• news.cision.com/
  • Glaston Oyj/
  • Glaston Oyj Abp osavuosikatsaus tammi−maaliskuu 2022: Tilauskertymä ja kannattavuus jatkoivat vahvaa kasvuaan

Glaston Oyj Abp osavuosikatsaus tammi−maaliskuu 2022: Tilauskertymä ja kannattavuus jatkoivat vahvaa kasvuaan

Report this content

GLASTON OYJ ABP              OSAVUOSIKATSAUS     27.4.2022 klo 8.30

Tämä tiedote on tiivistelmä Glastonin tammi-maaliskuun 2022 osavuosikatsauksesta. Osavuosikatsaus kokonaisuudessaan on tämän tiedotteen liitteenä pdf-tiedostona. Tiedote on myös saatavilla Glastonin verkkosivuilla osoitteessa www.glaston.net

TAMMI–MAALISKUU 2022 LYHYESTI

  • Saadut tilaukset olivat 59,0 (47,2) miljoonaa euroa.
  • Liikevaihto oli 52,3 (40,4) miljoonaa euroa.
  • Vertailukelpoinen EBITA oli 3,5 (2,1) miljoonaa euroa eli 6,6 (5,1) % liikevaihdosta.
  • Liiketulos (EBIT) oli 2,2 (0,1) miljoonaa euroa.
  • Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos oli 0,023 (0,010) euroa.


TOIMITUSJOHTAJA ANDERS DAHLBLOM:
”Vuoden 2022 ensimmäisellä neljänneksellä Glastonin markkinat jatkoivat myönteistä kehitystä ja saadut tilaukset kasvoivat 25 % vuoden 2021 vastaavaan jaksoon verrattuna, ja niiden arvo oli 59,0 miljoonaa euroa. Etenkin eristyslasilaitteiden kysyntä kasvoi, mutta myös ajoneuvolasikoneiden kysyntä kehittyi hyvin. Alueittain tarkasteltuna Amerikan alueen tilauskertymä oli suurin, ja siellä etenkin lämpökäsittelykoneeet menestyivät erinomaisesti. Ensimmäisen neljänneksen liikevaihto kasvoi 29 % ja oli yhteensä 52,3 miljoonaa euroa, mikä johtui pääosin vuoden 2021 hyvästä tilauskertymästä. Vertailukelpoinen EBITA parani ja nousi 3,5 miljoonaan euroon EBITA-marginaalin ollessa 6,6 %. Volyymikasvun lisäksi keskittyminen operatiiviseen toimintaan ja onnistunut hinnoittelu myötävaikuttivat tulokseen.

Services-liiketoiminta oli korkealla tasolla tammi─maaliskuussa ja tarjouspyyntöjen määrä kasvoi, kun asiakkaat alkoivat lisätä tuotantoaan. Päivitystuotteiden osalta tilauskertymä jatkui hyvänä Amerikkojen vetämänä. Toimitusketjun häiriöt vaikuttivat negatiivisesti varaosien myyntiin ja toimitusaikoihin.

Vaikka alueillamme on merkittävää kasvupotentiaalia, markkinoilla oli nähtävissä kasvavaa epävarmuutta ja asiakaskäyttäytymisessä varovaisuutta johtuen osittain Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaan ja sen seurauksista ja toisaalta tietyillä alueilla edelleen jatkuvasta COVID-19-pandemiasta. Lisäksi hintojen nousu ja toimitusketjujen häiriöt ovat vaikuttaneet siihen, että uusien projektien aloittamista harkitaan tarkemmin.

Pian sen jälkeen kun Ukrainaan oli hyökätty, meille oli selvää, ettemme voisi jatkaa toimintaamme Venäjällä. Olemme ryhtyneet tarvittaviin toimenpiteisiin Moskovan myyntipisteemme sulkemiseksi ja toistaiseksi keskeyttäneet Venäjän liiketoimintamme. Liiketoiminnan keskeyttämisellä ei ole merkittävää taloudellista vaikutusta, sillä Venäjän osuus liikevaihdostamme vuonna 2021 oli vähemmän kuin yksi prosentti. Hyökkäys voi lisätä toimitusketjun häiriöitä entisestään, ja pula raaka-aineista ja komponenteista lisää kustannuksia. Toimitusketjun häiriöiden vaikutusten hallinta on edelleen keskeinen painopistealue.

Ensimmäisellä neljänneksellä Kiinassa puhkesi uusi koronavirusaalto. Useissa kaupungeissa otettiin käyttöön rajoituksia ja sulkutoimia, mikä vaikutti myös Glastonin Tianjinin tehtaan toimintaan. Lisäksi joitain konetoimituksia oli lykättävä sulkutoimista johtuvien logistiikkahaasteiden vuoksi. Toimitusketjujen häiriöt vaikeuttivat tilannetta entisestään. Seuraamme tarkasti Kiinan tilannetta ja sen vaikutuksia toimintaympäristöömme. Tammi-maaliskuussa Kiinan osuus kokonaisliikevaihdosta oli noin 15 %. Jos rajoitukset ja sulkutoimet pitkittyvät, se vaikuttaisi liiketoimintaamme keskipitkällä aikavälillä.

Vuonna 2022 Glaston juhlistaa kansainvälistä lasin vuotta (International Year of Glass, IYOG 2022). Yhdistyneiden kansakuntien yleiskokous on julistanut vuoden 2022 kansainväliseksi lasin vuodeksi tunnustaakseen lasin keskeisen yhteiskunnallisen roolin, joka sillä on ollut ja tulee olemaan. Glaston, joka on IYOG 2022 -aloitteen takana olevan International Commission on Glass -järjestön jäsen, huomioi kansainvälisen lasin vuoden eri tavoin kuluvan vuoden aikana.

Glastonin markkinat kehittyivät hyvin katsastuskauden aikana. Lisääntyvästä geopoliittisesta turbulenssista ja nousevista koronaluvuista huolimatta Glastonin tuotteiden ja palveluiden kysyntä pysyy hyvänä ja korkea tilauskanta tukee suoriutumistamme tulevilla neljänneksillä.”

GLASTON-KONSERNIN AVAINLUVUT

M€ 1−3/2022 1−3/2021 Muutos% 1−12/2021
Saadut tilaukset  59,0 47,2 24,9 % 216,2
joista palvelutoimintaa 18,8 17,5 7,9 % 68,0
joista palvelutoimintaa, % 31,9 % 37,0 % - 31,4 %
Tilauskanta kauden lopussa 98,1 68,0 44,3 % 94,8
Liikevaihto 52,3 40,4 29,4 % 182,7
joista palvelutoimintaa 18,3 16,6 10,4 % 66,8
josta palvelutoimintaa, % 35,1 % 41,1 % - 36,5 %
Käyttökate (EBITDA) 4,3 2,0 113,4 % 13,0
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät(1 0,2 0,8 - 80,6 % 1,5
Vertailukelpoinen EBITDA 4,4 2,8 57,0 % 14,5
Vertailukelpoinen EBITDA, % 8,5 % 7,0 % - 7,9 %
Vertailukelpoinen EBITA 3,5 2,1 68,0 % 11,1
Vertailukelpoinen EBITA, % 6,6 % 5,1 % - 6,1 %
Liiketulos (EBIT) 2,2 0,1 1 966,1 % 5,1
Kauden tulos 1,2 -0,7 271,4 % 1,1
Vertailukelpoinen osakekohtainen
tulos, EUR
0,023 0,010 130,0 % 0,060
Liiketoiminnan rahavirta - 6,8 6,6 - 203,0 % 19,3
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI),%, (annualisoitu) 7,5 % 0,2 % - 2,8 %
Vertailukelpoinen sijoitetun pääoman tuotto (ROCE), %, (annualisoitu) 9,8 % 3,1 % - 6,1 %
Omavaraisuusaste,% 53,7 % 40,0 % - 42,3 %
Nettovelkaantumisaste,% 36,4 % 41,8 % - 26,9 %
Henkilöstö kauden lopussa 761 721 5,5 % 750

  (1 + kulu, - tuotto

GLASTONIN NÄKYMÄT VUODELLE 2022 ENNALLAAN
Vuonna 2021 Glastonin markkinat elpyivät ja kasvoivat voimakkaasti. Myönteinen kehitys jatkui vuoden 2022 ensimmäisellä neljänneksellä, mikä ennakoi hyvää kehitystä sekä kone- että palveluliiketoiminnalle. Vuoden alussa Glastonin tilauskanta oli 48 % korkeampi vuoteen 2021 verrattuna, mikä tukee Glastonin liikevaihdon ja kannattavuuden kehitystä. Vuonna 2022 Glaston keskittyy strategiansa toteuttamiseen, mikä aiheuttaa kustannuksia ja investointeja, ja niiden vaikutus liikevaihdon kasvuun näkyy viiveellä.

Tämänhetkiset talouden ja asiakkaiden investointien kehitysnäkymät ovat tavallista epävarmempia. Useat samanaikaiset tekijät aiheuttavat epävarmuutta: niitä ovat esimerkiksi jo pitkään jatkuneet toimitusketjun häiriöt, Venäjän hyökkäys Ukrainaan ja sen aiheuttamat vaikutukset energian ja raaka-aineiden hintoihin sekä yhä jatkuva COVID-19-pandemia.

Epävarmuuksista huolimatta Glaston Oyj Abp odottaa markkinoiden kehityksen jatkuvan myönteisenä ja arvioi vuoden 2022 liikevaihdon ja vertailukelpoisen EBITAn kasvavan vuoden 2021 tasosta. Vuonna 2021 konsernin liikevaihto oli 182,7 miljoonaa euroa ja vertailukelpoinen EBITA oli 11,1 miljoonaa euroa.

ANALYYTIKKO- JA LEHDISTÖTILAISUUS
Glastonin toimitusjohtaja Anders Dahlblom ja talousjohtaja Päivi Lindqvist esittelevät katsauksen analyytikoille, sijoittajille ja lehdistölle tänään kello 10.30 englanninkielisessä audiocastissa, johon pääsee seuraavan linkin kautta: https://glaston.videosync.fi/results-q1-2022/register. Tallenne esityksistä esitysmateriaaleineen on saatavilla yhtiön internetsivuilla tilaisuuden jälkeen.


Lisätiedot: 
toimitusjohtaja Anders Dahlblom, puh. 010 500 500
talousjohtaja Päivi Lindqvist, puh. 010 500 500
GLASTON OYJ ABP
Pia Posio, viestintä-, markkinointi- ja sijoittajasuhdejohtaja
Puh. 010 500 5076
Glaston Oyj Abp
Glaston on lasinjalostusteollisuuden innovatiivinen teknologiajohtaja, joka toimittaa laitteita, palveluita ja ratkaisuja arkkitehtuuri-, auto-, aurinkoenergia- ja näyttöteollisuuteen. Yhtiö tukee myös uusia teknologioita, joilla integroidaan älyominaisuuksia lasiin.

Olemme sitoutuneet tarjoamaan asiakkaillemme sekä parasta osaamista että uusinta teknologiaa lasinjalostuksen alalla tarkoituksena rakentaa parempaa tulevaisuutta turvallisempien, älykkäämpien ja energiatehokkaampien lasiratkaisujen avulla. Meillä on tuotantoa, palveluita ja myyntipisteitä kymmenessä maassa. Glastonin osake (GLA1V) noteerataan NASDAQ Helsinki Oy:ssä.

Jakelu: Nasdaq Helsinki Oy, Keskeiset mediat, www.glaston.net