Glaston Oyj Abp:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

GLASTON OYJ ABP     Pörssitiedote 13.4.2010 klo 18.00             
                                        
Glaston Oyj Abp:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset             
                                         
Glaston Oyj Abp:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään 13. huhtikuuta 2010 
Helsingissä. Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen sekä 
myönsi vastuuvapauden toimitusjohtajalle ja hallituksen jäsenille tilikaudelta 
1.1.-31.12.2009.                                

Yhtiökokous vahvisti hallituksen ehdotuksen mukaisesti että 31.12.2009     
päättyneeltä tilikaudelta ei jaeta osinkoa.                   
                                        
Yhtiökokous vahvisti, että hallituksessa jatkavat vuoden mittaisella      
toimikaudella Claus von Bonsdorff, Klaus Cawén, Jan Lång, Carl-Johan      
Rosenbröijer, Christer Sumelius ja Andreas Tallberg sekä uutena jäsenenä KTM  
Teuvo Salminen. Hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio päätettiin pitää    
ennallaan 40.000 eurossa ja varapuheenjohtajan vuosipalkkio 30.000 eurossa.   
Hallituksen muiden jäsenten palkkiot päätettiin myös pitää ennallaan 20.000   
eurossa vuodessa.                                

Tilintarkastajaksi yhtiökokous valitsi KHT-yhteisö Ernst & Young Oy:n,     
päävastuullisena tilintarkastajana Harri Pärssinen, KHT.            

Yhtiökokous vahvisti yhtiöjärjestyksen 11 §:n muutoksen siten, että       
yhtiökokouskutsu on toimitettava viimeistään kolme (3) viikkoa ennen      
yhtiökokousta, kuitenkin vähintään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen   
täsmäytyspäivää.                                

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta   
ja/tai yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta siten, että uusi
osakkeita voidaan antaa enintään 6.800.000 kappaletta ja yhtiön hallussa olevia 
omia osakkeita luovuttaa enintään 6.800.000 kappaletta kuitenkin siten, että  
annettavien ja/tai luovutettavien osakkeiden yhteismäärä voi olla enintään   
6.800.000 kappaletta. Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiön hallussa olevat  
omat osakkeet luovuttaa joko maksua vastaan tai maksutta.            

Osakkeet voidaan antaa ja/tai luovuttaa yhtiön osakkeenomistajille siinä    
suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita tai osakkeenomistajan  
etuoikeudesta poiketen, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy,
kuten osakkeiden käyttäminen yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi tai     
mahdollisten yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamiseksi tai    
toteuttamiseksi tai osana yhtiön tai sen tytäryhtiöiden kannustinjärjestelmiä. 

Osakkeita voidaan antaa osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen maksutta vain, 
jos siihen on yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon  
ottaen erityisen painava taloudellinen syy.                   

Hallitus voi päättää maksuttomasta osakeannista myös yhtiölle itselleen.    
Päätöstä osakeannista yhtiölle itselleen ei voi tehdä siten, että yhtiöllä tai 
sen tytäryhteisöllä olevien osakkeiden yhteenlaskettu määrä olisi yli 1/10   
yhtiön kaikista osakkeista.                           

Uusista osakkeista maksettava merkintähinta ja yhtiön hallusta luovutettavasta 
omasta osakkeesta maksettava määrä merkitään sijoitetun vapaan oman pääoman   
rahastoon.                                   

Hallitus päättää osakeantivaltuutuksen nojalla muista osakkeiden antamiseen ja 
luovuttamiseen liittyvistä seikoista. Osakeantivaltuutuksen on voimassa vuoden 
2012 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.              


Lisätietoja:                                   
Toimitusjohtaja Arto Metsänen                          
Puh. 010 500 500                                
                                         


Lähettäjä:                                   
Glaston Oyj Abp                                 
Agneta Selroos                                 
IR- ja viestintäpäällikkö                            
Puh. 010 500 6105                                


Glaston Oyj Abp                                 
Glaston Oyj Abp on kansainvälinen lasiteknologiayhtiö. Glaston on        
lasinjalostuskoneiden globaali markkinajohtaja ja asiakkaidensa         
One-Stop-Partner, kokonaistoimittaja. Sen tuotevalikoima ja palveluverkosto ovat
alan laajimmat. Glastonin tunnetut brändit ovat Bavelloni esikäsittelykoneissa 
ja -työkaluissa, Tamglass ja Uniglass turvalasikoneissa sekä Albat+Wirsam    
Software lasialan ohjelmistoissa .                       

Glastonin osake (GLA1V) noteerataan NASDAQ OMX Helsingin Mid Cap -listalla.   
Jakelu: NASDAQ OMX, keskeiset mediat, www.glaston.net

Tilaa

Liitteet & linkit