Glaston päivittää strategiansa sekä taloudelliset tavoitteensa – julkaisee päivitetyn osinkopolitiikan


Glaston Oyj Abp                 Pörssitiedote                                                                  9.3.2016 klo 13.30
 

Glaston päivittää strategiansa sekä taloudelliset tavoitteensa – julkaisee päivitetyn osinkopolitiikan

 

Glastonin hallitus on vahvistanut yhtiön päivitetyt strategiset painopisteet ja taloudelliset tavoitteet kaudelle 2016-2018. Glaston siirtyy uuteen strategiseen vaiheeseen, jonka kulmakiviä ovat kasvu, teknologiajohtajuus sekä toimialan paras asiakaskokemus.

Glastonin tavoitteena on olla toimialansa edelläkävijä, jonka tunnusmerkkejä ovat teknologiajohtajuus sekä korkea laatu. Glastonin ydinosaaminen on tasokarkaisuteknologiassa. Jatkuvan tuotekehityksen ja säännöllisesti uudistuvan tuotetarjoaman avulla Glaston vahvistaa entisestään asemaansa ja kilpailukykyään markkinoilla sekä uuslaitemyynnissä että huoltopalveluissa. Kasvutavoitetta tukee arkkitehtuurilasin kasvava kysyntä.

Ydinliiketoimintaan tukeutuvia kasvumahdollisuuksia yhtiö hakee tasokarkaisuteknologian lisäksi myös muista turvalasituoteryhmistä, kuten taivutuksesta, taivutuskarkaisusta ja laminoinnista. Innovatiiviset lasiteknologiat sekä digitalisaatio tuovat Glastonille merkittäviä uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

Laaja ja lisääntyvä asennettu konekanta luo pohjan huollon kasvulle.

Taloudelliset tavoitteet
Glaston arvioi lasikonemarkkinoiden kasvavan vuoteen 2018 asti noin 3-5 prosenttia vuodessa.

Glastonin taloudelliset tavoitteet vuosille 2016-2018 ovat:
- Markkinoiden kasvun ylittävä vuosittainen liikevaihdon kasvu (CAGR)

- Liikevoittomarginaali (EBIT) yli 8 prosenttia ilman kertaluonteisia eriä kauden päättyessä
- Sijoitetun pääoman tuottoprosentti (ROCE) yli 20 prosenttia kauden päättyessä
 

Osinkopolitiikka
Glastonin hallitus on hyväksynyt yhtiölle päivitetyn osinkopolitiikan, jonka mukaan tavoitteena on jakaa vuosittain osinkoa tai pääomanpalautusta 30 - 50 prosenttia yhtiön osakekohtaisesta tuloksesta ilman kertaluonteisia eriä.

Mahdollisten tulevien osinkojen tai pääomanpalautusten määrään ja maksuajankohtaan vaikuttavat muun muassa yhtiön taloudellinen asema ja tulevaisuudennäkymät. Lisäksi osinkopolitiikassa on otettu huomioon strategian mukaiset kasvutavoitteet ja kasvun edellyttämät rahoitustarpeet.

Lisätietoja: toimitusjohtaja Arto Metsänen, puh. 010 500 500

GLASTON OYJ ABP
Agneta Selroos
Viestintäjohtaja

 

 

Glaston Oyj Abp
Glaston on kansainvälinen lasiteknologiayhtiö, joka kehittää tuotteita arkkitehtuuri-, aurinkoenergia-, kaluste- ja laite- sekä ajoneuvoteollisuudelle.Tuotevalikoimamme vaihtelee esikäsittely- ja turvalasikoneista huoltopalveluihin. Tuemme asiakkaidemme menestystä tuottamalla palveluita kaikkiin lasinjalostusketjun tarpeisiin koko tuotteen elinkaaren ajan. Lisätietoja osoitteessa www.glaston.net. Glastonin osake (GLA1V) noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n Small Cap -listalla.

Jakelu: NASDAQ OMX Helsinki Oy, Keskeiset tiedotusvälineet, www.glaston.net

 

Tilaa