Glaston suunnittelee osakkeidensa yhdistämistä

Report this content

Glaston Oyj Abp                  Pörssitiedote                      1.2.2019 klo 10.45

Kuten Glaston Oyj Abp (”Glaston” tai ”Yhtiö”) 31.10.2018 julkaistussa osavuosikatsauksessaan 1.1.2018–30.9.2018 ilmoitti, Yhtiö on suunnitellut Yhtiön osakkeiden lukumäärän vähentämistä yhdistämällä jokaiset viisi (5) osaketta yhdeksi (1) osakkeeksi (niin sanottu käänteinen split). Glastonin hallitus ehdottaa osakkeiden yhdistämistä 26.2.2019 pidettävälle ylimääräiselle yhtiökokoukselle. Glastonin hallituksen ehdotus löytyy kokonaisuudessaan yhtiön verkkosivulta www.glaston.net sekä 1.2.2019 julkistetusta yhtiökokouskutsusta. Tämä tiedote sisältää pääkohdat mainitusta hallituksen ehdotuksesta.

Osakkeiden yhdistämisen tarkoituksena on kiinnostuksen lisääminen Yhtiön osaketta kohtaan, osakekaupankäynnin edellytysten parantaminen sekä joustavuuden lisääminen mahdollisen varojenjaon yhteydessä. Täten hallitus katsoo, että osakkeiden yhdistäminen on Yhtiön ja sen kaikkien osakkeenomistajien edun mukaista ja että yhdistämiselle ja siihen liittyvälle osakkeiden lunastamiselle on siksi Yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Osakkeiden yhdistäminen ei vaikuta Yhtiön omaan pääomaan. Järjestely edellyttää Glastonin ylimääräisen yhtiökokouksen päätöstä.

Osakkeiden yhdistäminen ei edellytä osakkeenomistajilta toimenpiteitä. Se ei alenna osakkeenomistajan omistuksen arvoa eikä vaikuta mahdolliseen pääomanpalautukseen tai osingonmaksuun.  

Hallituksen ehdotuksen mukaisesti yhdistäminen toteutetaan lunastamalla osakeyhtiölain 15 luvun 9 §:n mukaisesti muussa kuin osakkeenomistajien omistuksen suhteessa jokaiselta osakkeenomistajalta vastikkeetta osakemäärä, joka saadaan kertomalla kullakin osakkeenomistajan arvo-osuustilillä osakkeiden yhdistämispäivänä oleva osakkeiden lukumäärä kertoimella 4/5, eli jokaista viittä olemassa olevaa osaketta kohden lunastetaan neljä osaketta. Osakkeenomistajan omistamien osakkeiden lukumäärä arvioidaan arvo-osuustilikohtaisesti. Osakkeiden murto-osien syntymisen välttämiseksi kultakin osakkeenomistajalta lunastettavien osakkeiden määrä pyöristetään tarvittaessa ylöspäin lähimpään kokonaiseen osakkeeseen.

Pyöristyksen seurauksena lunastettujen osakkeiden murto-osat maksetaan kyseisille osakkeenomistajille rahana. Mikäli osakkeenomistaja omistaa vähemmän kuin viisi osaketta, lunastetaan osakkeenomistajalta kaikki yhtiön osakkeet. Tällöin osakkeet myydään osakkeenomistajan lukuun ja myyntitulo tilitetään osakkeenomistajalle vastaavalla tavalla kuin pyöristyksen seurauksena lunastettujen osakkeiden murto-osien myynnistä saadut varat. Muilta osin lunastus suoritetaan vastikkeetta. Vastikkeetta lunastettavien ja välittömästi mitätöitävien osakkeiden määrä on yhteensä enintään 154.906.508 osaketta lukuun ottamatta pyöristyksen vuoksi lunastettavia osakkeita.

Osakkeiden yhdistämispäivä, jonka perusteella määräytyy osakkeenomistajan oikeus pyöristämisen perusteella lunastettujen osakkeiden myynnistä saatuihin varoihin, on 28.2.2019. Osakkeiden yhdistäminen toteutetaan arvo-osuusjärjestelmässä pörssikaupankäynnin päättymisen jälkeen yhdistämispäivänä. Osakkeiden mitätöinti ja yhtiön uusi kokonaisosakemäärä näkyvät kaupparekisterissä viimeistään arviolta 1.3.2019. Kaupankäynti yhtiön osakkeiden uudella kokonaismäärällä alkaa Nasdaq Helsingissä arviolta 1.3.2019.

Ennen osakkeiden yhdistämistä Yhtiö mitätöi tarvittaessa yhden tai useamman osakkeenomistajansa pyynnöstä tai suostumuksella sellaisen määrän osakkeitaan, että Yhtiön liikkeeseen laskemien osakkeiden kokonaismäärä on ennen yhdistämistä viidellä jaollinen. Tämänhetkisen Yhtiön rekisteröityjen osakkeiden kokonaismäärän perusteella Yhtiö on tänään päättänyt osakkeenomistajansa pyynnöstä yhden osakkeensa mitätöimisestä.

GLASTON OYJ ABP

Hallitus

Lisätiedot:
Joséphine Mickwitz, IR-, viestintä- ja markkinointijohtaja, puh. +358 10 500 5070

Glaston Oyj Abp

Glaston on edelläkävijä lasinjalostuksen teknologioissa ja palveluissa. Vastaamme globaalisti rakennus-, aurinkoenergialasi-, ajoneuvo- sekä kaluste- ja laiteteollisuuden vaativimpiin lasinjalostustarpeisiin. Lisäksi hyödynnämme uusia teknologioita, jotka tuovat lasiin älyä ja kestäviä ratkaisuja. Olemme sitoutuneita tarjoamaan asiakkaillemme niin parasta tietotaitoa kuin viimeisimpiä teknologioita lasinjalostuksen alalla. Glastonin osake (GLA1V) noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä. Lisätietoja osoitteessa www.glaston.net

Jakelu: Nasdaq Helsinki Oy, Keskeiset tiedotusvälineet, www.glaston.net

Tilaa