Gilletten MACH3Turbo-raportti selvitti suomalaisten parranajotottumuksia Parta pois - suomalaismiehet halutaan sileäpos

Gilletten MACH3Turbo-raportti selvitti suomalaisten parranajotottumuksia Parta pois - suomalaismiehet halutaan sileäposkina! Maailman johtava parranajotuotteiden valmistaja Gillette on selvittänyt pohjoismaalaisten parranajotapoja. Gilletten Mach3Turbo-raportin perusteella niin suomalaismiehet kuin -naisetkin toivovat suomalaisurhojen liikkuvan mieluiten parrattomina siloposkina. Parranajon tärkeyttä vastaajat perustelivat kauneus- ja mukavuustekijöillä, mutta myös vastapuolen viehättäminen koettiin olennaiseksi. Raportti liittyy uusimman Gillette MACH3Turbo-parranajohöylän lanseeraukseen. Tanskalainen tutkimuslaitos Megafon/Norstat haastatteli lähes 4100 henkilöä Norjasta, Ruotsista, Suomesta ja Tanskasta. Suomalaisia haastatteluun osallistui reilut tuhat 18-74-vuotiasta ympäri maata. Puolet vastaajista oli naisia. Kartoitus tehtiin puhelinhaastatteluna tammikuussa 2003. Selvityksestä saadut tulokset olivat hyvin yhdenmukaisia kaikissa Pohjoismaissa. Suomalaismiehet käyttävät parranajoon viikossa aikaa muiden skandinaavimiesten tavoin 10-15 minuuttia. Eroa syntyi lähinnä parranajoon käytettävän ajan sekä parranajotyylin suhteen. Suomalaisvastaajista noin 30 prosenttia ilmoitti ajavansa partansa vastakarvaan, kun taas muissa Pohjoismaissa 40-50 prosenttia ajaa partansa karvan kasvusuunnan vastaisesti. Kartoitukseen vastanneet naiset ja miehet olivat melko yksimielisiä siitä, millaisena suomalaismiesten toivotaan esiintyvän. Naisista yli 40 prosenttia oli mieltynyt partansa putipuhtaaksi ajaneisiin miehiin, ja noin 10 prosenttia naisista ilmoitti mieltyneensä myös viiksiin ja parransänkeen. Miehistä sileän leukaperän kannalla oli noin 30 prosenttia. Viiksien ja parransängen ohella miehet liputtivat myös pulisonkien puolesta. Näiden kolmen partatyylin puolesta puhuivat 6-8 prosenttia miehistä. Yllättävää oli, että naisista jopa 9 prosenttia toivoi, että miehet ajavat myös kainalokarvansa, ja sileäsäärisiä miehiä kaipasi 2 prosenttia. Naisista 1 prosenttia toivoi, että miehet ajavat karvansa myös käsivarsista, rinnasta, selästä sekä muilta intiimialueilta. Parranajon saloihin miehet perehtyvät pääasiassa itse, ainoastaan 3-5 prosenttia vastaajista oli turvautunut vanhempiensa apuun. Parranajovälineitä pidetään hammasharjojen tapaan hyvin henkilökohtaisina hygieniavälineinä eikä niitä lainailla kenellekään, ei edes omalle partnerille. Parranajohöylän valintaan ei niinkään vaikuta tuotteen hinta tai sen teknisyys vaan se, kuinka miellyttävän ja tarkan ajotuloksen höylällä saa aikaan. Uusien entistä parempien parranajotuotteiden markkinoille tulemiseen vastaajat suhtautuivat uteliaasti. Gillette Company toi markkinoille ensimmäisen suojatuin terin valmistetun parranajokoneen jo vuonna 1903. Epävirallisen satavuotissyntymäpäivän kynnyksellä valmistaja lupaa mullistaa kokonaan miesten parranajotavat, sillä uudella MACH3Turbo-höylällä parran voi ajaa tarkasti karvan kasvusuunnan vastaisesti ilman punoittavaa ihoärsytystä. Uutta MACH3Turbo-parranajohöylää suojaa kaikkiaan kolmekymmentä eri patenttia. Maakunnallisia makueroja Gillette selvitti suomalaisten parranajotottumuksia ja - mieltymyksiä viidessä eri läänissä. Mukana oli vastaajia Etelä-, Itä- ja Länsi-Suomen lääneistä sekä Oulun ja Lapin lääneistä. Vaikka vastaukset noudattelivat valtakunnallisia suuntauksia, myös alueellisia makumieltymyseroja löytyi. Eteläsuomalaiset ahkeria parranajajia Pääkaupunkiseutulaisten kiihkeä elämänrytmi ei ainakaan selvityksen mukaan nipistä parranajoon käytettävää aikaa. Eteläsuomalaiset miehet nimittäin viettävät parranajon parissa eniten aikaa muihin suomalaismiehiin verrattuna, ja he perustelevat motivaatiotaan nimenomaan ulkonäkö- ja mukavuuskysymyksenä. Muuhun valtakuntaan nähden eteläsuomalaiset suhtautuvat myös kokopartaan positiivisesti. Itäsuomalaiset pulisonkien kannalla Itäsuomalaiset olivat Oulun läänissä asuvien tavoin valtakunnassa eniten mieltyneet partansa pois ajaneisiin miehiin. Sen sijaan muihin alueisiin nähden itäsuomalaiset suhtautuivat selvästi suopeammin pulisonkeihin, mikä lienee osoitus keskieurooppalaisten trendien ankkuroitumisesta alueelle. Savolaisten ennakkoluulottomuuden valossa on myös ymmärrettävää, että itäsuomalaiset suhtautuivat myönteisimmin uuteen parranajohöylään, joka valmistajan mukaan mullistaa miesten parranajotavat. Lappilaiset individualisteja Kun muualla valtakunnassa partansa puhtaaksi ajaneet miehet olivat suosituin valinta, lappilaisten keskuudessa hajonta oli suurempi. Myös lappilaiset liputtavat suurimmaksi osaksi leukansa putipuhtaaksi ajaneiden miesten puolesta, mutta muuhun valtakuntaan nähden kokoparralle ja viiksille annettiin eniten kannatusta juuri Lapin läänissä. Valtakunnallisesti tarkasteltuna Pohjolan villit miehet käyttävätkin kitsaimmin aikaa parranajoon viikossa ja suhtautuivat miesten kosmetiikka-alan keksintöihin epäilevästi. Länsisuomalaisilta selkeä "ei" viiksille Länsisuomalaisten vastaukset mukailivat hyvin pitkälle valtakunnallisia parranajolinjauksia, sillä hekin suosivat mieluiten siloposkisia miehiä. Sen sijaan länsisuomalaiset suhtautuivat koko valtakunnassa kielteisimmin viiksiin. Nähtäväksi jää, missä määrin viiksivallut katoavat koko läänin katukuvasta. Oulun läänissä suhtauduttiin nihkeästi kokopartaan Oulun läänissä asuvat olivat itäsuomalaisten tavoin eniten mieltyneet sileäleukaisiin miehiin. Perinteisen kokoparran pohjanmaalaiset tuomitsivat jyrkimmin koko valtakunnassa. Toisaalta kuitenkin Oulun läänissä suhtauduttiin muihin lääneihin verrattuna vapaamielisemmin viiksiin, pulisonkeihin ja parransänkeen. Liekö tämä perua joukkueurheilulajien voimakkaasta vaikutuksesta oulunlääniläisten makuun? Lisätiedot: Elina Unhola, Promotion Specialist, Gillette Group Nordic, (09) 4528 773, elina_unhola@gillette.com Lähettäjä: AC-tiedotus/ Johanna Vähäsaari, (09) 6962 8125, johanna.vahasaari@actiedotus.fi ------------------------------------------------------------ Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/22/20030422BIT00190/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/22/20030422BIT00190/wkr0002.pdf