• news.cision.com/
  • Glaston Oyj/
  • Glaston Oyj Abp julkaisee uudelleenorganisoidun segmenttirakenteen mukaiset vertailukelpoiset taloudelliset tiedot

Glaston Oyj Abp julkaisee uudelleenorganisoidun segmenttirakenteen mukaiset vertailukelpoiset taloudelliset tiedot

Report this content

GLASTON OYJ ABP     Pörssitiedote 18.3.2021 klo 9.00

Tammikuussa 2020 Glaston julkaisi uuden konsernirakenteensa, jossa yhtiön kolme liiketoiminta-aluetta ovat Glaston Heat Treatment Technologies, Glaston Insulating Glass Technologies ja Glaston Automotive & Emerging Technologies. 

1.1.2021 alkaen Emerging Technologies -liiketoiminta uudelleenorganisoitiin ja se siirtyi osaksi myynnin regioonarakennetta. Samasta päivämäärästä alkaen Glastonin liiketoiminta-alueet ovat Glaston Heat Treatment Technologies, Glaston Insulating Glass Technologies ja Glaston Automotive & Display Technologies.

Yhtiön raportointisegmentit muodostuvat kustakin liiketoiminta-alueesta sekä siihen liittyvästä Services-liiketoiminnasta. Emerging Technologies -projektit raportoidaan teknologiafokuksensa mukaisesti osana Heat Treatment Technologies-, Insulating Glass Technologies- tai Automotive & Display Technologies -liiketoimintaa. Muutoksen myötä yksittäisiä vuoden 2020 projekteja ja pieni määrä kiinteitä kustannuksia siirtyy aiemmasta Automotive & Emerging Technologies segmentistä Heat Treatment -segmenttiin. Vaikutus segmenttien vuoden 2020 tilauskantaan, liikevaihtoon ja tulokseen on siten vähäinen. Tilintarkastamattomat vertailukelpoiset 2020 vuosineljännesten ja koko vuoden taloudelliset tiedot uusien raportointisegmenttien ja tuotealueiden mukaan on esitetty alla.

GLASTON 2020 VERTAILUTIEDOT - SEGMENTIT NELJÄNNESVUOSITTAIN

Saadut tilaukset
milj. euroa 1-3/2020 4-6/2020 7-9/2020 10-12/2020 1-12/2020
Heat Treatment 19,7 8,7 7,6 20,7 56,1
Insulating Glass 21,2 11,5 21,6 22,2 75,7
Automotive & Display 4,2 3,6 3,8 8,8 20,2
Segmentit yhteensä 45,2 23,8 33,1 51,6 152,1
Kohdistamaton ja eliminoinnit  0,5 0,2 0,3 0,5 1,4
Glaston-konserni yhteensä 45,6 24,0 33,3 52,1 153,5
Tilauskanta
milj. euroa 31.3.2020 30.6.2020 30.9.2020 31.12.2020
Heat Treatment 36,2 29,5 26,7 31,4
Insulating Glass 29,7 15,7 18,9 26,1
Automotive & Display 10,0 3,7 2,1 6,5
Segmentit yhteensä 75,9 48,9 47,6 63,9
Kohdistamaton ja eliminoinnit  0,6 0,2 0,2 0,0
Glaston-konserni yhteensä 76,4 49,1 47,8 63,9
Liikevaihto
milj. euroa 1-3/2020 4-6/2020 7-9/2020 10-12/2020 1-12/2020
Heat Treatment 19,3   15,1   12,6   14,9   61,6  
Insulating Glass 22,4   24,1   17,4   18,0   81,9  
Automotive & Display 4,2   9,5   5,7   4,9   24,6  
Segmentit yhteensä   46,0   48,7      35,6   37,9      168,2  
Kohdistamaton ja eliminoinnit  1,0   0,2   0,3   0,4    1,9  
Glaston-konserni yhteensä 46,9   48,9   35,9   38,3   170,1  
Vertailukelpoinen EBITA
milj. euroa 1-3/2020 4-6/2020 7-9/2020 10-12/2020 1-12/2020
Heat Treatment 0,6   0,5   0,2   0,8   2,0  
Insulating Glass 2,4   2,0   1,2   1,6   7,3  
Automotive & Display -1,0   - 0,1   - 0,0   - 0,5   - 1,6  
Segmentit yhteensä 2,0   2,4   1,4   1,9   7,6  
Kohdistamaton ja eliminoinnit  0,1   - 0,0   - 0,1   0,1   0,1  
Glaston-konserni yhteensä 2,0   2,3   1,3   2,1   7,7  
Vertailukelpoinen liiketulos
milj. euroa 1-3/2020 4-6/2020 7-9/2020 10-12/2020 1-12/2020
Heat Treatment 0,2   0,1   - 0,3   0,4   0,4  
Insulating Glass 1,9   1,5   0,7   1,1   5,2  
Automotive & Display -1,2   -0,3   -0,2   -0,7   -2,5  
Segmentit yhteensä 0,9   1,2   0,2   0,8   3,1  
Kohdistamaton ja eliminoinnit  0,1   -0,0   -0,1   0,1   0,1  
Glaston-konserni yhteensä 0,9   1,2   0,2   0,9   3,2  
Liiketulos
milj. euroa 1-3/2020 4-6/2020 7-9/2020 10-12/2020 1-12/2020
Heat Treatment -0,1   -0,0   -0,5   -0,6   -1,2  
Insulating Glass 1,4   1,0   0,4   0,7   3,6  
Automotive & Display -1,3   -0,4   -0,4   -0,9   -3,0  
Segmentit yhteensä  0,1   0,6   -0,5   -0,8   -0,6  
Kohdistamaton ja eliminoinnit  0,1   -0,0   -0,0   0,1 0,1  
Glaston-konserni yhteensä 0,1   0,6   -0,5   -0,7   -0,5  
Saadut tilaukset tuotealueittain
milj. euroa 1-3/2020 4-6/2020 7-9/2020 10-12/2020 1-12/2020
Heat Treatment Technologies 13,2   5,4   2,5   13,9   34,1  
Insulating Glass Technologies    15,8    6,7   15,7    15,9   56,3  
Automotive & Display 
Technologies
0,7      1,7      0,7   4,5   7,3  
Services    15,5   9,9     14,2   17,4   57,1  
Kohdistamaton ja eliminoinnit        0,5   0,2   0,3   0,5   1,4  
Glaston-konserni yhteensä 45,6 24,0 33,3 52,1   153,5  
Tilauskanta tuotealueittain
milj. euroa 31.3.2020 30.6.2020 30.9.2020 31.12.2020
Heat Treatment Technologies                  32,5             27,7              23,3             26,6  
Insulating Glass Technologies                 29,7            15,7            18,9            26,1  
Automotive & Display
Technologies
   9,5   3,7   2,1   6,5  
Services                   4,1               1,8              3,3               4,7  
Kohdistamaton ja eliminoinnit                    0,6               0,2              0,2               0,0  
Glaston-konserni yhteensä                  76,4            49,1              47,8            63,9  
Liikevaihto tuotealueittain
milj. euroa 1-3/2020 4-6/2020 7-9/2020 10-12/2020 1-12/2020
Heat Treatment Technologies          12,5             10,8            8,4              8,6             40,2  
Insulating Glass Technologies          17,1          19,4          11,8          12,1            60,3  
Automotive & Display
Technologies
0,8   7,8     2,8     1,1   12,5  
Services 16,5   11,2   13,3   17,1   58,1  
Kohdistamaton ja eliminoinnit   0,1   -0,2   -0,2   -0,5    -0,9  
Glaston-konserni yhteensä          46,9              48,9          35,9           38,3          170,1  
 

Lisätiedot:
Päivi Lindqvist, talousjohtaja, puh. +358 10 500 500

GLASTON OYJ ABP
Pia Posio, IR-, viestintä- ja markkinointijohtaja, puh. +358 10 500 500

 

Glaston Oyj Abp
Glaston on lasinjalostusteollisuuden innovatiivinen teknologiajohtaja, joka toimittaa laitteita, palveluita ja ratkaisuja arkkitehtuuri-, auto-, aurinkoenergia- ja laiteteollisuuteen. Yhtiö tukee myös uusia teknologioita, joilla integroidaan älyominaisuuksia lasiin.

Olemme sitoutuneet tarjoamaan asiakkaillemme sekä parasta osaamista että uusinta teknologiaa lasinjalostuksen alalla tarkoituksena rakentaa parempaa tulevaisuutta turvallisempien, älykkäämpien ja energiatehokkaampien lasiratkaisujen avulla. Meillä on tuotantoa, palveluita ja myyntipisteitä kymmenessä maassa. Glastonin osake (GLA1V) noteerataan NASDAQ Helsinki Oy:ssä.

Jakelu: NASDAQ Helsinki Oy, Keskeiset tiedotusvälineet, www.glaston.net