• news.cision.com/
  • Glaston Oyj/
  • Glaston Oyj Abp:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2022

Glaston Oyj Abp:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2022

Report this content

Glaston Oyj Abp                     Pörssitiedote                  15.12.2021 klo 9.15

Ehdotus hallituksen kokoonpanosta
Glaston Oyj Abp:n yhtiökokouksen asettama nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, joka on suunniteltu pidettäväksi 12.4.2022, hallituksen jäsenten lukumääräksi seitsemää varsinaisen yhtiökokouksen 2023 päättymiseen asti, ja että nykyiset hallituksen jäsenet Veli-Matti Reinikkala, Sebastian Bondestam, Antti Kaunonen, Sarlotta Narjus, Arja Talma, Tero Telaranta ja Michael Willome valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi.

Yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaan hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Nimitystoimikunta suosittaa, että Veli-Matti Reinikkala jatkaa hallituksen puheenjohtajana.

Kaikki ehdotetut henkilöt ovat hallinnointikoodin määritelmän mukaisesti riippumattomia yhtiöstä. Lukuun ottamatta Tero Telarantaa kaikki ehdotetut hallituksen jäsenet ovat myös riippumattomia yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. Hallituksen jäsen Tero Telaranta on riippuvainen yhtiön merkittävästä osakkeenomistajasta Ahlstrom Capital B.V.:stä, jonka omistusosuus yhtiöstä on 26,39 %, johtuen asemastaan Ahlström Capital Oy:n johtajana (Director, Industrial Investments). Ahlstrom Capital B.V. on Ahlström Capital Oy:n konserniyhtiö.

Ehdotettujen hallituksen jäsenten tiedot ovat nähtävissä Glaston Oyj Abp:n verkkosivuilla www.glaston.net/sijoittajat. Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa valintaan.


Ehdotus hallituksen palkitsemisesta
Nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenille maksetaan seuraavat vuosipalkkiot:

  • hallituksen puheenjohtajalle 70 000 euroa (60 000 euroa vuonna 2021),
  • hallituksen varapuheenjohtajalle 43 000 euroa (40 000 euroa vuonna 2021),
  • hallituksen muille jäsenille 33 000 euroa (30 000 euroa vuonna 2021).

Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenten kiinteästä vuosipalkkiosta osa voidaan maksaa yhtiön osakkeina. Hallituksen jäsen voi oman harkintansa mukaan valita, että osa kiinteästä vuosipalkkiosta maksetaan yhtiön osakkeina ja osa rahana siten, että noin 40 % kiinteästä vuosipalkkiosta maksetaan Glaston Oyj Abp:n osakkeina. Vuosipalkkiona luovutettavien osakkeiden määrä määritetään Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämässä pörssikaupankäynnissä määräytyneen osakkeen arvon perusteella siten, että osakkeen arvona käytetään osakkeen kaupankäyntimäärillä painotettua keskikurssia Glaston Oyj Abp:n tammi−maaliskuun 2022 osavuosikatsauksen julkaisupäivää seuraavan kuukauden ajalla.

Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa, että kokouspalkkiota maksetaan aikaisemman käytännön mukaisesti, jokaisesta hallituksen kokouksesta, johon hallituksen jäsen on osallistunut seuraavasti:

  • hallituksen puheenjohtajalle 800 euroa kokouksista, jotka pidetään hallituksen puheenjohtajan kotimaassa ja 1 500 euroa kokouksista, jotka pidetään muualla
  • hallituksen muille jäsenille 500 euroa kokouksista, jotka pidetään hallituksen jäsenen kotimaassa ja 1 000 euroa kokouksista, jotka pidetään muualla
  • per capsulam pidetyistä kokouksista maksetaan puolet normaalipalkkiosta.

Lisäksi kullekin hallituksen jäsenelle ehdotetaan korvattavaksi hallitustyöstä aiheutuvat matka- ja majoituskulut sekä muut välittömät kulut yhtiön normaalin käytännön mukaisesti.

Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tarkastus- ja palkitsemisvaliokuntien kokouspalkkiot pysyvät muuttumattomina, ja siten tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkiona 10 000 euroa ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajalle vuosipalkkiona 7 500 euroa ja lisäksi kaikille jäsenille maksetaan kokouspalkkiona jokaisesta kokouksesta, johon jäsen on osallistunut, 500 euroa kokouksista, jotka pidetään jäsenen kotimaassa ja 1 000 euroa kokouksista, jotka pidetään muualla.

Hallituksen puheenjohtaja Veli-Matti Reinikkala ei osallistunut päätöksentekoon, kun nimitystoimikunta teki esityksen hallituksen jäsenten lukumäärästä, hallituksen kokoonpanosta ja palkkioista.

Nimitystoimikunta
Nimitystoimikunta koostuu neljän suurimman osakkeenomistajan edustajista sekä Glaston Oyj Abp:n hallituksen puheenjohtajasta asiantuntijajäsenenä. Yhtiön nimitystoimikuntaan kuuluvat 1.9.2021 omistustilanteen mukaan Ahlstrom Capital B.V.:n nimeämänä edustajana Lasse Heinonen (puheenjohtaja), Hymy Lahtinen Oy:n nimeämänä edustajana Jaakko Kurikka, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varman nimeämänä edustajana Pekka Pajamo ja Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen nimeämänä edustajana Esko Torsti. 


Lisätietoja antaa:
Lasse Heinonen, Glaston Oyj Abp:n nimitystoimikunnan puheenjohtaja, puh.010 888 4450 

Glaston lyhyesti

Glaston on lasinjalostusteollisuuden innovatiivinen teknologiajohtaja, joka tarjoaa laitteita, palveluita ja ratkaisuja rakennus-, ajoneuvo-, aurinkoenergia- sekä kaluste- ja laiteteollisuuden tarpeisiin. Lisäksi yhtiö tukee uusien, lasiin älyä integroivien teknologioiden kehittämistä.

Olemme sitoutuneita tarjoamaan asiakkaillemme sekä parasta tietotaitoa että viimeisimpiä teknologioita lasinjalostuksen alalla, tarkoituksenamme rakentaa parempaa huomista turvallisemmilla, älykkäämmillä ja energiatehokkaammilla ratkaisuilla. Toimimme globaalisti tuotannon, palveluiden ja myynnin saralla kymmenessä maassa. Glastonin osake (GLA1V) on noteerattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä.

Jakelu: Nasdaq Helsinki Oy, Keskeiset tiedotusvälineet, www.glaston.net

Tilaa