Glaston Oyj:n nimitystoimikunnan ehdotus hallituksen kokoonpanosta ja palkitsemisesta

Glaston Oyj Abp                     Pörssitiedote                  31.1.2018 klo 12.30

Ehdotus hallituksen kokoonpanosta
Glaston Oyj:n yhtiökokouksen asettama nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, joka on suunniteltu pidettäväksi 10.4.2018, hallituksen jäsenten lukumääräksi seitsemää varsinaisen yhtiökokouksen 2019 päättymiseen asti, ja että

  • Teuvo Salminen, Sarlotta Narjus, Anu Hämäläinen, Kai Mäenpää ja Tero Telaranta valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi,
  • ja Antti Kaunonen ja Sebastian Bondestam valitaan hallitukseen uusina jäseninä.

Glastonin hallituksen jäsenet Andreas Tallberg, Claus von Bonsdorff ja Pekka Vauramo ovat ilmoittaneet Glastonin nimitystoimikunnalle, etteivät he ole käytettävissä hallituksen valinnassa seuraavassa varsinaisessa yhtiökokouksessa. Andreas Tallberg on toiminut hallituksen puheenjohtajana vuodesta 2007, Claus von Bonsdorff hallituksen jäsenenä vuodesta 2006 ja Pekka Vauramo hallituksen jäsenenä vuodesta 2011 lähtien.

Sebastian Bondestam on työskennellut Uponor Infra Oy:n toimitusjohtajana vuodesta 2013. Hänellä on vahvaa tuotanto-toimitusketjuosaamista sekä kokemusta yrityskaupoista ja niihin liittyvistä rakennejärjestelyistä. Hän on aiemmin toiminut Uponor Oyj:n tuotanto- ja logistiikkajohtajana sekä Tetra Pak-konsernissa useissa johtotehtävissä Euroopassa, Aasiassa ja Yhdysvalloissa. Sebastian Bondestamilla on pitkä hallituskokemus pörssiyhtiöiden hallituksista.

Antti Kaunonen on toiminut Cargotecin Kalmar-liiketoiminta-alueen johtajana vuodesta 2016. Hänellä on laajaa kokemusta muun muassa huolto- ja automaatioliiketoiminnasta sekä digitalisaatiosta. Antti Kaunosella on vahva kansainvälinen verkosto ja hän on ollut useissa eri tehtävissä muun muassa Voith Paperillä ja Metso-konsernissa. 

Koska yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaan hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan, nimitystoimikunta suosittaa, että hallitus valitsisi keskuudestaan puheenjohtajaksi Teuvo Salmisen ja varapuheenjohtajaksi Sebastian Bondestamin.

Teuvo Salminen on toiminut Glastonin hallituksessa vuodesta 2010 ja sen varapuheenjohtajana vuodesta 2014.

Ehdotettujen hallituksen jäsenten tiedot ovat Glastonin verkkosivuilla www.glaston.net/sijoittajat/hallinnointi/yhtiökokous. Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa valintaan.

Ehdotus hallituksen palkitsemisesta
Nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten vuosipalkkiot korotetaan 15 prosentilla ja siten jäsenille maksetaan seuraavat vuosipalkkiot:

  • hallituksen puheenjohtajalle 46 000 euroa,
  • hallituksen varapuheenjohtajalle 34 500 euroa,
  • hallituksen muille jäsenille 23 000 euroa.

Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa, että kokouspalkkiota maksetaan aikaisemman käytännön mukaisesti jokaisesta hallituksen kokouksesta, johon hallituksen jäsen on osallistunut siten, että puheenjohtajalle maksetaan 800 euroa ja muille jäsenille 500 euroa. Lisäksi kullekin hallituksen jäsenelle ehdotetaan korvattavan hallitustyöstä aiheutuvat suorat kustannukset. Lisäksi päätettiin ehdottaa, että yhtiö jatkaa palkkioon perustuvan vapaaehtoisen eläkevakuutuksen suorittamista hallituksen jäsenille.

Nimitystoimikunta
Nimitystoimikunta koostuu neljän suurimman osakkeenomistajan edustajista sekä Glaston Oyj:n hallituksen puheenjohtajasta asiantuntijajäsenenä. Glastonin nimitystoimikuntaan kuuluvat 1.9.2017 omistustilanteen mukaan puheenjohtajana Thomas Ahlström (AC Invest Eight B.V.), Jaakko Kurikka (Hymy Lahtinen Oy), Kalle Saariaho (OP-Suomi Pienyhtiöt) ja Stefan Björkman (Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera/ Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen) sekä asiantuntijajäsenenä Andreas Tallberg.Lisätietoja antaa:
Thomas Ahlström, Glastonin nimitystoimikunnan puheenjohtaja, puh. +358 50 550 2330 

GLASTON OYJ ABP
Agneta Selroos
Viestintäjohtaja
Puh. 040 7453737Glaston Oyj Abp
Glaston on edelläkävijä lasinjalostuksen teknologioissa ja palveluissa. Vastaamme globaalisti rakennus-, aurinkoenergialasi-, ajoneuvo- sekä kaluste- ja laiteteollisuuden vaativimpiin lasinjalostustarpeisiin.  Lisäksi hyödynnämme uusia teknologioita, jotka tuovat lasiin älyä ja kestäviä ratkaisuja. Olemme sitoutuneita tarjoamaan asiakkaillemme niin parasta tietotaitoa kuin viimeisimpiä teknologioita lasinjalostuksen alalla. Glastonin osake (GLA1V) noteerataan NASDAQ Helsinki Oy:ssä. Lisätietoja osoitteessa www.glaston.net

Jakelu: NASDAQ Helsinki Oy, Keskeiset tiedotusvälineet, www.glaston.net

Tilaa