Glaston osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2014: Toisella vuosineljänneksellä nähtävissä markkinoiden piristymistä; Glaston tarkentaa liikevoitto-ohjeistustaan

Glaston Oyj Abp           OSAVUOSIKATSAUS                               24.7.2014 klo 11.00

 

 

Glaston osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2014: Toisella vuosineljänneksellä nähtävissä markkinoiden piristymistä; Glaston tarkentaa liikevoitto-ohjeistustaanGlaston Oyj Abp on siirtynyt Finanssivalvonnan Määräykset ja ohjeet 7/2013 (liikkeeseenlaskijan tiedonantovelvollisuus) mahdollistamaan julkistamismenettelyyn ja julkistaa tällä pörssitiedotteella liitteenä olevan osavuosikatsauksena tammi-kesäkuulta 2014. Tämä tiedote on tiivistelmä Glaston Oyj Abp tammi-kesäkuun 2014 osavuosikatsauksesta. Osavuosikatsaus kokonaisuudessaan on tämän pörssitiedotteen liitteenä pdf-tiedostona. Raportti on saatavilla myös yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.glaston.net.

KESKEISTÄ KATSAUSKAUDELTA 1.1.-30.6.2014

 • Saadut tilaukset olivat tammi-kesäkuussa 55,5 (55,8) miljoonaa euroa. Toisen vuosineljänneksen saadut tilaukset olivat 29,1 (26,9) miljoonaa euroa.
 • Tilauskanta 30.6.2014 oli 34,7 (33,8) miljoonaa euroa.
 • Konsernin liikevaihto tammi-kesäkuussa oli 58,2 (60,1) miljoonaa euroa. Toisen vuosineljänneksen liikevaihto oli 35,2 (33,7) miljoonaa euroa.
 • Käyttökate oli 3,0 (6,8) miljoonaa euroa eli 5,1 (11,2) % liikevaihdosta, jossa vertailuvuoden luku sisältää kertaluonteisia eriä 3,8 miljoonaa euroa.
 • Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä tammi-kesäkuussa oli 1,3 (0,7) miljoonaa euroa eli 2,2 (1,2) % liikevaihdosta. Toisen vuosineljänneksen liiketulos ilman kertaluonteisia eriä oli 2,0 (1,1) miljoonaa euroa.
 • Liiketulos tammi-kesäkuussa oli 0,7 (4,5) miljoonaa euroa eli 1,1 (7,4) % liikevaihdosta. Toisen vuosineljänneksen liiketulos oli 1,4 (1,1) miljoonaa euroa.
 • Jatkuvien toimintojen sijoitetun pääoman tuotto ROCE oli 2,3 (16,8) %.
 • Jatkuvien toimintojen tammi-kesäkuun osakekohtainen tulos oli 0,00 (0,03) euroa.
 • Konsernin korolliset nettovelat olivat 10,7 (12,3) miljoonaa euroa.
 • Glaston tarkentaa näkymiään ja arvioi vuoden 2014 liikevaihdon ja liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä kasvavan.
   

 

TARKENNUS VUODEN 2014 NÄKYMIIN
Glaston tarkentaa näkymiään vuodelle 2014. Glaston arvioi vuoden 2014 liikevaihdon ja liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä kasvavan (aiempi arvio: Glaston arvioi vuoden 2014 liikevaihdon ja liikevoiton kasvavan).

TOIMITUSJOHTAJA ARTO METSÄNEN:
”Toinen vuosineljännes oli Glastonille huomattavasti ensimmäistä parempi. Liikevaihtomme kasvoi edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna ja liiketuloksemme ilman kertaluonteisia eriä huhti-kesäkuulta oli positiivinen 2,0 miljoonaa euroa. Tammi-kesäkuun liiketulos ilman kertaluonteisia eriä parani vuoden takaiseen vertailukauteen nähden 0,6 miljoonaa euroa huolimatta siitä, että liikevaihto jäi hieman edellisestä vuodesta. Tämä osoittaa, että kannattavuutemme kehittyy oikeaan suuntaan.

Toisella vuosineljänneksellä saadut uudet tilaukset olivat edellistä vuotta korkeammalla tasolla ja kuroivat ensimmäisen neljänneksen matalasta tasosta johtuvaa eroa kiinni. Päädyimme käytännössä koko alkuvuoden osalta edellisen vuoden tasolle. Uskomme edelleen koko vuoden liikevaihdon ylittävän edellisen vuoden tason.

Vaikka kummankin raportoitavan segmentin liikevaihto ensimmäiseltä kuudelta kuukaudelta jäi edellisestä vuodesta, liiketoimintojen kannattavuus on parantunut. Machines-segmentissä kysyntä erityisesti FC-tuoteperheen uuneille on ollut vahvaa.  Esikäsittelykoneiden kysyntä on parantunut mutta kannattavuus on edelleen epätyydyttävä. Services-segmentissä oli nähtävissä pientä piristymistä kysynnässä varsinkin toisen neljänneksen loppupuolella.

Jatkamme systemaattista työtä sekä kasvuun että kannattavuuteen liittyvien toimenpiteiden parissa vuoden toisella puoliskolla. Strategian mukaisesti keskitymme entistä vahvemmin asiakaskokemuksen kehittämiseen ja alkuvuoden aikana olemme saaneet asiakkailtamme rohkaisevaa palautetta työllemme. Tavoitteenamme on saavuttaa toimialamme paras asiakastyytyväisyys.”     

AVAINLUVUT
 

 

  30.6.2014 30.6.2013 31.12.2013
Tilauskanta, milj. euroa 34,7   33,8   39,1  
Saadut tilaukset, milj. euroa 55,5   55,8   123,3  
Liikevaihto, milj. euroa 58,2   60,1   122,2  
Käyttökate (EBITDA), milj. euroa 3,0                   6,8   10,5  
Käyttökate (EBITDA), % liikevaihdosta 5,1   11,2   8,6  
Liiketulos (EBIT), milj. euroa 0,7                   4,5   5,9  
Liiketulos (EBIT), % liikevaihdosta 1,1                   7,4   4,8  
Kauden voitto/tappio, milj. euroa 0,6                   4,3   1,3  
Osakekohtainen tulos 0,00   0,03   0,01  
Liiketoiminnan rahavirta, milj. euroa -1,3                   1,7   7,1  
Sijoitetun pääoman tuotto, %, suhteutettuna koko vuoden tulokseksi 2,3   17,0   9,9  
Bruttoinvestoinnit, milj. euroa 1,0                   1,7   2,8  
Omavaraisuusaste, % 45,0   46,5   45,4  
Velkaantumisaste, % 46,7   49,2   49,3  

 

TOIMINTAYMPÄRISTÖ
Tammi-kesäkuussa 2014 Glastonin markkinat kehittyivät suurelta osin odotusten mukaisesti. Uusien koneiden markkinakasvu oli hyvä EMEA-alueella. Pohjois-Amerikassa ja Aasiassa vakaa kehitys jatkui. Etelä-Amerikan konemarkkinat pysyivät vaimeina. Huoltomarkkinat jatkuivat haastavina.

Machines-segmentissä markkinat piristyivät vuoden toisella neljänneksellä suhteellisen hiljaisen ensimmäisen neljänneksen jälkeen. EMEA-alueella, erityisesti Iso-Britanniassa ja Keski-Euroopassa, lämpökäsittelykoneiden markkinat kehittyivät myönteisesti. Pohjois-Amerikassa markkinakehitys oli vakaata elpyvän toimisto- ja asuinrakentamisen ansiosta. Etelä-Amerikassa markkinat jatkuivat hiljaisina. Aasiassa markkinakehitys oli epätasaista. Kiinassa vakaa kehitys jatkui. Tyynenmeren alueella kasvu hidastui selvästi edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Esikäsittelykoneiden vaikea markkinatilanne jatkui vuoden toisella neljänneksellä. Pohjois-Amerikassa esikäsittelykoneiden kysyntä oli tyydyttävää. Muilla alueilla kysyntä oli heikompaa.

Services-segmentin vuosi jatkui haasteellisena kaikkien tuotelinjojen osalta. Vaikeasta markkinatilanteesta huolimatta yhtiö säilytti vahvan markkina-asemansa.

NÄKYMÄT
Glaston arvioi edelleen kokonaismarkkinoiden kasvavan maltillisesti vuonna 2014. Pohjois-Amerikassa markkinoiden kasvun odotetaan jatkuvan. Euroopan talous on osoittanut vahvistumisen merkkejä ja EMEA-alueen myönteisen kehityksen arvioidaan jatkuvan. Aasiassa ja erityisesti Kiinassa vakaan kehityksen odotetaan jatkuvan markkinoihin kohdistuneen lyhyen aikavälin epävarmuudesta huolimatta. Suurimmat haasteet kohdistuvat Etelä-Amerikkaan, jossa markkinoiden kehitys on hidastunut.

Glaston toimii kasvavilla markkinoilla ja turvalasimarkkinoiden arvioidaan kasvavan vuoteen 2017 asti vajaat 7 prosenttia vuodessa. Kasvun ajureita ovat muun muassa kasvava turvalasin käyttö, lasin käytön lisääminen rakentamisessa sekä energiansäästölasin yleistyminen uudis- ja korjausrakentamisessa. Strategian mukaisesti yhtiö keskittyy perinteisten kohdealueiden, eli lasinjalostuskoneiden ja -palveluiden lisäksi entistä vahvemmin asiakashyödyn ja -kokemuksen kehittämiseen tavoitteena alan paras asiakastyytyväisyys.

Glaston tarkentaa näkymiään ja arvioi vuoden 2014 liikevaihdon ja liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä kasvavan (aiempi arvio: Glaston arvioi vuoden 2014 liikevaihdon ja liikevoiton kasvavan).

TIEDOTUSTILAISUUS
Tiedotustilaisuus analyytikoille ja toimittajille järjestetään 24.7.2014 klo 13 yhtiön pääkonttorilla Yliopistonkatu 7, 00100 Helsinki.

JULKISTAMISMENETTELY
Glaston Oyj Abp on siirtynyt Finanssivalvonnan Määräykset ja ohjeet 7/2013 (liikkeeseenlaskijan tiedonantovelvollisuus) mahdollistamaan julkistamismenettelyyn ja julkistaa tällä pörssitiedotteella liitteenä olevan osavuosikatsauksena tammi-kesäkuulta 2014. Osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2014 on tämän tiedotteen liitetiedostona pdf-muodossa sekä saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.glaston.net.

 
 

Lisätietoja:
toimitusjohtaja Arto Metsänen, puh. 010 500 6100
talousjohtaja Sasu Koivumäki, puh. 010 500 500

 

Lähettäjä:
Glaston Oyj Abp
Agneta Selroos
Viestintä- ja markkinointijohtaja
Puh. 010 500 6105 

 

Glaston Oyj Abp
Glaston on kansainvälinen lasiteknologiayhtiö, joka kehittää tuotteita arkkitehtuuri-, aurinkoenergia-, kaluste- ja laite- sekä ajoneuvoteollisuudelle. Tuotevalikoimamme vaihtelee esikäsittely- ja turvalasikoneista huoltopalveluihin. Tuemme asiakkaidemme menestystä tuottamalla palveluita kaikkiin lasinjalostusketjun tarpeisiin koko tuotteen elinkaaren ajan. Lisätietoja osoitteessa www.glaston.net. Glastonin osake (GLA1V) noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n Small Cap -listalla.

 

Jakelu: NASDAQ OMX, keskeiset tiedotusvälineet, www.glaston.net
 

 

 

Tilaa

Liitteet & linkit