Glaston Oyj Abp: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus omistusoikeuden muuttumisesta

Glaston Oyj Abp                                                            Pörssitiedote  2.1.2018 klo 17.10

Glaston Oyj Abp: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus omistusoikeuden muuttumisesta

Glaston Oyj Abp on tänään vastaanottanut Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:n mukaisen ilmoituksen, jonka mukaan Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen omistus- ja ääniosuus Glastonissa on ylittänyt 5 %:n rajan. Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen ja Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera ovat fuusioituneet 1.1.2018, jonka seurauksena Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen omistaa 7,15 prosenttia Glaston Oyj Abp:n kaikista osakkeista ja äänistä.

Liputusvelvollisen osuus:

% osakkeista ja äänistä
(7.A:n yhteismäärä)
% osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden
kautta
(7.B:n yhteismäärä)
Yhteenlaskettu
%-osuus
(7.A+7.B)
Kohdeyhtiön osakkeiden
ja äänten
kokonaismäärä
Osuus liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen
jälkeen
7,15 0 7,15 193 708 336
Edellisessä liputus-
ilmoituksessa ilmoitettu osuus
(jos liputettu)
0 0 0

Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen:

A: Osakkeet ja äänet

Osakkeiden ja äänten lukumäärä Osakkeiden ja äänten lukumäärä Osakkeiden ja äänten %-osuus Osakkeiden ja äänten %-osuus
Osakesarja/osakelaji ISIN-koodi Suora
(AML 9:5)
Välillinen
(AML 9:6 ja 9:7)
Suora
(AML 9:5)
Välillinen
(AML 9:6 ja 9:7)
FI0009010219 13 843 878 0 7,15 0
A: YHTEENSÄ 13 843 878 7,15

Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen ei ole minkään luonnollisen henkilön eikä oikeushenkilön määräysvallassa eikä ilmoitusvelvollisella määräysvaltayhteisöjä, joilla on suora tai välillinen osuus kohdeyhtiössä.

Glaston Oyj Abp

Lisätietoja:
Taina Tirkkonen, lakiasiain- ja henkilöstöjohtaja, Glaston Oyj Abp, puh. +358 10 500 500

Glaston Oyj Abp
Glaston on edelläkävijä lasinjalostuksen teknologioissa ja palveluissa. Vastaamme globaalisti rakennus-, aurinkoenergialasi-, ajoneuvo- sekä kaluste- ja laiteteollisuuden vaativimpiin lasinjalostustarpeisiin.  Lisäksi hyödynnämme uusia teknologioita, jotka tuovat lasiin älyä ja kestäviä ratkaisuja. Olemme sitoutuneita tarjoamaan asiakkaillemme niin parasta tietotaitoa kuin viimeisimpiä teknologioita lasinjalostuksen alalla. Glastonin osake (GLA1V) noteerataan NASDAQ Helsinki Oy:ssä. Lisätietoja osoitteessa www.glaston.net

Jakelu: NASDAQ Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.glaston.net

Tilaa