Glaston Oyj Abp: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus omistusoikeuden muuttumisesta

Glaston Oyj Abp                                                            Pörssitiedote  15.6.2017 klo 17.00

 

Glaston Oyj Abp: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus omistusoikeuden muuttumisesta

Glaston Oyj Abp on tänään vastaanottanut Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:n mukaisen ilmoituksen, jonka mukaan Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Eteran omistus- ja ääniosuus Glastonissa on alittanut 10 %:n rajan 15.6.2017 tehdyn osakkeiden myynnin seurauksena. Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera omistaa 7,15 prosenttia Glaston Oyj Abp:n kaikista osakkeista ja äänistä.

Liputusvelvollisen osuus:

  % osakkeista ja äänistä (7.A:n yhteismäärä) % osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta (7.B:n yhteismäärä) Yhteenlaskettu %-osuus (7.A+7.B) Kohdeyhtiön osakkeiden ja äänten kokonaismäärä
Osuus liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen 7,15 0 7,15 13 843 878
  13,82 0 13,82  

 

Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen:

A: Osakkeet ja äänet

  Osakkeiden ja äänten lukumäärä Osakkeiden ja äänten lukumäärä Osakkeiden ja äänten %-osuus Osakkeiden ja äänten %-osuus
Osakesarja/osakelaji ISIN-koodi Suora
(AML 9:5)
Välillinen
(AML 9:6 ja 9:7)
Suora
(AML 9:5)
Välillinen
(AML 9:6 ja 9:7)
FI0009010219 13 843 878 0 7,15 0
A: YHTEENSÄ 13 843 878   7,15  

 

Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera ei ole minkään luonnollisen henkilön eikä oikeushenkilön määräysvallassa eikä ilmoitusvelvollisella määräysvaltayhteisöjä, joilla on suora tai välillinen osuus kohdeyhtiössä.

Glaston Oyj Abp


Lisätietoja:
Taina Tirkkonen, lakiasiain- ja henkilöstöjohtaja, Glaston Oyj Abp, puh. +358 10 500 500

 

Glaston Oyj Abp
Glaston on edelläkävijä lasinjalostuksen teknologioissa ja palveluissa. Vastaamme globaalisti rakennus-, aurinkoenergialasi-, ajoneuvo- sekä kaluste- ja laiteteollisuuden vaativimpiin lasinjalostustarpeisiin. Lisäksi hyödynnämme uusia teknologioita, jotka tuovat lasiin älyä ja kestäviä ratkaisuja. Olemme sitoutuneita tarjoamaan asiakkaillemme niin parasta tietotaitoa kuin viimeisimpiä teknologioita lasinjalostuksen alalla. Glastonin osake (GLA1V) noteerataan NASDAQ Helsinki Oy:ssä. Lisätietoja osoitteessa www.glaston.net


Jakelu: NASDAQ Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.glaston.net

 

 

Tilaa