiimiin ja teknisiin asiantuntijoihin. Geopolymeeri-injektointi ei ole ”yksi koko sopii kaikille” -tyyppinen ratkaisu, eikä kaikkia seoksia tehdä samanlaisiksi.

Maaperäolosuhteista ja tarvittavan käsittelyn laajuudesta riippuen painumaongelmien hoidossa voidaan hyödyntää tapauskohtaisesti räätälöityjä geopolymeeriseoksia.

Geobears VD

Geobearin tulevaisuus

Viimeisen 36 vuoden aikana geopolymeeriteknologiaa on hyödynnetty yli 200 000 projektissa, ja Geobear kasvattaa tätä lukua jatkuvasti eri puolille Eurooppaa ja Aasiaa laajenneen urakointiliiketoiminnan avulla. Nopeammilla ja kustannustehokkaammilla geopolymeeriratkaisuillaan Geobear näyttää maailmalle, että tulevaisuus on tässä ja nyt.

Geobearin toimitusjohtaja Otso Lahtinen kuvaili tulevaisuuden visioitaan seuraavasti: ”Me investoimme työntekijöihimme, menetelmiimme ja teknologiaamme. Tässä alassa on pohjimmiltaan kyse asiakkaista, ja me kohdistamme resursseja ja aikaa auttaaksemme asiakkaitamme sitä mukaa kuin heidän tarpeensa ja tekniset vaatimuksensa muuttuvat.”

Huomion kiinnittäminen koulutukseen, kehitykseen ja opetukseen vaikuttaa jokaisen työntekijän menestykseen, ja monet Geobearin työntekijöistä ovat työskennelleet yrityksessä yli viiden vuoden ajan. ”Meillä on poikkeuksellisen lahjakas tiimi”, Lahtinen kertoo. ”Teknisistä asiantuntijoista, asiakaspalvelijoista, suunnittelijoista, myyjistä ja tukihenkilöistä koostuvan tiimimme ansiosta pystymme hyödyntämään tätä teknologiaa uusilla tavoilla joka vuosi. He todella haluavat ratkaista jokaisen kohtaamamme asiakkaan ainutlaatuiset ongelmat.”

Julia Erikson
Marketing Manager Nordics
0400 400 800
julia.erikson@geobear.com

Geobear on yksityinen, globaalisti toimiva maaperäongelmien ratkaisemiseen erikoistunut yritys, joka tarjoaa häiriöttömiä ja arvoa lisääviä ratkaisuja pientaloasiakkaille sekä kaupallisiin ja infrastruktuurin kohteisiin. 36 vuoden aikana Geobear on toimittanut yli 200 000 projektia ympäri maailman soveltamalla innovatiivista geopolymeeritekniikkaansa vieden rakennusteollisuutta kohti koko yhteiskunnan tehokkuutta parantavia pohjanvahvistusratkaisuja.

Avainsanat:

Multimedia

Multimedia

Liitteet & linkit

Pikafaktat

Viimeisen 36 vuoden aikana geopolymeeriteknologiaa on hyödynnetty yli 200 000 projektissa, ja Geobear kasvattaa tätä lukua jatkuvasti eri puolille Eurooppaa ja Aasiaa laajenneen urakointiliiketoiminnan avulla. Nopeammilla ja kustannustehokkaammilla geopolymeeriratkaisuillaan Geobear näyttää maailmalle, että tulevaisuus on tässä ja nyt.
Tweettaa

Lainaukset

Me investoimme työntekijöihimme, menetelmiimme ja teknologiaamme. Tässä alassa on pohjimmiltaan kyse asiakkaista, ja me kohdistamme resursseja ja aikaa auttaaksemme asiakkaitamme sitä mukaa kuin heidän tarpeensa ja tekniset vaatimuksensa muuttuvat.
Otso Lahtinen