Glaston Oyj:n nimitystoimikunnan ehdotus hallituksen jäsenten lukumääräksi, hallituksen kokoonpanoksi ja palkitsemiseksi

Glaston Oyj Abp                     Pörssitiedote                  23.1.2014 klo 16.00
 

Glaston Oyj:n nimitystoimikunnan ehdotus hallituksen jäsenten lukumääräksi, hallituksen kokoonpanoksi ja palkitsemiseksi

 

Hallituksen jäsenten lukumäärä
Glaston Oyj:n yhtiökokouksen asettama nimitystoimikunta ehdottaa 2.4.2014 kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan kuusi.


Hallituksen kokoonpano
Nimitystoimikunta ehdottaa, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2015 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi yhtiön nykyiset hallituksen jäsenet Andreas Tallberg, Teuvo Salminen, Claus von Bonsdorff, Pekka Vauramo ja Anu Hämäläinen. Toimikunta ehdottaa myös, että samaksi toimikaudeksi hallitukseen valitaan eroavan jäsenen Christer Sumeliuksen tilalle uudeksi jäseneksi Kalle Reponen.  

Kalle Reponen, kauppatieteiden maisteri, s. 1965, toimii tällä hetkellä itsenäisenä konsulttina ja hallitusammattilaisena. Hän toimi aikaisemmin Metso-konsernin strategiajohtajana ja johtoryhmän jäsenenä. Hänellä on pitkä kokemus strategiasuunnittelusta ja toimeenpanosta sekä toimialajärjestelyistä ja yritysrahoituksesta. Ehdotettujen hallituksen jäsenten tiedot on Glastonin verkkosivuilla www.glaston.net/sijoittajat/yhtiökokous2014. Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa valintaan.

 

Hallituksen jäsenten palkitseminen
Nimitystoimikunta ehdottaa, että yhtiön hallituksen jäsenten palkkiot säilyvät ennallaan ja että jäsenille maksetaan seuraavat vuosipalkkiot: hallituksen puheenjohtajalle 40.000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajalle 30.000 euroa ja hallituksen muille jäsenille 20.000 euroa, ja että kullekin hallituksen jäsenelle korvataan hallitustyöstä aiheutuvat suorat kustannukset.

 

Nimitystoimikunta
Nimitystoimikunta koostuu neljän suurimman osakkeenomistajan edustajista sekä Glaston Oyj:n hallituksen puheenjohtajasta asiantuntijajäsenenä. Suurimmat osakkeenomistajat määriteltiin 2.9.2013 omistustilanteen mukaan. Vuoden 2014 yhtiökokoukselle esitykset tehneeseen nimitystoimikuntaan kuuluvat: Ari Saarenmaa (Oy G.W. Sohlberg Ab), Jari Puhakka (Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera), Mikko Koivusalo (Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma), Kimmo Viertola (Suomen Teollisuussijoitus Oy) ja hallituksen puheenjohtaja Andreas Tallberg (asiantuntijajäsen).

Nimitystoimikunta teki kaikki esitykset yksimielisesti. Hallituksen puheenjohtaja Andreas Tallberg ei osallistunut päätöksentekoon, kun nimitystoimikunta teki esityksen hallituksen jäsenten lukumäärästä, hallituksen kokoonpanosta ja palkkioista.


Liite: CV

Lisätiedot:
Taina Tirkkonen, lakiasiainjohtaja, Glaston Oyj Abp, puh. +358 10 500 500

GLASTON OYJ ABP
Agneta Selroos
Viestintä- ja markkinointijohtaja

 

Glaston Oyj Abp
Glaston on kansainvälinen lasiteknologiayhtiö, joka kehittää tuotteita arkkitehtuuri-, aurinkoenergia-, kaluste- ja laite- sekä ajoneuvoteollisuudelle. Tuotevalikoimamme vaihtelee esikäsittely- ja turvalasikoneista huoltopalveluihin. Tuemme asiakkaidemme menestystä tuottamalla palveluita kaikkiin lasinjalostusketjun tarpeisiin koko tuotteen elinkaaren ajan. Lisätietoja osoitteessa www.glaston.net. Glastonin osake (GLA1V) noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n Small Cap -listalla.

Jakelu: NASDAQ OMX Helsinki Oy, Keskeiset tiedotusvälineet, www.glaston.net

 

 

Liite 1:

CV
Kalle Reponen
, s. 1965

KTM
Naimisissa, kolme tytärtä

Itsenäinen konsultti, hallitusammattilainen

 

Aiempi työkokemus:
Strategiajohtaja, Metso Oyj , Johtoryhmän jäsen   2006-12/2013
Partneri, MCF Corporate Finance GmbH   2003-2006
Johtaja, Nordea Corporate Finance    2000- 2003
Liiketoiminnan kehitysjohtaja, Metra Corporation    1999-2000
Business Area Controller, Power Plants, Wärtsilä New Sulzer Diesel  1997-1999
Liiketoiminnan kehitys- ja rahoituspäällikkö, Wärtsilä Diesel      1995-1997
Rahoituspäällikkö,  Metra Corporation   1991-1995
Corporate Dealer, Lohja Corporation      1988-1991

Luottamustehtävät:
Robit Rocktools Oy, hallituksen jäsen
Swot Consulting Oy, johtokunnan jäsen

 

 

Tilaa

Liitteet & linkit