• news.cision.com/
  • Glaston Oyj/
  • Glaston käynnistää YT-neuvottelut Suomen yksiköissään lämpökäsittelykoneiden heikentyneen kysynnän takia - vuoden 2019 tulosohjeistus säilyy ennallaan

Glaston käynnistää YT-neuvottelut Suomen yksiköissään lämpökäsittelykoneiden heikentyneen kysynnän takia - vuoden 2019 tulosohjeistus säilyy ennallaan

Report this content

Glaston Oyj Abp                                                Sisäpiiritieto                              02.10.2019  klo 9:00

Glaston Oyj Abp käynnistää yhteistoimintaneuvottelut toimenpiteistä, joilla Glaston-segmentin toimintoja sopeutetaan lämpökäsittelykoneiden odotettua alhaisempaan kysyntään. Sopeuttamistoimenpiteet koskevat kaikkia Glaston-segmentin Suomen yhtiöitä. Neuvottelujen piiriin kuuluvat mahdolliset irtisanomiset sekä lomautukset. Yhtiön arvion mukaan neuvottelut voivat johtaa noin 20 henkilön irtisanomiseen. Yhtiön tavoitteena on saavuttaa noin 2 miljoonan euron säästöt yllämainittujen ja muiden kannattavuuden parantamiseen tähtäävien toimenpiteiden myötä.

Glaston-segmentin lämpökäsittelykoneiden kysyntä on ollut heikkoa loppukesän aikana. Yhtiön alustavien laskelmien mukaan Heat Treatment Technologies -tuotealueen kolmannen neljänneksen tilauskertymä on odotuksia alhaisempi ja noin 20 % edellisvuoden vastaavaa kautta heikompi. Eristyslasikoneiden kysyntä on jatkunut vahvana ja myös huoltopalvelujen kysyntä on säilynyt hyvällä tasolla. Kolmannen neljänneksen lopulliset tilaus- ja markkinatiedot annetaan 28.10.2019 julkaistavassa kolmannen neljänneksen osavuosikatsauksessa. 

Kyseisten sopeuttamistoimenpiteiden, muiden tulosta parantavien toimenpiteiden sekä Bystronic glass -integraation suunniteltua nopeamman etenemisen myötä, yhtiö säilyttää vuoden 2019 tulosohjeistuksen ennallaan. Glaston-segmentin koko vuoden tulos painottuu neljännelle neljännekselle.

Yhtiö arvioi vuoden 2019 vertailukelpoisen pro forma EBITA:n olevan vuoden 2018 tasolla tai hieman paranevan siitä (vuoden 2018 vertailukelpoinen pro forma EBITA 11,5 miljoonaa euroa).

Glaston-segmentin Suomen yksiköissä työskenteli kesäkuun 2019 lopussa 208 henkilöä. YT-neuvottelut arvioidaan saatavan päätökseen marraskuun 2019 loppuun mennessä.

Glaston Oyj Abp

Lisätietoja antaa:

Talousjohtaja Päivi Lindqvist, puh. 040 708 5351 

IR-, viestintä- ja markkinointijohtaja Joséphine Mickwitz, puh. 010 500 5070

Glaston lyhyesti

Glaston on lasinjalostusteollisuuden innovatiivinen teknologiajohtaja, joka tarjoaa laitteita, palveluita ja ratkaisuja rakennus-, ajoneuvo-, aurinkoenergia- sekä kaluste- ja laiteteollisuuden tarpeisiin. Lisäksi yhtiö tukee uusien, lasiin älyä integroivien teknologioiden kehittämistä.

Huhtikuusta 2019 lähtien Bystronic glass on osa Glastonia. Yhdessä olemme sitoutuneita tarjoamaan asiakkaillemme sekä parasta tietotaitoa että viimeisimpiä teknologioita lasinjalostuksen alalla, tarkoituksenamme rakentaa parempaa huomista turvallisemmilla, älykkäämmillä ja energiatehokkaammilla ratkaisuilla. Toimimme globaalisti tuotannon, palveluiden ja myynnin saralla kahdessatoista maassa. Glastonin osake (GLA1V) on noteerattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä.

Jakelu: Nasdaq Helsinki Oy, Keskeiset tiedotusvälineet, www.glaston.net

Tilaa