Glaston osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2013

Glaston Oyj Abp     OSAVUOSIKATSAUS  8.8.2013 klo 13.00   

Jatkuvien toimintojen tammi-kesäkuu 2013 verrattuna tammi-kesäkuu 2012 (vertailuvuoden luvut on oikaistu)

Glaston osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2013

 • Saadut tilaukset olivat tammi-kesäkuussa 55,8 (56,4) miljoonaa euroa. Toisen vuosineljänneksen saadut tilaukset olivat 26,9 (28,2) miljoonaa euroa.
   
 • Tilauskanta 30.6.2013 oli 33,8 (34,1) miljoonaa euroa.
   
 • Konsernin liikevaihto tammi-kesäkuussa oli 60,1 (58,7) miljoonaa euroa. Toisen vuosineljänneksen liikevaihto oli 33,7 (28,5) miljoonaa euroa.
   
 • Käyttökate oli 6,8 (-0,8) miljoonaa euroa eli 11,2 (-1,3 ) % liikevaihdosta.
   
 • Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä tammi-kesäkuussa oli 0,7 (-3,5) miljoonaa euroa eli 1,2 (-5,9) % liikevaihdosta. Toisen vuosineljänneksen liiketulos ilman kertaluonteisia eriä oli 1,1 (-2,7) miljoonaa euroa.
   
 • Liiketulos tammi-kesäkuussa oli 4,5 (-6,5) miljoonaa euroa eli 7,4 (-11,0) % liikevaihdosta. Toisen vuosineljänneksen liiketulos oli 1,1 (-2,7) miljoonaa euroa.
   
 • Jatkuvien toimintojen sijoitetun pääoman tuotto ROCE oli 16,8 (-10,2) %
   
 • Jatkuvien toimintojen tammi-kesäkuun osakekohtainen tulos oli 0,03 (-0,09) euroa. Jatkuvien ja lopetettujen toimintojen osakekohtainen tulos oli yhteensä 0,03 (-0,08) euroa.
   
 • Konsernin korolliset nettovelat olivat 12,3 (55,6) miljoonaa euroa.
   
 • Glaston tarkentaa näkymiään ja arvioi vuoden 2013 liikevaihdon olevan vuoden 2012 tasolla ja  liiketuloksen ilman kertaluonteisia eriä ja liiketuloksen olevan positiivinen.


Tarkennus vuoden 2013 näkymiin
Glaston tarkentaa näkymiään vuodelle 2013. Vuoden 2013 liikevaihdon arvioimme olevan vuoden 2012 tasolla ja liiketuloksen ilman kertaluonteisia eriä ja liiketuloksen olevan positiivinen. (Aiempi arvio: Glaston arvioi vuoden 2013 liikevaihdon olevan vuoden 2012 tasolla ja liiketuloksen olevan positiivinen.)

Toimitusjohtaja Arto Metsänen:
”Markkinoiden epävarmuudesta huolimatta Glastonin toinen vuosineljännes sujui odotustemme mukaisesti.  

Glastonin katsauskauden liikevaihto oli 60,1 miljoonaa euroa, jossa on hienoista kasvua edellisvuoteen verrattuna. Glastonin konemyynti Aasiassa ylitti odotukset. Pohjois-Amerikka oli varsin hyvässä vauhdissa. EMEA-alueella myyntimme oli edellisvuoden tasolla tilausten painottuessa Keski-Eurooppaan ja Isoon-Britanniaan. Lähi-idän markkinoilla oli selkeä kasvu aktiviteetissa, mutta poliittinen epävarmuus on hidastanut päätöksentekoa. Arvioimme lämpökäsittelykonemarkkinoiden myönteisen kehityksen jatkuvan myös loppuvuoden aikana.

Services-segmentin osalta on merkille pantavaa, että haasteellisen ensimmäisen vuosineljänneksen jälkeen myynti vilkastui toisella neljänneksellä ja segmentin liiketulos nousi 20 prosentilla edellisvuoteen verrattuna.

Nyt kun rahoitusasemamme on vahvistunut on Glastonin tärkein tavoite vuodelle 2013 positiivinen liiketulos. Tammi-kesäkuun liiketulos ilman kertaluonteisia eriä oli 0,7 miljoonaa euroa. Toisen vuosineljänneksen liiketulos ilman kertaluonteisia eriä oli 1,1 miljoonaa euroa vertailuluvun ollessa -2,7 miljoonaa euroa. Olen erityisen tyytyväinen siitä, että viime vuoden lopulla toteutetun sopeuttamisohjelman vaikutus on tullut täysimääräisenä tulokseen.”

Markkinat
Vuoden 2013 toisella neljänneksellä Glastonin markkinat kehittyivät varovaisen myönteisesti. Pohjois-Amerikassa markkinoiden piristyminen jatkui rakennusteollisuuden piristymisen siivittämänä. Etelä-Amerikan markkinoiden vakaa kehitys jatkui. EMEA-alue, joka on Glastonin suurin markkina-alue, pysyi aikaisempien katsauskausien tapaan haasteellisena.

Machines
Machines-segmentin alkuvuosi oli lämpökäsittelykoneiden osalta suunnitelmien mukainen. Esikäsittelykoneiden markkinat jatkuivat haastavina hintakilpailun kiristyessä entisestään. Vuoden toisella neljänneksellä lämpökäsittelykoneiden markkinoiden piristyminen jatkui ja positiivista kehitystä oli näkyvissä  Pohjois-Amerikassa ja Aasiassa. Esikäsittelykoneiden kysyntä Etelä-Amerikassa ja EMEA-alueella oli hyvällä tasolla, sen sijaan Pohjois-Amerikassa ja Aasiassa esikäsittelykoneiden kysyntä oli heikompaa.

Vuoden toisella neljänneksellä esiteltiin edistyksellisintä teknologiaa edustava GlastonAir™ -tasokarkaisukone, jossa lasia kannatellaan kuumalla ilmalla telakannatuksen sijaan. Ilmakannatuksen suurin etu on tasainen kannatus, joka mahdollistaa ohuiden lasien, jopa 2 millimetrin lasin karkaisun tinkimättä optisesta laadusta. Toisena uutuutena esiteltiin IriControL-teknologia, jonka avulla lasinjalostajat voivat mitata ja minimoida karkaistun lasin ns. anisotropia -ilmiötä.  Molemmat tuotteet, jotka esiteltiin Pekingissä China Glass -messuilla ja Suomessa Glass Perfomance Days -konferenssin yhteydessä, saivat asiakkailta positiivisen vastaanoton. GlastonAir™ teknologiassa herätti kiinnostusta 2 millimetrin lasin karkaisuominaisuuden lisäksi myös alhainen energiankulutus paksumpien lasien karkaisussa sekä karkaistun lasin korkea optinen laatu.

Toisella vuosineljänneksellä Glaston solmi noin 2,2 miljoonan euron arvoisen kaupan kiinalaisen Xianning CSG Glass Co. Ltd:n kanssa Glaston CHF™ ja Glaston CCS900™ tasokarkaisukoneista. Tilaukset olivat jatkoa viimeisen viiden vuoden aikana tehdyille useille CCS™ ja CHF™ tasokarkaisukonekaupoille. Kolumbialaisen Tecnoglassin kanssa solmittiin noin 4,8 miljoonan euron arvoiset neljästä Glaston FC500™ -tasokarkaisukoneesta. Nämä toimitetaan asiakkaalle vuoden 2013 aikana. Tilaukset jakaantuivat vuoden ensimmäisen ja toisen neljänneksen tilauskantaan.


Machines-segmentin tammi-kesäkuun liikevaihto oli 45,5 (43,6) miljoonaa euroa. Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä oli 0,7 (-2,6) miljoonaa euroa. Vuoden toisen neljänneksen liikevaihto oli 26,4 (21,7) miljoonaa euroa ja liiketulos ilman kertaluonteisia eriä 1,0 (-1,7) miljoonaa euroa.

Services
Services-segmentin alkuvuosi sujui haasteellisissa merkeissä varsinkin lämpökäsittelykoneiden varaosamyynnin osalta. Vuoden toisella neljänneksellä varsinkin Pohjois-Amerikassa myös päivitystuotteiden kysyntä hidastui. Tämä näkyi toisen vuosineljänneksen päivitystuotteiden tilauskertymässä kysynnän siirtyessä uuskonemyyntiin. Yhtiön markkina-asema säilyi kuitenkin vahvana. Lämpökäsittelykoneiden huoltotyömyynti kehittyi alkuvuoden aikana odotusten mukaisesti.

Esikäsittelykoneiden varaosamyynnissä erittäin aggressiivinen hintakilpailu jatkui markkinoilla. Tästä huolimatta Glaston onnistui lisäämään esikäsittelykoneiden varaosamyyntiä EMEA-alueella ja Aasiassa.


Merkittävimmät kaupat olivat vanhojen karkaisukoneiden modernisoinnit Japanissa, Saudi Arabiassa sekä Unkarissa. Päivitystuotteissa kysyntää oli erityisesti energiasäästöpäivityksille.

Services-segmentin tammi-kesäkuun liikevaihto oli 14,7 (15,6) miljoonaa euroa ja liiketulos ilman kertaluonteisia eriä 2,4 (2,7) miljoonaa euroa. Vuoden toisen neljänneksen liikevaihto oli 7,0 (7,0) miljoonaa euroa ja liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 1,2 (1,0) miljoonaa euroa.

Merkittävät omaisuuden myynnit katsauskaudella
Glaston toteutti vuoden ensimmäisellä neljänneksellä Software Solutions -liiketoiminta-alueensa myynnin. Kauppahinta oli noin 18 miljoonaa euroa, josta osa on ehdollista. Software Solutions -liiketoiminta-alueen tulos ajalta 1.-31.1.2013 sekä liiketoiminta-alueen kaupasta vuonna 2013 syntynyt myyntitulos sisältyy Glastonin lopetettujen toimintojen tulokseen vuonna 2013. Lopetettujen toimintojen tulos verojen jälkeen oli tammi-kesäkuussa 2013 0,0 miljoonaa euroa.

Ensimmäisen vuosineljänneksen aikana Glaston toteutti myös Tampereen tehdaskiinteistön myynnin ja takaisinvuokrauksen. Kaupasta syntyi 3,8 miljoonan euron kertaluonteinen myyntivoitto.

Jatkuvien toimintojen saadut tilaukset ja tilauskanta
Glastonin tilauskertymä vuoden ensimmäisen kuuden kuukauden aikana oli 55,8 (56,4) miljoonaa euroa. Machines-segmentin osuus saaduista tilauksista oli 75 % ja Services-segmentin 25 %. Vuoden toisen neljänneksen aikana saatujen tilausten määrä oli 26,9 (28,2) miljoonaa euroa.

Glastonin tilauskanta oli 30.6.2013 yhteensä 33,8 (34,1) miljoonaa euroa. Machines-segmentin osuus tilauskannasta oli 32,2 miljoonaa euroa ja Services-segmentin osuus 1,6 miljoonaa euroa.

 

Tilauskanta, MEUR 30.6.2013 30.6.2012
Machines 32,2 30,8
Services 1,6 3,3
Yhteensä 33,8 34,1


Jatkuvien toimintojen liikevaihto, liiketulos ja tulos
Katsauskauden liikevaihto oli 60,1 (58,7) miljoonaa euroa. Machines-segmentin liikevaihto oli ensimmäisellä vuosipuoliskolla 45,5 (43,6) miljoonaa euroa ja Services-segmentin liikevaihto oli 14,7 (15,6) miljoonaa euroa.

Huhti-kesäkuun liikevaihto oli 33,7 (28,5) miljoonaa euroa. Machines-segmentin liikevaihto toisella vuosineljänneksellä oli 26,4 (21,7) miljoonaa euroa Services-segmentin liikevaihto oli 7,0 (7,0).

 

Liikevaihto, MEUR 1-6/2013 1-6/2012 1-12/2012
Machines 45,5 43,6 84,7
Services 14,7 15,6 32,3
Emoyhtiö, elim -0,1 -0,5 -1,4
Yhteensä 60,1 58,7 115,6

Ensimmäisen kuuden kuukauden liiketulos ilman kertaluontoisia eriä oli 0,7 (-3,5) miljoonaa euroa eli 1,2 (-5,9) % liikevaihdosta. Machines-segmentin liiketulos ilman kertaluonteisia eriä oli tammi-kesäkuussa 0,7 (-2,6) miljoonaa euroa ja Services-segmentin liiketulos ilman kertaluonteisia eriä oli 2,4 (2,7) miljoonaa euroa. Vuoden ensimmäiselle neljännekselle kirjattiin kertaluonteisia eriä yhteensä 3,8 miljoonaa euroa, joista merkittävin oli Tampereen kiinteistökokonaisuuden myynnistä syntynyt 3,8 miljoonan euron myyntivoitto. Vuoden 2012 ensimmäisellä vuosineljänneksellä kirjattiin kertaluonteisena eränä 3,0 miljoonan euron liikearvon arvonalentumistappio Machines-segmenttiin kuuluvassa Pre-processing -toimintasegmentissä.

Toisen vuosineljänneksen liiketulos ilman kertaluontoisia eriä oli 1,1 (-2,7) miljoonaa euroa eli 3,2 (-9,6) % liikevaihdosta. Machines-segmentin liiketulos ilman kertaluonteisia eriä oli huhti-kesäkuussa 1,0 (-1,7) miljoonaa euroa ja Services-segmentin liiketulos ilman kertaluonteisia eriä oli 1,2 (1,0) miljoonaa euroa.

 

Liiketulos, MEUR 1-6/2013 1-6/2012 1-12/2012
Machines 0,7 -2,6 -2,6
Services 2,4 2,7 5,9
Muut ja eliminoinnit -2,3 -3,6 -6,7
Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä 0,7 -3,5 -3,4
Kertaluonteiset erät 3,8 -3,0 -5,4
Jatkuvien toimintojen liiketulos 4,5 -6,5 -8,8

 

Ensimmäisen vuosineljänneksen aikana Glaston osti alikurssiin takaisin nimellisarvoltaan 2 miljoonan euron arvosta vaihtovelkakirjalainoja. Tästä takaisinostosta syntyi 0,9 miljoonan euron rahoitustuotto. Samoin ensimmäisen vuosineljänneksen aikana käytettiin jäljellä olevat vaihtovelkakirjalainat kertyneine korkoineen samoin kuin debentuurilaina kertyneine korkoineen maksuna osakeannissa (konversioanti).

Koska konversioannissa osakkeen merkintähinta oli korkeampi kuin osakkeen käypä arvo merkintähetkellä, syntyi Glastonille konversioannin yhteydessä 1,9 miljoonan euron rahoitustuotto. Näillä rahoitustuotoilla ei ollut rahavirtavaikutusta. Konsernin nettorahoituserät olivat tammi-kesäkuussa 0,9 (-3,4) miljoonaa euroa. Nettorahoituserät olivat toisella vuosineljänneksellä -1,4 (-1,9) miljoonaa euroa, joista merkittävä osa syntyi Brasilian realeissa olevien rahoituserien kurssitappioista.

Jatkuvien toimintojen tulos oli tammi-kesäkuulta 4,3 (-9,9) miljoonaa euroa ja vuoden toiselta neljännekseltä -0,4 (-4,9) miljoonaa euroa. Tulos lopetettujen toimintojen tuloksen jälkeen oli 4,3 (-9,3) miljoonaa euroa. Tammi-kesäkuun sijoitetun pääoman tuotto (ROCE) jatkuvien toimintojen osalta oli 16,8 (-10,2) %. Sijoitetun pääoman tuotto oli 17,0 (-8,9) %.

Osakekohtainen tulos
Jatkuvien toimintojen osakekohtainen tulos katsauskaudelta oli 0,03 (-0,09) euroa ja lopetettujen toimintojen osakekohtainen tulos oli 0,00 (0,01) euroa, eli yhteensä 0,03 (-0,08) euroa.

Tase, rahavirta ja rahoitus
Konserni toteutti vuoden ensimmäisellä neljänneksellä laajat toimenpiteet yhtiön rahoitusaseman ja taseen vahvistamiseksi. Toimenpiteet käsittivät osakeannin, vaihtovelkakirjalainojen sekä debentuurilainan muuttamisen osakeomistukseksi käyttämällä niitä maksuna konversioannissa, uuden pitkäaikaisen rahoitussopimuksen solmimisen, Software Solutions -liiketoiminta-alueen myynnin loppuun saattamisen sekä Tampereen tehdaskiinteistökokonaisuuden myynnin ja takaisinvuokrauksen.

Glaston allekirjoitti helmikuussa 2013 uuden pitkäaikaisen rahoitussopimuksen. Rahoitussopimus on kolmivuotinen ja voimassa 31.1.2016 saakka.
Rahoitussopimuksessa käytetyt lainakovenantit ovat käyttökate suhteessa nettorahoituskuluihin (interest cover), käyttökate suhteessa nettovelkoihin (net debt/EBITDA), rahavarat ja bruttoinvestoinnit. Kovenantteja seurataan kovenantista riippuen kuukausittain, neljännesvuosittain, puolivuosittain tai vuosittain. Interest cover -kovenantin osalta ensimmäinen tarkastuspäivä on vuoden 2014 ensimmäisen vuosineljänneksen jälkeen.

Konsernin likvidit rahavarat olivat raportointikauden päättyessä 14,2 (11,1) miljoonaa euroa. Korolliset nettovelat olivat 12,3 (55,6) miljoonaa euroa ja nettovelkaantumisaste oli 22,8 (126,3) %; nettovelkaantumisaste oli 31.12.2012 188,4 %.

Ensimmäisen vuosineljänneksen aikana toteutetut osakeannit paransivat Glastonin omavaraisuusastetta merkittävästi. Omavaraisuusaste 30.6.2013 oli 46,5 (27,7) %; omavaraisuusaste oli 31.12.2012 21,6 %.

Kesäkuun lopussa konsernin taseen loppusumma oli 130,2 (172,3) miljoonaa euroa. Emoyhteisön omistajille kuuluva oma pääoma oli 53,4 (43,7) miljoonaa euroa. Osakeantioikaistu osakekohtainen oma pääoma oli 0,28 (0,39) euroa. Oman pääoman tuotto tammi-kesäkuussa oli 20,5 (-38,4) %.

Jatkuvien ja lopetettujen toimintojen liiketoiminnan rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta oli tammi-kesäkuulta 3,0 (0,6) miljoonaa euroa. Käyttöpääoman muutos oli -1,3 (-3,0) miljoonaa euroa. Investointien rahavirta oli +23,5 (-3,0) miljoonaa euroa. Investointien rahavirtaan vaikuttivat sekä Software Solutions -liiketoiminta-alueen että Tampereen kiinteistön myynneistä saadut varat, yhteensä 25,4 miljoonaa euroa. Rahoituksen rahavirta tammi-kesäkuussa oli -21,7 (-1,9) miljoonaa euroa.

Investoinnit ja poistot
Glastonin jatkuvien ja lopetettujen toimintojen bruttoinvestoinnit olivat 1,7 (3,0) miljoonaa euroa. Jatkuvien toimintojen investoinnit olivat 1,4 miljoonaa euroa. Katsauskaudella ei ollut merkittäviä yksittäisiä investointeja. Merkittävimmät investoinnit olivat investointeja tuotekehitykseen.

Jatkuvien toimintojen poistot aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä olivat 2,3 (2,7) miljoonaa euroa. Vuoden 2012 ensimmäisellä vuosineljänneksellä kirjattiin 3,0 miljoonan euron liikearvon arvonalentumistappio Machines-segmenttiin kuuluvassa Pre-processing -toimintasegmentissä.

Henkilöstö
Glastonin jatkuvien toimintojen palveluksessa oli 30.6.2013 yhteensä 592 (630) henkilöä. Konsernin henkilöstöstä 22 % työskenteli Suomessa ja 28 % muualla EMEA-alueella, 34 % Aasiassa ja 15 % Amerikoissa. Henkilöstöä oli keskimäärin 595 (837) henkilöä.

Ylimääräinen yhtiökokous 2013 ja osakeannit
12.2.2013 kokoontunut ylimääräinen yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhdestä tai useammasta osakeannista. Yhtiön hallitus päätti kokouksessaan 28.2.2013 yhtiön ylimääräisen yhtiökokouksen 12.2.2013 ja varsinaisen yhtiökokouksen 5.4.2011 antamien valtuutusten perusteella osakeannista osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen tarjoamalla yleisön merkittäväksi enintään 50 000 000 uutta osaketta 0,20 euron merkintähinnalla. Lisäksi hallitus päätti ylimääräisen yhtiökokouksen 12.2.2013 antaman valtuutuksen perusteella osakeannista, joka suunnattiin Glastonin vuonna 2009 liikkeeseen laskeman vaihtovelkakirjalainan ja vuonna 2011 liikkeeseen laskeman debentuurilainan haltijoille. Tässä konversioannissa tarjottiin osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen vaihtovelkakirjalainan ja debentuurilainan haltijoiden merkittäväksi enintään 38 119 700 yhtiön uutta osaketta. Konversioanti toteutettiin private placement -järjestelynä lainojen haltijoille. Konversioannissa tarjottavien uusien osakkeiden merkintähinta oli 0,30 euroa osakkeelta.

Yhtiön hallitus hyväksyi 11.3.2013 osakeannissa 50 000 000 antiosakkeen ja konversioannissa 38 119 700 uuden osakkeen merkinnät. Osakeannin ja konversioannin tuloksena yhtiön osakkeiden määrä kasvoi 88 119 700 osakkeella 193 708 336 osakkeeseen. Uudet osakkeet rekisteröitiin kaupparekisteriin 27.3.2013. Osakeannin ja konversioannin merkinnät olivat yhteensä noin 21,4 miljoonaa euroa.

Varsinainen yhtiökokous 2013
Glaston Oyj Abp:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 17.4.2013 Helsingissä. Yhtiökokous vahvisti tilikauden 1.1.–31.12.2012 tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen. Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että 31.12.2012 päättyneeltä tilikaudelta ei jaeta osinkoa.

Yhtiökokous myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1. -31.12.2012.


Hallituksen jäsenten lukumääräksi päätettiin kuusi. Yhtiökokous päätti, että hallituksen nykyiset jäsenet Claus von Bonsdorff, Anu Hämäläinen, Teuvo Salminen, Christer Sumelius, Pekka Vauramo ja Andreas Tallberg valitaan uudelleen toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallitus piti yhtiökokouksen jälkeen järjestäytymiskokouksen, jossa se valitsi keskuudestaan puheenjohtajaksi Andreas Tallbergin ja varapuheenjohtajaksi Christer Sumeliuksen.

Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten palkkiot pidetään ennallaan. Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkiona 40 000 euroa, varapuheenjohtajalle 30 000 euroa ja hallituksen muille jäsenille 20 000 euroa.

Tilintarkastajaksi yhtiökokous valitsi KHT-yhteisö Ernst & Young Oy:n, päävastuullisena tilintarkastajana Harri Pärssinen, KHT.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutus käsittää yhteensä enintään 20 000 000 osaketta. Valtuutuksessa ei suljeta pois hallituksen oikeutta päättää suunnatusta annista. Valtuutusta esitettiin käytettäväksi yhtiön kannalta tärkeiden järjestelyjen, kuten liiketoimintaan liittyvien järjestelyjen tai investointien rahoittamiseen tai toteuttamiseen, tai sellaisiin muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin, joissa osakkeiden, optioiden tai muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamiseen ja mahdolliseen annin suuntaamiseen on painava taloudellinen syy.

Yhtiön hallitus on valtuutettu päättämään kaikista muista osakeannin, optioiden sekä muiden osakeyhtiölain 10 luvun mukaisten erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien maksuajasta, merkintähinnan määrittelyperusteista ja merkintähinnasta tai osakkeiden, optio-oikeuksien tai erityisten oikeuksien antamisesta maksutta tai siitä, että merkintähinta voidaan maksaa paitsi rahalla myös kokonaan tai osittain muulla omaisuudella. Valtuutus on voimassa 30.6.2014 saakka ja se kumoaa aikaisemmat valtuutukset.

Yhtiökokous päätti perustaa osakkeenomistajista tai osakkeenomistajien edustajista koostuvan pysyvän nimitystoimikunnan, jonka tehtävänä on vuosittain valmistella ja esitellä seuraavalle varsinaiselle yhtiökokoukselle ja tarvittaessa ylimääräiselle yhtiökokoukselle tehtävät ehdotukset hallituksen jäsenten määräksi ja jäseniksi sekä hallituksen jäsenten palkkioiksi. Lisäksi toimikunnan tehtävänä on etsiä hallituksen jäsenten seuraajaehdokkaita. Nimitystoimikunta koostuu neljästä jäsenestä, joista yhtiön neljä suurinta osakkeenomistajaa ovat kukin oikeutettuja nimeämään yhden jäsenen. Yhtiön kulloinenkin hallituksen puheenjohtaja toimii toimikunnan asiantuntijajäsenenä.

Nimeämiseen oikeutetut yhtiön suurimmat osakkeenomistajat määräytyvät vuosittain Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon syyskuun ensimmäisenä arkipäivänä rekisteröityinä olevien omistustietojen perusteella. Hallituksen puheenjohtaja pyytää näin määräytyvän osakeomistuksen mukaisesti neljää suurinta osakkeenomistajaa kutakin nimeämään yhden jäsenen nimitystoimikuntaan. Mikäli osakkeenomistaja ei halua käyttää nimeämisoikeuttaan, oikeus siirtyy seuraavaksi suurimmalle omistajalle, jolla muutoin ei olisi nimeämisoikeutta.

Nimitystoimikunnan jäsenet valitsevat keskuudestaan nimitystoimikunnan puheenjohtajan. Nimitystoimikunnan ensimmäisen kokouksen kutsuu koolle yhtiön hallituksen puheenjohtaja, ja sen jälkeen kokoukset kutsuu koolle nimitystoimikunnan puheenjohtaja. Nimitystoimikunnan tulee antaa yhtiökokouskutsuun liitettävän ehdotuksensa yhtiön hallitukselle viimeistään varsinaista yhtiökokousta edeltävän tammikuun loppuun mennessä

Osakkeet ja kurssikehitys
Glaston Oyj Abp:n maksettu ja merkitty osakepääoma 30.6.2013 oli 12,7 miljoonaa euroa ja liikkeeseen laskettuja rekisteröityjä osakkeita oli 193 708 336 kappaletta. Yhtiöllä on yksi osakelaji. Kesäkuun lopussa yhtiöllä oli hallussaan 788 582 kappaletta yhtiön osaketta, mikä on 0,41 % liikkeeseen laskettujen rekisteröityjen osakkeiden lukumäärästä ja äänistä. Yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden kirjanpidollinen vasta-arvo on 51 685 euroa. 

Jokainen osake, joka ei ole yhtiön omassa hallussa, oikeuttaa yhteen ääneen yhtiökokouksessa. Osakkeella ei ole nimellisarvoa. Rekisteröityjen osakkeiden kirjanpidollinen vasta-arvo on 0,07 euroa osakkeelta.

Yhtiön osakkeita vaihdettiin vuoden ensimmäisen kuuden kuukauden aikana noin 15 miljoonaa kappaletta eli noin 9,9 % keskimääräisestä rekisteröidystä osakekannasta. Osakkeen alin kurssi oli 0,22 euroa ja ylin 0,38 euroa. Tammi-kesäkuun kaupankäyntimäärillä painotettu keskikurssi oli 0,29 euroa. Päätöskurssi 30.6.2013 oli 0,33 euroa.

Glastonin osakkeiden markkina-arvo 30.6.2013 ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita oli 63,7 (28,3) miljoonaa euroa. Emoyhteisön omistajille kuuluva osakeantioikaistu osakekohtainen oma pääoma oli 0,28 (0,39) euroa.

Lähiajan epävarmuustekijät
Glastonin liiketoimintaympäristö on edelleen haastava. Alhainen talouskasvu sekä
epävarmuus rahoitusmarkkinoilla voivat vaikuttaa isojen konetilausten ajoitukseen. Talouden yleinen epävarmuus vaikuttaa edelleen asiakkaiden investointiaktiivisuuteen.

Maailmantalouden epävarmuus ja sen vaikutukset alan kehitykseen on huomioitu lähiajan ennusteissa. Mikäli toimialan elpyminen lykkääntyy edelleen tai hidastuu on tällä negatiivinen vaikutus tulevaisuuden rahavirtoihin.

Glaston suorittaa vuosittaiset liikearvon arvonalentumistestaukset vuoden viimeisen neljänneksen aikana. Lisäksi liikearvon arvonalentumistestauksia suoritetaan, mikäli on havaittavissa viitteitä omaisuuserän arvon alenemisesta. Pitkittyvän markkinoiden epävakauden vuoksi on mahdollista, että Glastonin kerrytettävissä olevat rahamäärät eivät riitä kattamaan omaisuuserien, etenkään liikearvon, kirjanpitoarvoja. Mikäli näin tapahtuu, on kirjattava omaisuuserien arvon alentuminen, joka toteutuessaan heikentää tulosta sekä omaa pääomaa.


Glastonilla on taseessaan yhteensä noin 3,8 miljoonaa euroa alaskirjaamattomia laina-, korko- ja myyntisaamisia, joiden vastapuolen taloudellinen tilanne on haastava. Glaston seuraa jatkuvasti vastapuolen tilannetta, ja tekee tarvittaessa alaskirjauksia näistä saamisista.

Glastonin vuosikertomuksessa 2012 sekä yhtiön internet-sivuilla www.glaston.net kuvataan tarkemmin liiketoiminnan yleisiä riskejä ja riskienhallintaa.

Näkymät
Arvioimme, että markkinoiden varovainen piristyminen jatkuu vuoden jälkimmäisellä puoliskolla. Pohjois-Amerikassa rakennusteollisuuden elpyminen on jatkunut ja markkinanäkymät ovat myönteisemmät kuin vuonna 2012. Arvioimme, että Aasiassa varovaisen myönteinen kehitys jatkuu hieman korkeamman tilauskertymän tukemana. Etelä-Amerikan vakaan kehityksen odotetaan jatkuvan. Euroopassa markkinat jatkuvat haasteellisina.

Talouden epävarmuudesta ja ylikapasiteetista johtuen uusien lasinjalostuskoneiden markkinat ovat edelleen haastavat. Lämpökäsittelykoneiden kysynnässä oli havaittavissa elpymistä vuoden toisella neljänneksellä ja arvioimme tämän myönteisen kehityksen jatkuvan vuoden jälkimmäisellä puoliskolla.

Konsernin tase ja rahoitusasema paranivat merkittävästi vuoden 2013 ensimmäisen neljänneksen aikana. Toteutettujen toimenpiteiden ansiosta yhtiöllä on hyvät edellytykset liiketoiminnan kehittämiseen. Jatkamme panostuksiamme tuotekehitykseen sekä lasinjalostuksen elinkaaripalveluiden edelleen kehittämiseen.

Glaston tarkentaa näkymiään vuodelle 2013. Vuoden 2013 liikevaihdon arvioimme olevan vuoden 2012 tasolla ja liiketuloksen ilman kertaluonteisia eriä ja liiketuloksen olevan positiivinen. (Aiempi arvio: Glaston arvioi vuoden 2013 liikevaihdon olevan vuoden 2012 tasolla ja liiketuloksen olevan positiivinen.)


Helsingissä 8. elokuuta 2013
Glaston Oyj Abp
Hallitus

Lisätietoja:
Arto Metsänen, toimitusjohtaja, puh. 010 500 6100
Sasu Koivumäki, talousjohtaja, puh 010 500 500

Lähettäjä:
Agneta Selroos
Viestintä- ja markkinointijohtaja
Glaston Oyj Abp
Puh.
010 500 6105 

Glaston Oyj Abp

Glaston on kansainvälinen lasiteknologiayhtiö, joka kehittää tuotteita arkkitehtuuri-, aurinkoenergia-, kaluste- ja laite- sekä ajoneuvoteollisuudelle. Tuotevalikoimamme vaihtelee esikäsittely- ja turvalasikoneista huoltopalveluihin. Tuemme asiakkaidemme menestystä tuottamalla palveluita kaikkiin lasinjalostusketjun tarpeisiin koko tuotteen elinkaaren ajan. Lisätietoja osoitteessa www.glaston.net. Glastonin osake (GLA1V) noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n Small Cap -listalla.


Jakelu: NASDAQ OMX, keskeiset mediat, www.glaston.net

 

GLASTON OYJ ABP

OSAVUOSIKATSAUS JA LIITETIEDOT 1.1. - 30.6.2013


Tämä osavuosikatsaus on tilintarkastamaton. Pyöristyseroista johtuen taulukoiden luvut eivät yhteenlaskettuina välttämättä täsmää taulukoiden loppusummiin.

KONSERNIN TASE

    oikaistu oikaistu oikaistu
milj. euroa 30.6.2013 30.6.2012 31.12.2012 1.1.2012
Varat        
Pitkäaikaiset varat        
Liikearvo 36,8 49,6 36,8 52,6
Muut aineettomat hyödykkeet 9,7 18,1 10,7 18,2
Aineelliset hyödykkeet 7,4 17,8 7,3 18,7
Osuudet osakkuusyrityksissä - 0,1 - 0,0
Myytävissä olevat rahoitusvarat 0,3 0,3 0,3 0,3
Lainasaamiset 1,8 4,5 1,8 4,4
Laskennalliset verosaamiset 5,7 6,9 6,7 6,9
Pitkäaikaiset varat yhteensä 61,9 97,3 63,8 101,2
Lyhytaikaiset varat        
Vaihto-omaisuus 23,4 27,5 21,8 25,2
Saamiset        
Myynti- ja muut saamiset 30,0 35,7 31,2 40,8
Kauden verotettavaan tulokseen perustuvat verosaamiset 0,8 0,7 0,9 1,3
Saamiset yhteensä 30,8 36,4 32,0 42,1
Rahavarat 14,2 11,1 10,6 18,6
Myytävänä olevat omaisuuserät - - 29,8 -
Lyhytaikaiset varat yhteensä 68,4 75,0 94,2 86,0
Varat yhteensä 130,2 172,3 158,0 187,2
         
         
    oikaistu oikaistu oikaistu
  30.6.2013 30.6.2012 31.12.2012 1.1.2012
Oma pääoma ja velat        
Oma pääoma        
Osakepääoma 12,7 12,7 12,7 12,7
Ylikurssirahasto 25,3 25,3 25,3 25,3
Muut sidotun oman pääoman rahastot 0,1 0,0 0,0 0,0
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 47,4 26,8 26,8 26,8
Omat osakkeet -3,3 -3,3 -3,3 -3,3
Käyvän arvon rahasto 0,0 0,0 0,0 0,0
Muut vapaan oman pääoman rahastot 0,1 - 0,1 -
Kertyneet voittovarat ja kurssierot -33,1 -8,5 -8,9 -8,9
Emoyhteisön omistajille kuuluva osuus kauden tuloksesta 4,3 -9,3 -22,4 -
Emoyhteisön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä 53,4 43,7 30,3 52,6
Määräysvallattomien omistajien osuus 0,3 0,3 0,3 0,3
Oma pääoma yhteensä 53,7 44,0 30,6 53,0
Pitkäaikaiset velat        
Vaihtovelkakirjalaina - 8,1 8,2 7,9
Pitkäaikaiset korolliset velat 12,9 34,1 4,1 37,7
Pitkäaikaiset korottomat velat ja varaukset 3,5 2,4 2,6 2,2
Laskennalliset verovelat 1,0 3,0 1,3 3,5
Pitkäaikaiset velat yhteensä 17,3 47,7 16,2 51,4
Lyhytaikaiset velat        
Lyhytaikaiset korolliset velat 13,6 24,6 56,2 22,6
Lyhytaikaiset varaukset 1,9 4,1 3,5 4,1
Ostovelat ja muut lyhytaikaiset korottomat velat 43,3 51,6 46,4 55,3
Kauden verotettavaan tulokseen perustuvat verovelat 0,4 0,3 0,3 0,7
Myytävänä oleviin omaisuuseriin liittyvät velat - - 4,7 -
Lyhytaikaiset velat yhteensä 59,2 80,6 111,2 82,8
Velat yhteensä 76,5 128,2 127,4 134,2
Oma pääoma ja velat yhteensä 130,2 172,3 158,0 187,2KONSERNIN LYHENNETTY TULOSLASKELMA

           
    oikaistu   oikaistu oikaistu
milj. euroa 4-6/
2013
4-6/
2012
1-6/
2013
1-6/
2012
1-12/
2012
           
Liikevaihto 33,7 28,5 60,1 58,7 115,6
Liiketoiminnan muut tuotot 0,2 0,2 4,1 0,4 1,1
Kulut -31,7 -30,1 -57,4 -59,9 -117,1
Poistot ja arvonalentumiset -1,1 -1,3 -2,3 -5,7 -8,4
Liiketulos 1,1 -2,7 4,5 -6,5 -8,8
Rahoitustuotot ja -kulut -1,4 -1,9 0,9 -3,4 -8,6
Tulos ennen veroja -0,3 -4,6 5,4 -9,9 -17,4
Tuloverot -0,1 -0,3 -1,1 0,0 -0,8
Jatkuvien toimintojen voitto / tappio -0,4 -4,9 4,3 -9,9 -18,2
Lopetettujen toimintojen voitto / tappio verojen jälkeen 0,0 0,9 0,0 0,6 -4,2
Kauden voitto /tappio -0,4 -4,0 4,3 -9,3 -22,4
           
Jakautuminen          
Emoyhteisön omistajille -0,3 -3,9 4,3 -9,3 -22,4
Määräysvallattomille omistajille 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Yhteensä -0,4 -4,0 4,3 -9,3 -22,4
           
Osakekohtainen tulos, euroa, jatkuvat toiminnot -0,01 -0,04 0,03 -0,09 -0,16
Osakekohtainen tulos, euroa, lopetetut toiminnot 0,00 0,01 0,00 0,01 -0,04
Osakekohtainen tulos, euroa, laimentamaton ja laimennettu -0,01 -0,03 0,03 -0,08 -0,20
           
Jatkuvien toimintojen liiketulos, % liikevaihdosta 3,2 -9,6 7,4 -11,0 -7,6
Jatkuvien toimintojen voitto / tappio, % liikevaihdosta -1,1 -17,2 7,1 -16,9 -15,8
Kauden voitto / tappio, % liikevaihdosta -1,0 -13,9 7,2 -15,8 -19,4
           
Jatkuvien toimintojen liiketulokseen sisältyvät kertaluonteiset erät 0,0 - 3,8 -3,0 -5,4
Jatkuvien toimintojen liiketulos ilman kertaluonteisia eriä 1,1 -2,7 0,7 -3,5 -3,4
Jatkuvien toimintojen liiketulos ilman kertaluonteisia eriä, % liikevaihdosta 3,2 -9,6 1,2 -5,9 -2,9

KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA

    oikaistu   oikaistu oikaistu
milj. euroa 4-6/
2013
4-6/
2012
1-6/
2013
1-6/
2012
1-12/
2012
           
Raportointikauden voitto / tappio -0,4 -4,0 4,3 -9,3 -22,4
Muut laajan tuloksen erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi:          
Kurssierot ulkomaisista yksiköistä 0,4 0,6 0,4 0,3 0,2
Myytävissä olevien varojen käypien arvojen muutokset 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Muihin laajan tuloksen eriin liittyvät verot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Muut laajan tuloksen erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi:          
Kurssierot etuuspohjaisten järjestelyiden vakuutusmatemaattisista voitoista ja tappioista 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Vakuutusmatemaattiset voitot ja tappiot etuuspohjaisista järjestelyistä 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,2
Etuuspohjaisten järjestelyiden vakuutusmatemaattisiin voittoihin ja tappioihin liittyvät verot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1
Raportointikauden muut laajan tuloksen erät yhteensä 0,4 0,6 0,4 0,3 0,0
           
Raportointikauden laaja tulos yhteensä 0,0 -3,3 4,7 -9,0 -22,4
           
Jakautuminen:          
           
Emoyhteisön omistajille 0,0 -3,3 4,7 -8,9 -22,3
Määräysvallattomille omistajille 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Raportointikauden laaja tulos yhteensä 0,0 -3,3 4,7 -9,0 -22,4

 

KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA

       
    oikaistu oikaistu
milj. euroa 1-6/2013 1-6/2012 1-12/2012
Liiketoiminnan rahavirrat      
Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta 3,0 0,6 1,1
Käyttöpääoman muutos -1,3 -3,0 -2,3
Liiketoiminnan rahavirrat 1,7 -2,4 -1,1
Investointien rahavirrat      
Liiketoimintojen yhdistäminen - - -0,1
Muut investoinnit -1,7 -3,0 -5,6
Luovutustulot liiketoimintojen luovutuksesta 12,9 - -
Luovutustulot muiden myytävänä olevien omaisuuserien myynnistä 12,4 - -
Muut luovutustulot 0,0 0,0 0,2
Investointien nettorahavirrat 23,5 -3,0 -5,5
Rahavirrat ennen rahoitusta 25,3 -5,4 -6,6
Rahoituksen rahavirrat      
Osakeanti, netto 9,1 - -
Pitkäaikaisten velkojen lisäykset 14,7 - 0,1
Pitkäaikaisten velkojen vähennykset -43,4 -1,5 -1,6
Lainasaamisten lisäykset (-) / vähennykset (+) 0,1 0,0 0,1
Lyhytaikaisten velkojen lisäykset 23,7 4,7 11,2
Lyhytaikaisten velkojen vähennykset -25,9 -5,1 -10,3
Rahoituksen nettorahavirrat -21,7 -1,9 -0,5
       
Valuuttakurssien muutoksen vaikutus -0,3 -0,3 -0,6
Rahavarojen nettomuutos 3,3 -7,5 -7,7
Rahavarat kauden alussa 10,9 18,6 18,6
Rahavarat kauden lopussa 14,2 11,1 10,9
Rahavarojen nettomuutos 3,3 -7,5 -7,7

 

Rahavirrat sisältävät myös lopetettujen toimintojen rahavirrat.

Luovutustulot liiketoimintojen luovutuksesta:
milj. euroa

 

Rahana saatu kauppahinta   15,5
Vuonna 2013 maksetut kulut   -1,1
Myytyjen tytäryritysten rahavarat   -1,6
Nettorahavirta     12,9
       

 

KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMA

 

             
milj. euroa Osake-pääoma Yli-kurssi-rahasto Muut sidotun oman pääoman rahastot Sijoi-tetun vapaan oman pääoman rahasto Omat osakkeet Käyvän arvon rahasto
Oma pääoma 1.1.2012, oikaistu 12,7 25,3 0,0 26,8 -3,3 0,0
Raportointi-kauden laaja tulos yhteensä - - 0,0 - - 0,0
Siirrot erien välillä - - 0,0 - - -
Oma pääoma 30.6.2012, oikaistu 12,7 25,3 0,0 26,8 -3,3 0,0
             
             
milj. euroa Osake-pääoma Yli-kurssi-rahasto Muut sidotun oman pääoman rahastot Sijoi-tetun vapaan oman pääoman rahasto Omat osakkeet Käyvän arvon rahasto
Oma pääoma 1.1.2013, oikaistu 12,7 25,3 0,0 26,8 -3,3 0,0
Raportointikauden laaja tulos yhteensä - - 0,0 - - 0,0
Siirrot erien välillä - - 0,1 - - -
Osakeanti, kuluilla vähennettynä - - - 9,1 - -
Vaihtovelkakirja- ja debentuuri-lainoilla maksettu osakeanti - - - 11,4 - -
Oma pääoma 30.6.2013 12,7 25,3 0,1 47,4 -3,3 0,0
             
             
             
milj.euroa Muut vapaan oman pääoman rahas-tot Kert. voitto-varat Kert. kurssi-erot Emoyht. omist. kuuluva oma pääoma yht. Määräys-vallat-tomien omistajien osuus Oma pääoma yht.
Oma pääoma 1.1.2012, oikaistu - -8,6 -0,3 52,6 0,3 53,0
Raportointi-kauden laaja tulos yhteensä - -9,3 0,3 -8,9 0,0 -9,0
Siirrot erien välillä 0,1 -0,1   0,0 - 0,0
Osakeperusteinen kannustinjärjestelmä - 0,0 - 0,0 - 0,0
Osakeperusteinen kannustinjärjestelmä, verovaikutus - 0,0 - 0,0 - 0,0
Oma pääoma 30.6.2012, oikaistu 0,1 -17,9 0,1 43,7 0,3 44,0
             
milj.euroa Muut vapaan oman pääoman rahastot Kert. voitto-varat Kert. kurssi-erot Emoyht. omist. kuuluva oma pääoma yht. Määräys-vallat-tomien omista-jien osuus Oma pääoma yht.
Oma pääoma 1.1.2013, oikaistu 0,1 -31,2 -0,1 30,3 0,3 30,6
Raportointikauden laaja tulos yhteensä - 4,3 0,4 4,7 0,0 4,7
Siirrot erien välillä - -0,1 - 0,0 - 0,0
Osakeperusteinen kannustinjärjestelmä - 0,1 - 0,1 - 0,1
Osakeperusteinen kannustin-järjestelmä, verovaikutus - 0,0 - 0,0 - 0,0
Osakeanti, kuluilla vähennettynä - - - 9,1 - 9,1
Vaihtovelkakirja- ja debentuurilainoilla maksettu osakeanti - -0,4 - 11,0 - 11,0
Konversioannin tuottovaikutus - -1,9 - -1,9 - -1,9
Oma pääoma 30.6.2013 0,1 -29,1 0,3 53,4 0,3 53,7Ensimmäisen vuosineljänneksen aikana Glaston toteutti kaksi osakeantia. Yleisölle suunnattiin 10 milj. euron osakeanti ja vaihtovelkakirjalainojen sekä debentuurilainan haltijoille suunnattiin konversioanti, jossa velkojen pääomat sekä kertyneet korot, yhteensä 11,4 milj. euroa, käytettiin maksuna osakeannissa. Molemmat osakeannit kirjattiin sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Osakeannin kulut, 0,9 milj. euroa, on vähennetty sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta.

RAHOITUSERÄT

Ensimmäisen vuosineljänneksen aikana Glaston osti alikurssiin takaisin nimellisarvoltaan 2 milj. euron arvosta vaihtovelkakirjalainoja. Tästä takaisinostosta syntyi 0,9 milj. euron rahoitustuotto.

Samoin ensimmäisen vuosineljänneksen aikana käytettiin jäljellä olevat vaihtovelkakirjalainat kertyneine korkoineen samoin kuin debentuurilaina kertyneine korkoineen maksuna osakeannissa (konversioanti). Koska konversioannissa osakkeen merkintähinta oli korkeampi kuin osakkeen käypä arvo merkintähetkellä, syntyi Glastonille konversioannin yhteydessä 1,9 milj. euron rahoitustuotto.

Näillä rahoitustuotoilla ei ollut rahavirtavaikutusta.

TUNNUSLUVUT

 

    oikaistu oikaistu
  30.6.2013 30.6.2012 31.12.2012
Käyttökate (EBITDA), % liikevaihdosta (1 11,2 -1,3 -0,3
Liiketulos (EBIT), % liikevaihdosta 7,4 -11,0 -7,6
Kauden voitto / tappio, % liikevaihdosta 7,1 -16,9 -15,8
Bruttoinvestoinnit, jatkuvat ja lopetetut toiminnot, milj. euroa 1,7 3,0 5,6
Bruttoinvestoinnit, % jatkuvien ja lopetettujen toimintojen liikevaihdosta 3,2 4,4 4,1
Omavaraisuusaste, % 46,5 27,7 21,6
Velkaantumisaste, % 49,2 151,6 224,0
Nettovelkaantumisaste, % 22,8 126,3 188,4
Korolliset nettovelat, milj. euroa 12,3 55,6 57,7
Sijoitettu pääoma kauden lopussa, milj. euroa 80,1 110,8 99,2
Oman pääoman tuotto, %, suhteutettuna koko vuoden tulokseksi 20,5 -38,4 -53,6
Sijoitetun pääoman tuotto, %, suhteutettuna koko vuoden tulokseksi 17,0 -8,9 -12,6
Sijoitetun pääoman tuotto, jatkuvat toiminnot, %, suhteutettuna koko vuoden tulokseksi 16,8 -10,2 -9,4
Henkilökunta keskimäärin 595 837 820
Henkilökunta kauden lopussa, jatkuvat toiminnot 592 630 602
Henkilökunta kauden lopussa, lopetetut toiminnot - 183 175
Henkilökunta kauden lopussa 592 813 776

 

(1 Käyttökate = Liiketulos + poistot ja arvonalentumiset
(2 Myytävänä olevat omaisuuserät ja niihin liittyvät velat sisällytetty tunnusluvun laskentaan


OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT

 

    oikaistu oikaistu
  30.6.2013 30.6.2012 31.12.2012
       
Rekisteröity osakemäärä kauden lopussa, ilman yhtiön hallussa
olevia omia osakkeita (1 000)
192 920 104 800 104 800
Kauden lopun osakeantioikaistu liikkeeseen laskettu osakemäärä, ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita (1 000) 192 920 113 241 113 241
Osakkeiden osakeantioikaistu keskimääräinen lukumäärä, ilman yhtiön hallussa olevia omia
osakkeita (1 000)
155 061 113 241 113 241
Osakkeiden osakeantioikaistu keskimääräinen lukumäärä vaihtovelkakirjalainan laimennusvaikutuksella ilman
yhtiön hallussa olevia omia osakkeita, (1 000)
155 061 120 514 120 514
Osakeantioikaistu osakekohtainen tulos, jatkuvat toiminnot, laimentamaton ja laimennettu,
euroa
0,03 -0,09 -0,16
Osakeantioikaistu osakekohtainen tulos, lopetetut toiminnot, laimentamaton ja laimennettu,
euroa
0,00 0,01 -0,04
Osakeantioikaistu osakekohtainen tulos, yhteensä, laimentamaton ja laimennettu, euroa 0,03 -0,08 -0,20
Emoyhteisön omistajille kuuluva osakeantioikaistu oma pääoma / osake, euroa 0,28 0,39 0,27
Hinta /  osakeantioikaistu osakekohtainen tulos  (P/E) 11,8 -3,3 -1,3
Hinta / emoyhteisön omistajille kuuluva osakeantioikaistu oma
pääoma / osake
1,19 0,70 0,97
Rekisteröidyn osakekannan markkina-arvo, milj. euroa 63,7 28,3 27,2
Osakkeen suhteellinen vaihto, % keskimääräisestä rekisteröidystä osakekannasta 9,9 10,6 16,9
Osakkeen vaihto, osakkeita (1 000) 15 014 11 132 17 736
Kauden viimeinen pörssikurssi,
euroa
0,33 0,27 0,26
Kauden ylin kurssi, euroa 0,38 0,74 0,74
Kauden alin kurssi, euroa 0,22 0,24 0,23
Kauden kaupankäyntimäärillä painotettu keskikurssi, euroa 0,29 0,46 0,39


TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT
Tunnuslukujen laskentakaavat on esitetty vuoden 2012 tilinpäätöksessä sekä tammi-maaliskuun 2013 osavuosikatsauksessa.

LAATIMISPERIAATTEET
Tämä Glaston-konsernin osavuosikatsaus on laadittu noudattaen kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardia siten kuin Euroopan unioni on sen hyväksynyt. Osavuosikatsaus ei sisällä kaikkea vuositilinpäätöksen vaatimaa tietoa.

Tässä osavuosikatsauksessa on noudatettu samoja IFRS-laatimisperiaatteita kuin edellisessä konsernitilinpäätöksessä, paitsi että eräitä uusia tai uudistettuja standardeja ja tulkintoja on noudatettu 1.1.2013 lähtien. Näistä uusista tai uudistetuista standardeista ja tulkinnoista on kerrottu vuoden 2012 tilinpäätöksessä sekä tammi-maaliskuun 2013 osavuosikatsauksessa.

AIKAISEMPIEN KAUSIEN OIKAISU
Uudistettua IAS 19 Työsuhde-etuudet standardia on sovellettu takautuvasti. Uudistetun standardin vaikutukset vertailukausien tase-eriin on esitetty alla olevassa taulukossa. Vaikutukset Glastonin tuloslaskelmaan eivät ole merkityksellisiä. Alla on esitetty oikaisun vaikutus vuoden 2012 tuloslaskelmaan. Oikaisuilla ei ollut vaikutusta lopetettujen toimintojen tulokseen. Oikaisut etuuspohjaisista eläkkeistä ja muista
pitkäaikaisista työsuhde-etuuksista aiheutuviin velkoihin kohdistuvat pääosin Machines-segmenttiin.

Glaston kirjaa etuuspohjaisten järjestelyiden korkomenot rahoituseriin.


Oikaisut taseeseen

milj. euroa     oikaistu
  30.6.2012 oikaisu 30.6.2012
Oma pääoma 44,2 -0,2 44,0
Velat etuuspohjaisista eläkkeistä ja muista pitkäaikaisista työsuhde-etuuksista 1,0 0,2 1,3
Laskennalliset verovelat 3,0 -0,1 3,0
       
      oikaistu
  31.12.2012 oikaisu 31.12.2012
Oma pääoma 30,9 -0,3 30,6
Velat etuuspohjaisista eläkkeistä ja muista pitkäaikaisista työsuhde-etuuksista 0,9 0,4 1,4
Laskennalliset verovelat 1,5 -0,1 1,3
      oikaistu
  1.1.2012 oikaisu 1.1.2012
Oma pääoma 53,2 -0,2 53,0
Velat etuuspohjaisista eläkkeistä ja muista pitkäaikaisista työsuhde-etuuksista 1,1 0,2 1,3
Laskennalliset verovelat 3,6 -0,1 3,5

 

 

Oikaisut tuloslaskelmaan     oikaistu
  1-12/2012 oikaisu 1-12/2012
Kulut -117,1 0,0 -117,1
Liiketulos -8,8 0,0 -8,8
Rahoitustuotot ja -kulut -8,6 0,0 -8,6
Tuloverot -0,8 0,0 -0,8
Jatkuvien toimintojen tulos -18,3 0,0 -18,2


SEGMENTTITIEDOT
Glastonin raportoitavat segmentit ovat Machines ja Services. Aiemmin raportoitaviin segmentteihin kuulunut Software Solutions -segmentti on esitetty lopetetuissa toiminnoissa. Raportoitavat segmentit noudattavat konsernin tilinpäätöksen laatimis- ja arvostusperiaatteita. Segmenttien välisissä liiketoimissa Glaston noudattaa samoja kaupallisia ehtoja kuin liiketoimissaan ulkopuolisten osapuolten kanssa.

Raportoitavat segmentit muodostuvat toimintasegmenteistä, jotka on yhdistelty raportoitaviksi segmenteiksi IFRS 8.12 kriteerien mukaisesti. Toimintasegmentit on yhdistelty, kun tuotteiden ja palvelujen luonne on samankaltainen, tuotantoprosessien luonne on samankaltainen, samoin kuin asiakastyyppi. Myös tuotteiden jakelussa ja palvelujen tuottamisessa käytettävät menetelmät ovat samanlaiset.

Raportoitava Machines-segmentti muodostuu Glastonin lasinjalostuskoneita sekä niihin liittyviä työkaluja valmistavista toimintasegmenteistä. Machines-segmenttiin sisältyvät lasin karkaisu-, taivutus- ja laminointikoneiden valmistus ja myynti, lasin esikäsittelykoneiden valmistus ja myynti sekä työkalujen myynti ja valmistus.

Services-segmenttiin kuuluvat lasinjalostuskoneiden huolto- ja palvelutoiminta sekä konepäivitysten ja varaosien myynti.

Raportoitaville segmenteille kohdistamaton liiketulos sisältää konsernin pääkonttoritoiminnot.

Tammi - kesäkuun 2013 kertaluonteiset erät, yhteensä +3,8 milj. euroa, koostuvat pääosin 3,8 milj. euron myyntivoitosta, joka syntyi Tampereen kiinteistön myynnistä. Muut kertaluonteiset erät ovat vuonna 2012 tehtyjen rakennemuutoskuluvarausten oikaisuja.

Tammi- joulukuun 2012 kertaluonteiset erät sisältävät liikearvon arvonalentumistappiota (3,0 milj. euroa), liikearvon arvonalentumistappion johtuen myytävänä oleviksi luokiteltujen erien arvostamisesta käypään arvoon vähennettynä myynnistä aiheutuvilla menoilla (5,2 milj. euroa; lopetettujen toimintojen tuloksessa) sekä rakennemuutoksesta johtuvista henkilöstö- ja muista kuluista (2,9 milj. euroa, josta 0,5 milj. euroa lopetettujen toimintojen tuloksessa).

Segmenttien varat sisältävät ulkopuoliset myyntisaamiset ja vaihto-omaisuuden, ja velat sisältävät ostovelat konsernin ulkopuolisille tahoille sekä saadut ennakkomaksut. Lisäksi segmenttien varoihin ja velkoihin kuuluvat liiketoimintaan liittyvät siirtosaamiset ja - velat sekä muut liiketoimintaan liittyvät velat ja saamiset. Segmenttien varoihin ja velkoihin eivät kuulu lainasaamiset, rahoituseriin liittyvät jaksotukset ja saamiset, korolliset velat, korollisiin velkoihin liittyvät jaksotukset ja velat, verosaamiset ja -velat eivätkä käteisvarat.


Jatkuvat toiminnot

 

           
Machines          
           
milj. euroa 4-6/
2013
4-6/
2012
1-6/
2013
1-6/
2012
1-12/
2012
Ulkoinen liikevaihto 26,4 21,7 45,5 43,6 84,7
Sisäinen liikevaihto 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Liikevaihto 26,4 21,7 45,5 43,6 84,7
Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä 1,0 -1,7 0,7 -2,6 -2,6
Liiketulos-%, ilman kertaluonteisia eriä 4,0 -7,8 1,5 -5,9 -3,1
Kertaluonteiset erät 0,0 - 0,0 -3,0 -4,7
Liiketulos 1,1 -1,7 0,7 -5,6 -7,3
Liiketulos-% 4,0 -7,8 1,5 -12,8 -8,6
Nettokäyttöpääoma     29,1 43,7 30,0
Henkilöstö keskimäärin     452 507 492
Henkilöstö kauden lopussa     449 489 461
           
Services          
           
milj. euroa 4-6/
2013
4-6/
2012
1-6/
2013
1-6/
2012
1-12/
2012
Ulkoinen liikevaihto 6,7 6,7 14,0 15,0 30,8
Sisäinen liikevaihto 0,3 0,3 0,7 0,5 1,5
Liikevaihto 7,0 7,0 14,7 15,6 32,3
Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä 1,2 1,0 2,4 2,7 5,9
Liiketulos-%, ilman kertaluonteisia eriä 16,7 13,7 16,1 17,4 18,3
Kertaluonteiset erät - - 0,0 - -0,1
Liiketulos 1,2 1,0 2,4 2,7 5,8
Liiketulos-% 16,7 13,7 16,1 17,4 18,0
Nettokäyttöpääoma     23,4 22,0 23,1
Henkilöstö keskimäärin     133 128 129
Henkilöstö kauden lopussa     130 128 130
           
           
Glaston-konserni          
           
Liikevaihto          
milj. euroa 4-6/
2013
4-6/
2012
1-6/
2013
1-6/
2012
1-12/
2012
Machines 26,4 21,7 45,5 43,6 84,7
Services 7,0 7,0 14,7 15,6 32,3
Muut ja sisäinen myynti 0,3 -0,3 -0,1 -0,5 -1,4
Glaston-konserni jatkuvat toiminnot yhteensä 33,7 28,5 60,1 58,7 115,6
           
           
Liiketulos          
milj. euroa 4-6/
2013
4-6/
2012
1-6/
2013
1-6/
2012
1-12/
2012
Machines 1,0 -1,7 0,7 -2,6 -2,6
Services 1,2 1,0 2,4 2,7 5,9
Muut ja eliminoinnit -1,2 -2,0 -2,3 -3,6 -6,7
Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä 1,1 -2,7 0,7 -3,5 -3,4
Kertaluonteiset erät 0,0 - 3,8 -3,0 -5,4
Jatkuvien toimintojen liiketulos 1,1 -2,7 4,5 -6,5 -8,8
Rahoituserät, netto -1,4 -1,9 0,9 -3,4 -8,6
Jatkuvien toimintojen tulos ennen veroja -0,3 -4,6 5,4 -9,9 -17,4
Jatkuvien toimintojen tuloverot -0,1 -0,3 -1,1 0,0 -0,8
Jatkuvien toimintojen tulos -0,4 -4,9 4,3 -9,9 -18,2
Lopetetut toiminnot, netto 0,0 0,9 0,0 0,6 -4,2
Tulos -0,4 -4,0 4,3 -9,3 -22,4
Henkilöstö keskimäärin (jatkuvat toiminnot)     595 647 634
Henkilöstö kauden lopussa (jatkuvat toiminnot)     592 630 602

 

 

 

Segmenttivarat      
milj. euroa 30.6.2013 30.6.2012 31.12.2012
Machines 70,2 88,5 73,4
Services 29,0 28,4 29,0
Segmentit yhteensä 99,2 116,9 102,4
Kohdistamaton sekä eliminoinnit ja oikaisut 5,4 4,8 2,8
Segmenttivarat yhteensä 104,6 121,7 105,2
Muut varat 25,7 50,6 52,8
Kokonaisvarat yhteensä 130,2 172,3 158,0
       
       
Segmenttivelat      
milj. euroa 30.6.2013 30.6.2012 31.12.2012
Machines 41,1 44,8 43,4
Services 5,6 6,4 6,0
Segmentit yhteensä 46,7 51,2 49,4
Kohdistamaton sekä eliminoinnit ja oikaisut 1,9 2,2 2,3
Segmenttivelat yhteensä 48,7 53,4 51,7
Muut velat 27,9 74,8 75,6
Kokonaisvelat yhteensä 76,5 128,2 127,4
       
       
Nettokäyttöpääoma      
milj. euroa 30.6.2013 30.6.2012 31.12.2012
Machines 29,1 43,7 30,0
Services 23,4 22,0 23,1
Segmentit yhteensä 52,5 65,7 53,0
Kohdistamaton sekä eliminoinnit ja oikaisut 3,4 2,7 0,5
Glaston-konserni yhteensä 55,9 68,3 53,5

 

 

Saadut tilaukset (jatkuvat toiminnot)  
milj. euroa 1-6/2013 1-6/2012 1-12/2012
Machines 41,6 39,8 86,3
Services 14,1 16,7 31,8
Glaston-konserni yhteensä 55,8 56,4 118,1
       
       
Myynti maantieteellisten alueiden mukaan (jatkuvat toiminnot)
milj. euroa 1-6/2013 1-6/2012 1-12/2012
EMEA 24,6 24,6 48,2
Aasia 13,9 15,2 25,4
Amerikka 21,6 18,9 42,0
Yhteensä 60,1 58,7 115,6LIIKEVAIHTO, LIIKEVOITTO / - TAPPIO, SAADUT TILAUKSET JA TILAUSKANTA VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN

Jatkuvat toiminnot            
             
Machines            
             
milj. euroa 4-6/
2013
1-3/
2013
10-12/
2012
7-9/
2012
4-6/
2012
1-3/
2012
Ulkoinen liikevaihto 26,4 19,1 22,7 18,4 21,7 21,9
Sisäinen liikevaihto 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Liikevaihto 26,4 19,1 22,7 18,4 21,7 21,9
Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä 1,0 -0,4 0,5 -0,5 -1,7 -0,9
Liiketulos-%, ilman kertaluonteisia eriä 4,0 -1,9 2,1 -2,5 -7,8 -4,1
Kertaluonteiset erät 0,0 0,0 -1,8 0,0 - -3,0
Liiketulos 1,1 -0,4 -1,3 -0,5 -1,7 -3,9
Liiketulos-% 4,0 -2,0 -5,7 -2,5 -7,8 -17,7
             
             
Services            
             
milj. euroa 4-6/
2013
1-3/
2013
10-12/
2012
7-9/
2012
4-6/
2012
1-3/
2012
Ulkoinen liikevaihto 6,7 7,2 9,5 6,3 6,7 8,3
Sisäinen liikevaihto 0,3 0,5 0,3 0,6 0,3 0,2
Liikevaihto 7,0 7,7 9,9 6,8 7,0 8,5
Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä 1,2 1,2 2,0 1,2 1,0 1,7
Liiketulos-%, ilman kertaluonteisia eriä 16,7 15,6 19,9 18,1 13,7 20,5
Kertaluonteiset erät - 0,0 -0,1 - - -
Liiketulos 1,2 1,2 1,9 1,2 1,0 1,7
Liiketulos-% 16,7 15,6 18,8 18,1 13,7 20,5
             
             
Liikevaihto            
milj. euroa 4-6/
2013
1-3/
2013
10-12/
2012
7-9/
2012
4-6/
2012
1-3/
2012
Machines 26,4 19,1 22,7 18,4 21,7 21,9
Services 7,0 7,7 9,9 6,8 7,0 8,5
Muut ja eliminoinnit 0,3 -0,4 -0,3 -0,6 -0,3 -0,2
Glaston-konserni yhteensä 33,7 26,4 32,3 24,6 28,5 30,2
             
             
Liiketulos            
milj. euroa 4-6/
2013
1-3/
2013
10-12/
2012
7-9/
2012
4-6/
2012
1-3/
2012
Machines 1,0 -0,4 0,5 -0,5 -1,7 -0,9
Services 1,2 1,2 2,0 1,2 1,0 1,7
Muut ja eliminoinnit -1,2 -1,2 -1,9 -1,2 -2,0 -1,6
Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä 1,1 -0,4 0,5 -0,4 -2,7 -0,7
Kertaluonteiset erät 0,0 3,7 -2,4 - - -3,0
Liiketulos 1,1 3,4 -1,9 -0,4 -2,7 -3,7
             
             

Tilauskanta (jatkuvat toiminnot)

 

             
milj. euroa 30.6.
2013
31.3.
2013
31.12.
2012
30.9.
2012
30.6.
2012
31.3
2012
Machines 32,2 37,8 33,1 31,3 30,8 34,2
Services 1,6 1,6 1,1 4,0 3,3 1,1
Yhteensä 33,8 39,4 34,2 35,3 34,1 35,2Saadut tilaukset (jatkuvat toiminnot)

 

 

milj. euroa 4-6/
2013
1-3/
2013
10-12/
2012
7-9/
2012
4-6/
2012
1-3/
2012
Machines 20,3 21,4 25,5 21,1 19,1 20,7
Services 6,7 7,5 7,9 7,3 9,1 7,6
Glaston-konserni yhteensä 26,9 28,8 33,3 28,4 28,2 28,3

 

Lopetetut toiminnot ja myytävänä olevaksi luokiteltuun luovutettavien erien ryhmään sisältyvät varat ja velat

Glaston ilmoitti lokakuussa 2012 neuvottelevansa Software Solutions -liiketoiminta-alueen myynnistä ja julkisti marraskuussa 2012 solmineensa sitovan sopimuksen tämän liiketoiminta-alueen myynnistä. Kauppa toteutui 4.2.2013. Software Solutionsin tulos samoin kuin myyntitulos liiketoiminta-alueen luovutuksesta esitetään lopetettuna toimintona.

Lopetettujen toimintojen tuotot, kulut ja tulos

 

       
  1-6/2013 1-6/2012 1-12/2012
       
Tuotot 1,8 10,5 21,0
Kulut -1,2 -9,8 -19,2
Voitto 0,5 0,7 1,7
Rahoituserät, netto 0,0 0,0 0,0
Arvonalentumistappio arvostamisesta käypään arvoon vähennettynä myynnistä aiheutuvilla menoilla - - -5,2
Lopetettujen toimintojen tulos ennen veroja 0,5 0,7 -3,5
Tuloverot -0,1 -0,1 -0,7
Tuloverot arvostamisesta käypään arvoon vähennettynä myynnistä aiheutuvilla menoilla - - -
Myyntitappio lopetettujen toimintojen luovutuksesta -0,4 - -
Lopetettujen toimintojen voitto / tappio 0,0 0,6 -4,2Lopetettujen toimintojen vuoden 2012 tulokseen sisältyy 5,2 milj. euron liikearvon arvonalentumistappio. Liikearvon arvonalentumistappio syntyi myytävänä olevien omaisuuserien (netto) arvostamisesta käypään arvoon vähennettynä myynnistä aiheutuvilla menoilla.

Myytävänä olevaksi luokiteltuun luovutettavien erien ryhmään sisältyvät varat ja velat

Myytävänä oleviin luovutettavien erien ryhmiin 31.12.2012 kuuluivat paitsi lopetettuihin toimintoihin (Software Solutions) liittyvät tase-erät myös Tampereen kiinteistökokonaisuus, jonka myynti ja takaisinvuokraus toteutui maaliskuun 2013 lopussa. Transaktion seurauksena syntynyt vuokrasopimus on muu vuokrasopimus.

 

 

  30.6.2013 30.6.2012 31.12.2012
Varat      
Liikearvo - - 7,6
Muut aineettomat hyödykkeet - - 7,3
Aineelliset hyödykkeet - - 9,6
Osuudet osakkuusyrityksissä - - 0,1
Myytävissä olevat rahoitusvarat - - 0,0
Laskennalliset verosaamiset - - 0,0
Vaihto-omaisuus - - 0,0
Kauden verotettavaan tulokseen perustuvat verosaamiset - - 0,0
Myynti- ja muut saamiset - - 5,0
Rahavarat - - 0,3
Myytävänä olevat omaisuuserät - - 29,8
       
Velat      
Laskennallinen verovelka - - 1,8
Pitkäaikaiset korottomat velat ja varaukset - - 0,1
Lyhytaikaiset varaukset - - 0,4
Lyhytaikaiset korolliset velat - - 0,0
Ostovelat ja muut lyhytaikaiset korottomat velat - - 2,1
Kauden verotettavaan tulokseen perustuvat verovelat - - 0,2
Myytävänä oleviin omaisuuseriin liittyvät velat - - 4,7Lopetettujen toimintojen nettorahavirrat

milj. euroa

  1-6/2013 1-6/2012 1-12/2012
       
Liiketoiminnan rahavirrat 1,0 1,7 2,8
Investointien rahavirrat -0,3 -1,5 -3,1
Rahoituksen rahavirrat 0,0 0,0 0,0
Nettorahavirta 0,7 0,2 -0,3EHDOLLISET VELAT

milj. euroa 30.6.2013 30.6.2012 31.12.2012
Kiinnitykset ja pantit      
Omien sitoumusten puolesta 295,0 488,4 470,8
Muiden puolesta 0,1 0,1 0,1
Takaukset      
Omasta puolesta 3,4 0,8 0,4
Muiden puolesta 0,0 0,0 0,0
Vuokravastuut 19,5 8,4 7,2
Muut vastuut omasta puolesta - 0,6 0,5

 

Annetut pantit sisältävät 89,4 milj. euroa konserniyhtiöiden osakkeita ja 37,9 milj. euroa saamisia konserniyhtiöiltä.

Kansainväliseen liiketoimintaansa liittyen Glaston voi olla vastaajana tai kantajana useissa oikeudenkäynneissä. Konserni ei odota minkään erikseen mainitsemattoman tällä hetkellä vireillä olevan oikeudenkäynnin yksin tai yhdessä muiden kanssa heikentävän merkittävästi konsernin taloudellista asemaa tai toiminnan tulosta.


JOHDANNAISSOPIMUKSET

             
milj. euroa 30.6.2013   30.6.2012   31.12.2012  
  Nimellis-arvo Käypä arvo Nimellis-arvo Käypä arvo Nimellis-arvo Käypä arvo
Hyödyke-johdannaiset            
Sähkötermiini-sopimukset 0,4 0,0 0,2 0,0 0,3 0,0

Johdannaisinstrumentteja käytetään ainoastaan suojautumistarkoituksessa. Johdannaisinstrumenttien nimellisarvot eivät välttämättä vastaa osapuolten vaihtamia rahasuorituksia eivätkä siten yksin tarkasteltuina anna kuvaa konsernin riskiasemasta. Sopimusten käypä arvo perustuu raportointipäivän markkinahintaan.

AINEELLISET HYÖDYKKEET
milj. euroa

       
Muutokset aineellisissa hyödykkeissä 1-6/2013 1-6/2012 1-12/2012
Kirjanpitoarvo kauden alussa 7,3 18,7 18,7
Lisäykset 0,7 0,3 0,6
Vähennykset 0,0 0,0 -0,1
Poistot -0,7 -1,2 -2,2
Arvonalentumiset ja arvonalentumisten palautukset 0,0 - -
Uudelleenryhmittely ja muut muutokset -0,7 - 0,0
Siirrot myytävänä oleviin omaisuuseriin 0,7 - -9,7
Kurssierot 0,0 0,0 -0,1
Kirjanpitoarvo kauden lopussa 7,4 17,8 7,3Glastonilla ei ollut kesäkuun 2013 eikä 2012 lopussa aineellisten hyödykkeiden hankintaa koskevia sopimukseen perustuvia sitoumuksia.

OSAKKEENOMISTAJAT
Suurimmat osakkeenomistajat 30.6.2013

  Osakkeenomistaja Osakkeiden lukumäärä % osakkeista ja äänistä
1 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera 27 144 277 14,01
2 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Varma 17 331 643 8,95
3 Suomen Teollisuussijoitus Oy 16 601 371 8,57
4 GWS Trade Oy 13 446 700 6,94
5 Oy G.W.Sohlberg Ab 12 819 400 6,62
6 Yleisradion Eläkesäätiö 10 481 369 5,41
7 Hymy Lahtinen Oy 10 238 250 5,29
8 Päivikki and Sakari Sohlbergin Säätiö 5 065 600 2,62
9 Oy Investsum Ab 3 480 000 1,80
10 Sumelius Bjarne Henning 2 436 504 1,26
11 Sijoitusrahasto Danske Invest Suomi Kasvuosake 2 244 114 1,16
12 Sijoitusrahasto Säästöpankki Pienyhtiöt 2 107 860 1,09
13 Sumelius-Fogelholm Birgitta Christina 1 994 734 1,03
14 Von Christierson Charlie 1 600 000 0,83
15 Metsänen Arto Juhani 1 500 000 0,77
16 Oy Cacava Ab 1 500 000 0,77
17 Oy Nissala Ab 1 500 000 0,77
18 Sumelius Bertil Christer 1 398 533 0,72
19 Sumelius-Koljonen Barbro 1 350 238 0,70
20 Ehrnrooth Helene Margareta 1 350 000 0,70
  20 suurinta osakkeenomistajaa 135 590 593 70,00
  Hallintarekisteröidyt 76 791 0,04
  Muut osakkeenomistajat 58 040 952 29,96
  Yhteensä 193 708 336 100,00

 

 

LIIKETOIMET LÄHIPIIRIN KANSSA

Glaston-konsernin lähipiiriin kuuluvat emoyhteisö ja tytäryritykset. Lähipiiriin kuuluvat myös hallituksen ja konsernin johtoryhmän jäsenet ja toimitusjohtaja sekä heidän perheenjäsenensä. Myös osakkeenomistajat, jolla on osakeomistuksen kautta huomattava vaikutusvalta Glastonissa, kuuluvat lähipiiriin, samoin kuin näiden osakkeenomistajien määräysvaltayhtiöt.

Liiketoimissaan lähipiiriin kuuluvien kanssa Glaston noudattaa samoja kaupallisia ehtoja kuin liiketoimissaan riippumattomien osapuolten kanssa.

Glaston oli vuokrannut toimitiloja konsernin johtoon kuuluvien henkilöiden omistamilta yrityksiltä. Näistä tiloista maksettava vuokra oli paikallista vuokratasoa vastaava. Tähän liittyvä lähipiirisuhde päättyi 30.11.2012. Lähipiirille maksetut vuokrakulut olivat tammi-kesäkuussa 2012 0,3 milj. euroa.

Katsauskaudella ei ole ollut lähipiirin kanssa liiketapahtumia, joiden ehdot poikkeaisivat riippumattomien osapuolten välisissä liiketoimissa käytetyistä ehdoista.


 

Osakepalkkiojärjestelmä
Glaston Oyj Abp:n hallitus päätti 7.2.2013 uudesta konsernin avainhenkilöiden osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä. Tästä järjestelmästä on kerrottu tammi-maaliskuun 2013 osavuosikatsauksessa.KÄYPÄÄN ARVOON ARVOSTETTAVAT RAHOITUSINSTRUMENTIT

Käypään arvoon arvostettavia rahoitusinstrumentteja ovat johdannaiset. Muut käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat varat ja velat voivat sisältää lyhytaikaisia sijoituksia, jotka ovat kaupankäyntitarkoituksessa hankittuja varoja, eli jotka on hankittu tai syntyneet pääasiallisena tarkoituksena myydä ne lyhyen ajan kuluessa. Myös myytävissä olevat rahoitusvarat arvostetaan käypään arvoon.

Julkisen kaupankäynnin kohteena olevien johdannaissopimusten käyvät arvot määritellään käyttäen raportointikauden päättymispäivän markkinahintoja (käyvän arvon hierarkian taso 1). Kaikki Glastonin johdannaiset ovat julkisen kaupankäynnin kohteena.


Myytävissä oleviin rahoitusvaroihin sisältyvät noteeratut sijoitukset arvostetaan raportointikauden päättymispäivän markkinahintaan (käyvän arvon hierarkian taso 2). Sijoitukset, joiden käypää arvoa ei voida määritellä luotettavasti, kuten esimerkiksi noteeraamattomat osakkeet ja muut sijoitukset, esitetään hankintahintaan tai sitä alempaan arvoon, mikäli sijoituksesta on kirjattu arvonalentuminen (käyvän arvon hierarkian taso 3).

Käyvän arvon määrittelyssä käytetty hierarkia:

Taso 1 = toimivilla markkinoilla noteeratut käyvät arvot

Taso 2 = käyvät arvot, jotka määritelty käyttäen muita kuin tason 1 noteerattuja hintoja, jotka ovat todennettavissa suoraan tai välillisesti

Taso 3 = käyvät arvot eivät perustu todennettavissa oleviin markkinahintoihin, käypänä arvona hankintahinta tai sitä alempi arvo, mikäli sijoituksesta on kirjattu arvonalentuminen

Raportointikauden aikana ei käypien arvojen hierarkian tasojen 1 ja 2 välillä tapahtunut siirtoja.

Käypien arvojen hierarkian tasojen 2 ja 3 arvostusmenetelmissä ei ole tapahtunut muutosta raportointikauden aikana.Käyvän arvon hierarkia taso 3, muutokset raportointikauden aikana

milj. euroa 2013 2012
1.1. 0,3 0,3
Arvonalentumiset - -
Siirrot erien välillä - -
30.6. 0,3 0,3Käyvän arvon hierarkian, taso 3, mukaisesti arvostettavilla rahoitusinstrumenteilla ei ollut vaikutusta kauden voittoon tai tappioon eikä muihin laajan tuloksen eriin. Näitä rahoitusinstrumentteja ei arvosteta toistuvasti käypään arvoon.

Käyvän arvon hierarkia, käyvät arvot

milj. euroa

  30.6.2013 30.6.2012 31.12.2012
Myytävissä olevat osakkeet      
Taso 1 0,1 0,1 0,1
Taso 3 0,2 0,3 0,2
  0,3 0,3 0,3
Johdannaiset      
Taso 2 0,0 0,0 0,0

 

 

 

 

Tilaa

Liitteet & linkit