• news.cision.com/
  • Glaston Oyj/
  • Glaston Oyj Abp:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2021

Glaston Oyj Abp:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2021

Report this content

Glaston Oyj Abp                     Pörssitiedote               26.1.2021 klo 16.30

Ehdotus hallituksen kokoonpanosta
Glaston Oyj Abp:n yhtiökokouksen asettama nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, joka on suunniteltu pidettäväksi 13.4.2021, hallituksen jäsenten lukumääräksi seitsemää varsinaisen yhtiökokouksen 2022 päättymiseen asti, ja että

  • Veli-Matti Reinikkala, Sebastian Bondestam, Antti Kaunonen, Sarlotta Narjus, Tero Telaranta ja Michael Willome valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi, ja
  • Arja Talma valitaan hallitukseen uutena jäsenenä.

Hallituksen nykyiset jäsenet Teuvo Salminen ja Kai Mäenpää ovat ilmoittaneet, että he eivät ole enää käytettävissä hallituksen jäseniksi.

Arja Talmalla (KTM, eMBA) on laaja kokemus talous- ja yleisjohdon tehtävistä. Arja Talma toimi yli 10 vuotta johtotehtävissä Kesko-konsernissa, muun muassa Keskon kauppapaikoista ja sijoituksista vastaavana johtajana 2013–2015, Rautakeskon toimitusjohtajana vuosina 2011−2013 ja talous- ja rahoitusjohtajana vuosina 2005−2011. Hän oli Keskon konsernijohtoryhmän jäsen vuosina 2005−2014. Vuosina 1987-2001 Arja Talma toimi tilintarkastajana, KHT-tilintarkastajana ja osakkaana KPMG Wideri Oy Ab:ssä. Vuodesta 2015 alkaen Arja Talma on keskittynyt päätoimisesti hallitustyöskentelyyn, ja hän toimii Metso Outotec Oyj:n hallituksen jäsenenä ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtajana, Aktia Pankki Oyj:n hallituksen varapuheenjohtajana ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtajana sekä Verkkokauppa.com Oyj:n hallituksen ja tarkastusvaliokunnan jäsenenä.

Yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaan hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Nimitystoimikunta suosittaa, että Veli-Matti Reinikkala jatkaa hallituksen puheenjohtajana.

Kaikki ehdotetut henkilöt ovat hallinnointikoodin määritelmän mukaisesti riippumattomia yhtiöstä. Lukuun ottamatta Tero Telarantaa kaikki ehdotetut hallituksen jäsenet ovat myös riippumattomia yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. Hallituksen jäsen Tero Telaranta on riippuvainen yhtiön merkittävästä osakkeenomistajasta Ahlstrom Capital B.V.:stä, jonka omistusosuus yhtiöstä on 26,39 %, johtuen asemastaan Ahlström Capital Oy:n johtajana (Director, Industrial Investments). Ahlstrom Capital B.V. on Ahlström Capital Oy:n konserniyhtiö.

Ehdotettujen hallituksen jäsenten tiedot ovat nähtävissä Glaston Oyj Abp:n verkkosivuilla www.glaston.net/sijoittajat. Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa valintaan.

Ehdotus hallituksen palkitsemisesta
Nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten vuosipalkkiot pysyvät muuttumattomina ja siten jäsenille maksetaan seuraavat vuosipalkkiot:

  • hallituksen puheenjohtajalle 60 000 euroa,
  • hallituksen varapuheenjohtajalle 40 000 euroa,
  • hallituksen muille jäsenille 30 000 euroa.

Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenten kiinteästä vuosipalkkiosta osa voidaan maksaa yhtiön osakkeina. Hallituksen jäsen voi oman harkintansa mukaan valita, että osa kiinteästä vuosipalkkiosta maksetaan yhtiön osakkeina ja osa rahana siten, että noin 40 % kiinteästä vuosipalkkiosta maksetaan Glaston Oyj Abp:n osakkeina. Vuosipalkkiona luovutettavien osakkeiden määrä määritetään Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämässä pörssikaupankäynnissä määräytyneen osakkeen arvon perusteella siten, että osakkeen arvona käytetään osakkeen kaupankäyntimäärillä painotettua keskikurssia Glaston Oyj Abp:n tammi−maaliskuun 2021 osavuosikatsauksen julkaisupäivää seuraavan kuukauden ajalla.

Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa, että kokouspalkkiota maksetaan aikaisemman käytännön mukaisesti, jokaisesta hallituksen kokouksesta, johon hallituksen jäsen on osallistunut seuraavasti:

  • hallituksen puheenjohtajalle 800 euroa kokouksista, jotka pidetään hallituksen puheenjohtajan kotimaassa ja 1 500 euroa kokouksista, jotka pidetään muualla
  • hallituksen muille jäsenille 500 euroa kokouksista, jotka pidetään hallituksen jäsenen kotimaassa ja 1 000 euroa kokouksista, jotka pidetään muualla
  • per capsulam pidetyistä kokouksista maksetaan puolet normaalipalkkiosta.

Lisäksi kullekin hallituksen jäsenelle ehdotetaan korvattavaksi hallitustyöstä aiheutuvat matka- ja majoituskulut sekä muut välittömät kulut yhtiön normaalin käytännön mukaisesti.

Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tarkastus- ja palkitsemisvaliokuntien kokouspalkkiot pysyvät muuttumattomina, ja siten tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkiona 10 000 euroa ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajalle vuosipalkkiona 7 500 euroa ja lisäksi kaikille jäsenille maksetaan kokouspalkkiona jokaisesta kokouksesta, johon jäsen on osallistunut, 500 euroa kokouksista, jotka pidetään jäsenen kotimaassa ja 1 000 euroa kokouksista, jotka pidetään muualla.

Hallituksen puheenjohtaja Veli-Matti Reinikkala ei osallistunut päätöksentekoon, kun nimitystoimikunta teki esityksen hallituksen jäsenten lukumäärästä, hallituksen kokoonpanosta ja palkkioista.

Nimitystoimikunta
Nimitystoimikunta koostuu neljän suurimman osakkeenomistajan edustajista sekä Glaston Oyj Abp:n hallituksen puheenjohtajasta asiantuntijajäsenenä. Yhtiön nimitystoimikuntaan kuuluvat 1.9.2020 omistustilanteen mukaan AC Invest Eight B.V:n (nyk. Ahlstrom Capital B.V.) edustajana nimeämänä Lasse Heinonen (puheenjohtaja), Hymy Lahtinen Oy:n nimeämänä edustajana Jaakko Kurikka, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varman nimeämänä edustajana Pekka Pajamo ja Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen nimeämänä edustajana Esko Torsti. 


Lisätietoja antaa:
Lasse Heinonen, Glaston Oyj Abp:n nimitystoimikunnan puheenjohtaja, puh.010 888 4450 

Glaston lyhyesti
Glaston on lasinjalostusteollisuuden innovatiivinen teknologiajohtaja, joka tarjoaa laitteita, palveluita ja ratkaisuja rakennus-, ajoneuvo-, aurinkoenergia- sekä kaluste- ja laiteteollisuuden tarpeisiin. Lisäksi yhtiö tukee uusien, lasiin älyä integroivien teknologioiden kehittämistä.

Olemme sitoutuneita tarjoamaan asiakkaillemme sekä parasta tietotaitoa että viimeisimpiä teknologioita lasinjalostuksen alalla, tarkoituksenamme rakentaa parempaa huomista turvallisemmilla, älykkäämmillä ja energiatehokkaammilla ratkaisuilla. Toimimme globaalisti tuotannon, palveluiden ja myynnin saralla kymmenessä maassa. Glastonin osake (GLA1V) on noteerattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä.

Jakelu: Nasdaq Helsinki Oy, Keskeiset tiedotusvälineet, www.glaston.net

Tilaa