Glaston Oyj Abp:n nimitystoimikunnan ehdotus hallituksen kokoonpanosta ja palkitsemisesta

Report this content

Glaston Oyj Abp                 Pörssitiedote                                                28.1.2019 klo 19.00

Ehdotus hallituksen kokoonpanosta

Glaston Oyj Abp:n yhtiökokouksen asettama nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, joka on suunniteltu pidettäväksi 4.4.2019, hallituksen jäsenten lukumääräksi kuutta varsinaisen yhtiökokouksen 2020 päättymiseen asti, ja että nykyiset hallituksen jäsenet Teuvo Salminen, Sebastian Bondestam, Antti Kaunonen, Kai Mäenpää, Sarlotta Narjus ja Tero Telaranta valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi.

Glastonin hallituksen jäsen Anu Hämäläinen on ilmoittanut Glastonin nimitystoimikunnalle, ettei ole käytettävissä hallituksen valinnassa seuraavassa varsinaisessa yhtiökokouksessa. Anu Hämäläinen on toiminut hallituksen jäsenenä vuodesta 2012 lähtien.

Koska yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaan hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan, nimitystoimikunta suosittaa, että Teuvo Salminen jatkaa hallituksen puheenjohtajana ja Sebastian Bondestam hallituksen varapuheenjohtajana.

Ehdotus hallituksen palkitsemisesta

Yhtiön 25.1.2019 julkistaman Bystronic-yrityskaupan toteutuessa yhtiön koko kasvaa merkittävästi ja Bystronic glassin integrointi Glaston-konserniin tulee asettamaan haasteita myös hallitukselle. Tämän vuoksi nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten vuosipalkkioita korotetaan ja siten jäsenille maksetaan seuraavat vuosipalkkiot (suluissa nykyiset palkkiot):

  • hallituksen puheenjohtajalle 60 000 (46 000) euroa,
  • hallituksen varapuheenjohtajalle 40 000 (34 500) euroa,
  • hallituksen muille jäsenille 30 000 (23 000) euroa.

Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa, että kokouspalkkiota maksetaan aikaisemman käytännön mukaisesti jokaisesta hallituksen kokouksesta, johon hallituksen jäsen on osallistunut, ja että kokouspalkkiota korotetaan siten, että puheenjohtajalle maksetaan 800 euroa kokouksista Suomessa ja 1 500 euroa kokouksista ulkomailla ja muille jäsenille 500 euroa kokouksista Suomessa ja 1 000 euroa kokouksista ulkomailla. Hallituksen kokouksesta, joka pidetään per capsulam ehdotetaan maksettavaksi puolet normaalipalkkiosta. Lisäksi kullekin hallituksen jäsenelle ehdotetaan korvattavaksi hallitustyöstä aiheutuvat matka- ja majoituskulut sekä muut välittömät kulut. Lisäksi päätettiin ehdottaa, että palkkioon perustuvan vapaaehtoisen eläkevakuutuksen suorittamisesta hallituksen jäsenille luovutaan.

Hallituksen puheenjohtaja Teuvo Salminen ei osallistunut päätöksentekoon, kun nimitystoimikunta teki esityksen hallituksen jäsenten lukumäärästä, hallituksen kokoonpanosta ja palkkioista.


Ehdotus tarkastus- ja palkitsemisvaliokuntien perustamisesta

Nimitysvaliokunta ehdottaa, että hallitus päättää perustaa tarkastus- ja palkitsemisvaliokunnat. Valiokuntien jäsenille ehdotetaan maksettavaksi kokouspalkkiona jokaisesta kokouksesta, johon jäsen on osallistunut, 500 euroa. Kokouspalkkion lisäksi tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle ehdotetaan maksettavaksi vuosipalkkiona 10 000 euroa ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajalle vuosipalkkiona 7 500 euroa.

Nimitystoimikunta

Nimitystoimikunta koostuu neljän suurimman osakkeenomistajan edustajista sekä Glaston Oyj Abp:n hallituksen puheenjohtajasta asiantuntijajäsenenä. Glastonin nimitystoimikuntaan kuuluvat 3.9.2018 omistustilanteen mukaan puheenjohtajana Lasse Heinonen (AC Invest Eight B.V.), Jaakko Kurikka (Hymy Lahtinen Oy), Sami Jormalainen (OP-Suomi Pienyhtiöt) ja Esko Torsti (Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen) sekä asiantuntijajäsenenä Teuvo Salminen.

Lisätiedot:
Lasse Heinonen, nimitystoimikunnan puheenjohtaja, puh. 01
0 888 4221 

GLASTON OYJ ABP
Konserniviestintä
Agneta Selroos
puh. 040 7453 737


Glaston Oyj Abp lyhyesti 

Glaston on edelläkävijä lasinjalostuksen teknologioissa ja palveluissa. Vastaamme globaalisti rakennus-, aurinkoenergialasi-, ajoneuvo- sekä kaluste- ja laiteteollisuuden vaativimpiin lasinjalostustarpeisiin. Lisäksi hyödynnämme uusia teknologioita, jotka tuovat lasiin älyä ja kestäviä ratkaisuja. Olemme sitoutuneita tarjoamaan asiakkaillemme niin parasta tietotaitoa kuin viimeisimpiä teknologioita lasinjalostuksen alalla. Glastonin osake (GLA1V) noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä. Lisätietoja osoitteessa www.glaston.net 

Jakelu: Nasdaq Helsinki Oy, Keskeiset tiedotusvälineet, www.glaston.net  

Tilaa